Viega Smartpress 06Ohybné viacvrstvové rúry sú ideálne pre inštalácie pitnej vody a kúrenia. Nový potrubný systém Viega Smartpress umožňuje teraz ešte jednoduchšie spracovanie. Nové lisovacie spojky z ušľachtilej ocele a červeného bronzu nemajú O-krúžok. Kalibrovač alebo expandér sa stávajú minulosťou. Okrem rýchleho spracovania presvedčia nové spojky Viega Smartpress minimálnymi stratami tlaku, ktoré sú až o 80 percent menšie než u štandardných lisovacích spojok pre plastové rúry. Inštalácie pitnej vody je tak možné dimenzovať v podstatne menších priemeroch. Znižuje to investičné a prevádzkové náklady a prispieva k zachovaniu kvality pitnej vody.


S inovatívnymi spojkami Viega Smartpress sa spoločnosti Viega podaril veľký vývojový skok v oblasti spojovania viacvrstvových rúr: lisovacie spojky z ušľachtilej ocele a červeného bronzu nemajú O-krúžok, ale vysoko zaťažiteľné podperné telesá z PPSU. Rúra tak po zalisovaní tesní celoplošne. To uľahčuje spracovanie, pretože na rúru sa po jej skrátení rovno nasadí spojka a prebehne proces lisovania. Odpadá inak obvyklé odstránenie ostrapkov a kalibrácie alebo tvarovanie rúr.

viega Smartpress 01

Menšie dimenzie
Rozhodujúcou výhodou plochého tesnenia je, že nezužuje priemer ako O-krúžok a všetky zmeny smeru majú prúdovo priaznivú geometriu. U štandardných lisovacích spojok z mosadze alebo plastu pre viacvrstvové rúry spôsobujú pravouhlé zmeny v smere prúdenia a výrazné zúženie priemeru vďaka O-krúžkom veľké straty tlaku.
Spojky Viega Smartpress majú koeficienty odporu, ktoré sú výrazne nižšie než u známych štandardných spojok. Vnútorná geometria v spojkách Viega Smartpress z ušľachtilej ocele alebo červeného bronzu je oproti tomu optimálne, prúdovo priaznivo vytvarovaná a spojky tak majú veľmi malé koeficienty odporu (hodnoty Zeta).
Vďaka menšiemu odporu pri prúdení je možné už pri plánovaní sanitárnej inštalácie dimenzovať potrubie a spojky s menšou menovitou svetlosťou. Šetria sa tým náklady na materiál. Pri spotrebných špičkách sa okrem toho menším dimenzovaním dosiahnu napr. kratšie doby prívodu teplej vody do miesta spotreby.

Jednoduchá inštalácia s kvalitnou rúrou
Viacvrstvová spojovacia rúra, ktorá patrí k systému Viega Smartpress, je dostupná v rozmeroch 16 až 63 mm. Pozostáva zo základnej rúry PE-Xc, hliníkovej vrstvy a plášťa PE-Xc. Táto štruktúra zaručuje tvarovú stálosť, spoľahlivú kyslíkovou bariéru, vysokú zaťažiteľnosť a jednoduchú inštaláciu odvíjaním z role. Rúry sa vyrábajú v Niederwinklingu v Bavorsku, kde má spoločnosť Viega továreň na výrobu plastových rúr.

viega Smartpress 07

Pre sanitárne a vykurovacie inštalácie
Viacvrstvová rúra Smartpress sa môže použiť v inštaláciách pitnej vody a kúrenia. V inštaláciách pitnej vody sa potrubný systém Smartpress s optimalizovaným prietokom postará o komfortné zásobenie pitnou vodou aj v situáciách nárazového veľkého množstva odberu. Zároveň takáto inštalácia podporuje udržanie kvality pitnej vody: menším dimenzovaním je zaistená pravidelnejšia výmena vody. Riziko stagnácie je tak jednoznačne menšie.
Veľkým množstvom variantov napojovania zaisťuje Viega vo vykurovaní od zavedenia systému Viega Smartpress na trh čo najjednoduchšiu a najrýchlejšiu inštaláciu. K dispozícii sú obzvlášť hospodárne spojovacie bloky k vykurovacím telesám a taktiež predizolované potrubia.
Lisovanie inovatívnych spojok Smartpress sa realizuje známymi lisovacími nástrojmi Viega a čeľusťami určenými pre tento systém.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU s rozhovorom s Björnom Michelom, produktovým manažérom plastových potrubných systémov Viega.

TEXT/FOTO MediaTrust Communications