Gamma 400 G Turbine 1Konštrukčné diely z hliníka kladú pri otryskávaní mimoriadne požiadavky. Patrí k nim použitie otryskávacieho prostriedku bez feritu, pretože usadeniny feritu na povrchu môžu spôsobiť koróziu. Na optimálny výsledok otryskávania sa vyžaduje použitie hliníkového otryskávacieho prostriedku z dôvodu jeho nízkej špecifickej hmotnosti, avšak vyššej rýchlosti a vyhadzovaného množstva. Dodávateľ pre automobilový priemysel preto nahradili turbíny svojho otryskávacieho zariadenia za výkonné turbíny radu Gamma G spoločnosti Rösler. Rezultátom je nielen výrazne zlepšený výsledok otryskávania, ale aj signifikantne zvýšená priepustnosť, ako aj znížená spotreba energie a znížené náklady na udržiavanie.
Obchodná oblasť „Odliatky z ľahkých kovov“ skupiny podnikov Handtmann je v oblasti hliníkových a horčíkových odliatkov strategickým systémovým partnerom automobilového priemyslu v oblastiach hnacích mechanizmov, podvozkov a karosérií. V sídle podniku v meste Biberach an der Riss, ako aj v závodoch Annaberg, Košice (Slovensko) a Tianjin (Čína) disponuje Handtmann viac ako 80 plne automatizovanými strojmi na odlievanie pod tlakom za studena s uzatváracími silami do 4 000 ton, na ktorých sa spracovávajú všetky bežné hliníkové a horčíkové zliatiny.

Vysoký výkon otryskávania a bezpečnosť procesu ako cieľ
V saskom závode Annaberg sa z hliníkových tlakových odliatkov vyrábajú okrem iného olejové vane, vzpery prevodoviek a nosníky motorov. Na odstraňovanie ostrapkov, vyhladzovanie ostrých hrán a vytváranie definovanej štruktúry povrchu sa konštrukčné diely po odlievaní otryskajú. Priebežný závesný dopravný systém, ktorý sa pritom používal, však neprinášal želaný výkon a okrem toho spotrebovával veľa energie. „Použité hliníkové brúsne telieska majú porovnateľne nízku hmotnosť a dopravujú tým iba málo energie, aby bolo možné dosahovať akceptovateľný výsledok otryskávania za plného výkonu zariadenia a pri veľmi dlhých dobách otryskávania. Turbíny sa okrem toho neustále upchávali, čo viedlo k výpadkom zariadenia,“ konkretizuje Raffael Schaarschmidt, vedúci oddelenia mechanického obrábania v spoločnosti Handtmann v Annabergu.
Náprava sa mala realizovať optimalizáciou zariadenia. Na tento účel sa v spoločnosti obrátili na TuneUp, odvetvie podniku spoločnosti Rösler Oberflächentechnik, ktoré sa zaoberá výhradne modernizáciou otryskávacích zariadení – a to aj cudzích výrobkov ako v tomto prípade. Rozsah výkonov siaha od zvýšenia výkonnosti cez prispôsobenie zmeneným požiadavkám až po optimalizáciu energetickej efektívnosti. Dosahuje sa to okrem iného výmenou turbín, pričom sa ponúkajú rôzne alternatívy.

Handtmann Anlage 2
Výmena turbín umožňuje nanášanie hliníkového otryskávacieho prostriedku na hliníkové tlakové odliatky s rýchlosťou, ktorá je potrebná na optimálny výsledok otryskávania. Súčasne sa skrátia potrebné doby otryskávania a zvyšuje sa tým produktivita.

 

Lepší výsledok za kratšiu dobu s menšou spotrebou energie
„Spoločnosť Rösler nás dôkladne informovala o možnostiach prispôsobenia prostredníctvom nových turbín a vypracovala nám k tomu výpočet hospodárnosti. Potom sme sa rozhodli, vymeniť obidve existujúce bežné turbíny za turbíny Gamma 400 G,“ vysvetľuje Raffael Schaarschmidt. Vysoko výkonné turbíny s dizajnom v tvare Y vyvinuté spoločnosťou Rösler disponujú obojstranne použiteľnými, zakrivenými vrhacími lopatkami. Tieto umožňujú oproti bežným lopatkám veľmi plynulý pohyb otryskávacieho prostriedku. Tento pohyb vedie pri identickom priemere a pri rovnakých otáčkach turbíny k efektívnejšiemu zrýchleniu otryskávacieho prostriedku a tým k vyššej rýchlosti vyhadzovania a narážania, z čoho vyplýva vyšší výkon otryskávania priemerne o cca 25 percent. Výkon pohonu tým bolo možné znížiť z doterajších 11 kW na 9 kW. „Napriek nižšiemu výkonu pohonu, vďaka ktorému šetríme energiu, dosahujeme s turbínami Gamma zreteľne vyšší výkon otryskávania. Lepší výsledok otryskávania dosahujeme za kratšiu dobu, čo nám poskytuje dodatočnú kapacitu na otryskávanie,“ informuje vedúci oddelenia.
Špeciálna konštrukcia turbíny sa okrem toho stará o nízke vírenie otryskávacieho prostriedku na vrhacej lopatke a o obraz otryskávania zameraný na cieľ. Otryskávané diely sa tým presnejšie zasahujú otryskávacím prostriedkom. Toto taktiež prispieva ku kratším dobám otryskávania a súčasne znižuje opotrebovanie zariadenia.

Znížené náklady na udržiavanie a optimalizovaná dostupnosť
Ďalšou výhodou dizajnu v tvare Y je, že sa vrhacie lopatky jednoducho otáčajú a môžu sa používať obojstranne. Túto zmenu je možné realizovať za menej ako desať minút. Pretože zaistenie vrhacej lopatky je možné uvoľniť priamo po odstránení veka na údržbu. Vrhaciu lopatku je potom možné vybrať, otočiť, opäť nasadiť do turbíny a upevniť. „Odvtedy, čo pracujeme s turbínami Gamma, sa nám znížili náklady na údržbu a udržiavanie. Okrem toho už nemáme problémy s upchatými turbínami. Disponibilita zariadenia vďaka modernizácii stúpla,“ uvádza Raffael Schaarschmidt.

Wechsel Wurfschaufeln 3
Vďaka dizajnu v tvare Y je možné vrhacie lopatky turbín Gamma 400 G používať obojstranne. Na výmenu je potrebných menej ako desať minút.

 

Rýchla amortizácia
V spoločnosti Handtmann Leichtmetallguss v Annabergu viedla modernizácia otryskávacieho zariadenia k citeľnej optimalizácii výroby. Pretože menšia špecifická hmotnosť otryskávacieho prostriedku bez feritu sa viac než vyrovnáva vyšším výkonom otryskávania turbín Gamma. Zlepšili sa nielen výsledok otryskávania a bezpečnosť procesu, zároveň sa aj zvýšila produktivita. Opatrenie sa oplatí aj z finančného hľadiska. Pretože úspory pri údržbe, úspory na energiách a na náhradných dieloch umožňujú, že sa investícia amortizuje za menej ako dva roky. „Modernizácia nám dala veľa v každom ohľade. Sme veľmi spokojní s výsledkom,“ krátko zhŕňa Raffael Schaarschmidt.

TEXT/FOTO Rösler Oberflächentechnik GmbH