WALTER pohyblivá montáž Montážní linka v závodě WALTER v Kuřimi MALE
Nová pohyblivá montážní linka v závodě WALTER v Kuřimi

Za hojné účasti hostů se ve společnosti Walter s. r. o. uskutečnilo 14. prosince 2017 slavnostní otevření nové montážní linky. Jürgen Schock, CEO Walter Maschinenbau GmbH, přivítal asi čtyřicet pozvaných hostů. Poté se slova ujal vedoucí projektu Markus Schulze, který seznámil přítomné hosty se samotným projektem „Pohyblivé montáže“. Následně se uskutečnilo oficiální zahájení. Symbolickým stisknutím tlačítka „Start“ spustil celý projektový tým tuto montážní linku do provozu.

 

Kratší dodací lhůty
Stavební práce ve výrobním závodu v České republice trvaly přibližně 14 týdnů. Potom následovala instalace systému. Celková investice do nově instalované montážní linky činí několik miliónů EUR a je tak důležitým milníkem v rozvoji tohoto výrobního závodu společnosti Walter s. r. o. v Kuřimi. Montážní halou nyní probíhá dopravní pás o délce cca 90 m, který se plynule pohybuje a vede přímo do expediční haly.
Stroj musí projít osmnácti stanicemi a poté je v expediční hale ihned zabalen a odeslán zákazníkovi. Díky zvýšené stabilitě procesu se pracuje efektivněji. Zkrácení průběžné doby výroby znamená kratší dodací lhůty, z čehož profitují především zákazníci. Momentálně se na dopravním pásu zhotovují dva modely nástrojových brusek HELITRONIC POWER a HELITRONIC MINI POWER. CNC nástrojová bruska HELITRONIC VISION 400 L bude následovat ještě v průběhu tohoto roku. Tímto dojde ke znatelnému zvýšení flexibility. Také předmontáž je uspořádána podle stromečkového principu a zásobuje tak přímo linku.

WALTER Start pohyblivá montáž Projektový tým při slavnostním spuštění montážní linky MALE
Projektový tým WALTER při slavnostním spuštění pohyblivé montážní linky v Kuřimi

 

Zavedení pohyblivé montáže si vyžádalo také novou organizaci a úpravu dopravy materiálu. Souběžně se realizovaly různé aktivity pro zlepšení zásobování pohyblivé montáže, jako například systém „pick-to-light“. Plánují se již další opatření v oblasti logistiky.

walter ewag cross cmyk1 300

TEXT/FOTO Walter s. r. o.