dmg pfronten 1V posledných rokoch na nás doliehala záplava informácií o ďalšej, tentoraz digitálnej revolúcii v priemysle. Naozaj ucelený pohľad pretavený do praxe v odbore obrábacích strojov predstavila spoločnosť DMG MORI na tohtoročných Dňoch otvorených dverí v areáli svojho závodu DECKEL MAHO v nemeckom Pfrontene.


Každý, kto v brandži obrábania niečo znamená, si v dňoch 30. januára až 3. februára nenechal ujsť príležitosť vidieť a zažiť, aké trendy v oblasti vývoja a výroby obrábacích strojov prevládajú.

Tradične, a predsa inak
Organizátori posunuli termín tohtoročného podujatia o niekoľko dní skôr, ako bolo zvykom. To však ani teraz nemalo vplyv na návštevnosť. Každý deň sa v predvádzacom centre i vo výrobných priestoroch vystriedali stovky návštevníkov z Európy a Ázie; nechýbali ani podnikatelia z Česka a Slovenska.
Aj tento rok bola redakcia vďaka spoločnosti DMG MORI CZECH pri tom! Technologický líder predstavil viac ako 70 strojov, čo aktuálne zahŕňa celé spektrum výrobno-technických kompetencií, inovatívne výrobné technológie a systémové riešenia pre výrobu budúcnosti.

dmg pfronten 3

Priemysel 4.0 naživo
Organizátori zaradili do prezentácie praktickú ukážku cesty digitalizácie – Path of Digitization, ktorá sa riadi stratégiou „Zdola nahor“, teda od stroja cez výrobu až k digitálnej továrni.
Už na vlaňajšom veľtrhu EMO DMG MORI predstavila automatizovanú správu nástrojov.Do Pfrontenu už prišli s riešením „end to end“ pre digitálnu fabriku.V priebehu prvého polroka by mala byť zákazníkom k dispozícii v podobe aplikácie CELOS-u.Témami digitalizácie sú priebežne rozširované ponuky monitorovacích funkcií pre optimalizáciu procesov a výroby spolu s ďalšími digitálnymi produktmi a službami.
Automatizovaná výroba je cestou ku komplexnému riešeniu výroby budúcnosti.Firma reflektuje tieto skutočnosti a dnes všetky svoje stroje dokáže ponúkať so štandardnými, resp.špecifickými zákazníckymi automatizačnými riešeniami.Dodávka „z jednej ruky“, priamo, pod dohľadom zákazníka od plánovania, cez simuláciu až po finálny produkt.
Presvedčili sme sa o tom aj v Pfrontene, kde jednotlivé prezentácie zaznamenali zo strany návštevníkov veľmi pozitívne reakcie, najmä v prípade vysoko produktívnych sústružnícko-frézovacích CNC strojov.
50 rokov skúseností závodov, dnes združených pod hlavičkou DMG MORI, to je 50 rokov excelentných technológií a produktov. V súčasnosti neexistuje žiadne odvetvie priemyslu, špičkové nevynímajúc, kde by sa ich stroje úspešne neetablovali.Dnes predstavujú akýsi výklad odvetvia v leteckom a kozmickom priemysle… a my dodávame, že úspechy žnú aj v oblasti automotive (F-1 či rally).
Vo svojich centrách excelentnosti spoločne so zákazníkmi vyvíjajú priekopnícke výrobné procesy a riešenia „na kľúč“, udávajúce ďalšie smery vývoja odboru.

Aditívna výroba
S integrovanou kombináciou laserového navárania a trieskového obrábania na strojoch radu LASERTEC 3D hybrid sa DMG MORI viac ako štyri roky úspešne presadzuje na trhu.Vďaka tomu sa firma popri rozvíjaní digitálneho procesného reťazca v oblasti aditivnej výroby stala aj komplexným dodávateľom strojového vybavenia.

* * * * *
Hlavné témy podujatia:
• Digitálna fabrika – komplexný workflow CELOS pre digitálnu výrobu vo veku Industry 4.0
• Automatizovaná výroba – komplexné riešenie pre výrobu budúcnosti
• Excelentné technológie – 50 rokov skúseností v leteckom a kozmickom priemysle a v zlievarenstve
• Aditívna výroba – s troma kompletnými procesnými reťazcami
• DMQP – perfektne vyladené periférne zariadenie a príslušenstvo
• Technologický cyklus VCS basic – kalibrácia základnej geometrie stroja a korekcie kinematiky
• Svetová premiéra NTX 3000 – komplexné sústružnícko-frézovacie obrábanie
* * * * *

Zatiaľ čo LASERTEC 65 3D pre laserové naváranie funguje len ako doplnok súčasného portfólia obrábacích strojov, LASERTEC 30 SLM rozširuje sortiment o technológiu práškového lôžka so selektívnym laserovým tavením. Práškový modul umožňuje zmenu prášku za čas kratší ako dve hodiny! V podobe systému CELOS SLM ponúka DMG MORI komplexné softvérové riešenie pre programovanie CAM a riadenie stroja z jednej ruky a s jednotným používateľským prostredím.

dmg pfronten ntx 3000

Svetová premiéra – NTX 3000
V tomto roku sme boli svedkami „len“ jednej svetovej premiéry. Ďalšie nás čakajú v priebehu roka v nemeckých, ale aj japonských podnikoch skupiny DMG MORI.
NTX 3000 je komplexné sústružnícko-frézovacie 5-osové CNC obrábacie centrum s veľkým pracovným priestorom.
V podobe tohto stroja prezentuje DMG MORI novú konštrukčnú veľkosť výkonných sústružnícko-frézovacích centier. Ústredným prvkom je, podobne ako v prípade sesterských modelov, sústružnícko-frézovacie vreteno compact MASTER s dĺžkou 350 mm a krútiacim momentom 122 Nm. Hlavné vreteno so skľučovadlom 12“ ponúka 3 000 ot/min a maximálny krútiaci moment 1,194 Nm. Priamo poháňaná os B „Direct Drive“ umožňuje efektívne 5-osové simultánne obrábanie komplexných obrobkov, zatiaľ čo os X s pojazdom 125 mm pod osou vretena zaručuje najvyššiu flexibilitu. Pokiaľ ide o riadenie, stroj je vybavený systémom CELOS s MAPPS na FANUC alebo CELOS s riadením SIEMENS.

TEXT Ján Minár FOTO DMG MORI