kovosvitV tomto roku je hlavným cieľom Kovosvitu MAS nadviazať na výrobné a obchodné úspechy, ktoré tradičnému podniku zo Sezimova Ústí pomohli vyviesť ho z neľahkej situácie. Firma očakáva mierny rast obratu a zisku.


Počas Zákazníckych dní 11. – 12. apríla predstavil Kovosvit niekoľko noviniek zo svojej produkcie. V prvom rade ide o zásadnú inováciu vertikálneho obrábacieho centra MCU700, ktoré si mohli návštevníci prehliadnuť na montáži, priamo vo výrobnej hale. Ďalšou inováciou bol napríklad produkčný sústruh SP430 s robotizovaným pracoviskom.
Viac o podujatí v májovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár