makino1Spoločnosť Makino zorganizovala posledný novembrový týždeň pre zákazníkov z odvetvia automobilového priemyslu dvojdňové Medzinárodné fórum automobilového priemyslu. Zúčastnila sa ho takmer stovka hostí prevažne z regiónu strednej Európy.

 

Úvodné slovo fóra patrilo generálnemu manažérovi Makino Central Europe Reinhardovi Gruberovi. Vo svojom príhovore pripomenul, že automobilový priemysel v súčasnom období prechádza veľkými zmenami, ktoré sa netýkajú len prechodu zo spaľovacích motorov na alternatívne palivá. Odvetvie čelí oveľa komplexnejším výzvam, ktoré môže zvládnuť aj vďaka riešeniam od spoločnosti Makino. Taktiež výber bratislavského technologického centra pre usporiadanie takéhoto podujatia nebol náhodný. Región strednej Európy, ktorý pobočka zastrešuje, patrí medzi najdynamickejšie z hľadiska rozvoja odvetvia.

Odvetvie prechádza zmenami
Najnovšie celosvetové trendy vo výrobe automobilov predstavil S. Yamashita. Za najväčšieho inovátora a technologického lídra v odvetví je v súčasnosti považovaná automobilka BMW nasledovaná koncernom Toyota. Toyota zároveň patrí spoločne so skupinou Volkswagen, alianciou Renault-Nissan, Hyundai Group a General Motors do TOP 5 najväčších OEM výrobcov na svete.
Za najväčšie zmeny, ktorými odvetvie prechádza, je považovaná zmena v pohonnom ústrojenstve. Už do piatich rokov sa významne zmení podiel benzínových a naftových motorov. V prípade strednodobého horizontu sa najviac oplatí investovať do hybridných technológií, plug-in hybridov, kompletne elektrických vozidiel a ich batérií. Do roka 2020 bude pokračovať downsizing motorov kompenzovaný turbo sústavami, výzvami sú taktiež celkové znižovanie hmotnosti automobilov zabezpečované ľahšími a pevnejšími materiálmi.
Pre všetky tieto požiadavky automobilového priemyslu pripraví Makino vhodné stroje. Dva z nich predstavilo už na tohtoročnom veľtrhu EMO – päťosové horizontálne obrábacie centrum a500Z a päťosové vertikálne obrábacie centrum L2.

makino2

Viac informácií prinesieme v decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý