Werkstuecke Surf Finisher 300Pokiaľ ide o odstraňovanie ostrín, brúsenie, vyhladzovanie, tvorbu rádiusu a leštenie vysokokvalitných presných súčiastok, musia byť dnes splnené mimoriadne vysoké požiadavky na kvalitu. Súčasne konkurenčný tlak vyžaduje minimalizáciu nákladov na spracovanie. Tento trend možno dosiahnuť inovatívnou technológiou Rösler pre povrchovú úpravu. Použitie robotov umožňuje manipuláciu s obrobkami počas bezkontaktného plne automatického dokončovania omieľaním. Výsledkom toho je, že geometricky zložité komponenty sa môžu spracovávať nielen na celom povrchu, ale aj selektívne spoľahlivo a efektívnym spôsobom. Táto revolučná inovovaná technológia bude poprvýkrát prezentovaná na strojárskom veľtrhu MSV v Nitre, od 22. do 25. mája, hala M, stánok 39.


Či už ide o automobilový priemysel, letecký priemysel, lekársku techniku, výrobu strojov a zariadení alebo iné špičkové priemyselné odvetvia, povrchy vysokokvalitných, geometricky zložitých presných dielcov musia mať často prísne definované špecifikáciami, napríklad pokiaľ ide o odstraňovanie ostrín, drsnosť povrchu a lesk. Úloha, ktorá bola doposiaľ vyriešená nereprodukovateľnou, nákladnou manuálnou prácou alebo veľmi zložitými koncepciami automatizácie. Obe sú na úkor ekonomickej efektívnosti a tým aj konkurencieschopnosti. Rösler Surf Finishing otvára nové perspektívy pre bezkontaktné suché a mokré spracovanie v týchto aplikáciách.

Účinné vedenie obrobku robotmi
Vďaka inovatívnej technológii posuvného brúsenia sa diely manipulujú s jedným alebo viacerými 6-osovými kĺbovými robotmi. Odoberá obrobky, ktoré sa majú obrábať, s čiastočne prispôsobeným uchopovacím systémom z podávača a ponorí ich do naplneného špecifického brúsneho média rotujúceho v pracovnej nádobe. Potom presunie komponent cez médium podľa predtým uloženého ručne alebo automaticky vybraného obrábacieho programu. Robot môže nakloniť obrobok v rôznych uhloch a otočiť ho. To umožňuje, v závislosti od úlohy, "surfovať" celý obrobok, špecifické alebo rôzne definované oblasti komponentov cez brúsne telieska. Týmto spôsobom sa dá realizovať veľmi selektívne spracovanie. V závislosti od veľkosti pracovného kontajnera a obrobku je možné použiť surfovací finišer s až tromi robotmi.

Roboter mit Werkstueck 800
V závislosti od zvoleného obrábacieho programu robot úplne alebo čiastočne ponára obrobok do brúsneho média v rotujúcej pracovnej nádobe.

 

Krátke časy cyklu kvôli intenzívnemu opracovaniu
Počas procesu odstraňovania ostrín, brúsenia alebo zaoblenia hrán sa pracovná miska otáča rýchlosťou uvedenou v programe, ktorá je maximálne 80 otáčok za minútu. V kombinácii s pohybom obrobku vzniká medzi komponentom a abrazívnym médiom vysoký tlak, ktorý reprodukovateľne dosahuje požadovaný výsledok v pomerne krátkych dobách cyklu.
Po určenom čase spracovania robot odstraňuje obrobok definovaným spôsobom alebo - v závislosti od konfigurácie systému - odvezie obrobok do čistiacej stanice.

Od intenzívneho odstraňovania ostrín až po leštenie vysokým leskom
Schopnosť voliť programy obrábania v riadiacej jednotke zariadenia umožňuje vysoko flexibilnú technológiu dokončovania povrchu obrobkov. V závislosti od výberu spracovateľského média, druhu procesu (suchého alebo mokrého spracovania), rýchlosti otáčania pracovného kontajnera a pohybu, ako aj uhla ponorenia obrobku sa rozsah použitia pohybuje od agresívneho odstraňovania ostrín a zaokrúhľovania intenzívnym brúsením až po leštenie vysokým leskom, kde hodnoty Ra sú nízke a možno dosiahnuť Ra 0,04 mikrónov - a všetko plne automaticky na definovaných oblastiach komponentov.

Roesler Surf Finisher 800
Zariadenie Surf-Finisher je vybavený dvoma paralelnými robotmi.

 

Zákaznícky dizajn a integrácia do výrobných liniek
Prostredníctvom rôznych veľkostí pracovných nádob sa Surf-Finisher prispôsobuje špecifickým požiadavkám zákazníka. Napríklad kontajner s priemerom 1 800 mm poskytuje dostatočný priestor na obrábanie relatívne veľkých obrobkov, ako sú komponenty turbíny. Zariadenie na mokré spracovanie je vybavené automatickým doplňovaním vody a chemického prípravku. Systém na úpravu a recykláciu procesnej vody je tiež k dispozícii. Okrem toho môžu byť do procesu zahrnuté periférne zariadenia, ako je externý dopravníkový systém a / alebo čistiaca stanica. Integrácia do plne automatizovaných výrobných liniek sa dá ľahko realizovať prostredníctvom rozhraní.
Vysoká flexibilita, univerzálne využitie a plne automatizované procesy s reprodukovateľnými výsledkami - dokončovanie so Surf-Finisher technológiou pomáhajú spĺňať vysoké požiadavky kladené na kvalitu povrchu presných dielov spoľahlivo a ekonomicky.

O spoločnosti
Rösler Oberflächentechnik GmbH je medzinárodným lídrom na trhu vo výrobe omieľacích a tryskacích systémov, lakovacích a konzervačných systémov, ako aj technologických zariadení a technológií pre efektívne povrchové úpravy (odstraňovanie ostrín, odstraňovanie okovín, brúsenie, leštenie,...) kovov a iných materiálov. Okrem nemeckých závodov v mestách Untermerzbach / Memmelsdorf a Bad Staffelstein / Hausen má skupina Rösler aj pobočky vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Srbsku, Švajčiarsku, Španielsku, Rumunsku, Rusku, Brazílii, Indii, USA.

TEXT/FOTO Rösler