obr1 Precimar Optimar 100Nezbytnou součástí zajištění kvality výroby není jen nutnost mít k dispozici přesné měřidlo, měřicí přístroj či etalon, ale i možnost průběžně sledovat jeho stav a prokázat návaznost v metrologickém řádu.

Porfolio přístrojů Precimar
Přístroje pro kalibraci úchylkoměrů
Optimar 100 je přístroj pro kalibraci číselníkových, páčkových úchylkoměrů, indukčních snímačů a dvoubodových dutinoměrů. Na veletrhu Control 2017 bylo představeno doplňkové příslušenství Optimar 100 BV (image processing). Měřicí stanice je nově vybavena USB 3.0 kamerou s rychlým zpracováním obrazu a LED světelným prstencem, která dokáže automaticky snímat polohu ručičky úchylkoměru. Automatické odečtení hodnoty pak umožňuje minimalizovat vliv operátora na výsledek měření a téměř bezobslužnou kalibraci.

Přístroje pro vertikální kalibraci koncových měrek
Dle ISO 3650 Precimar 826 PC (do rozměru 170 mm) a Precimar 130B-16 (do rozměru 600 mm). Přístroje jsou nově osazeny digitální vyhodnocovací jednotkou Millimar C1240 – M a mohou být propojeny s PC a softwarem QM-SOFT.

Délkové přístroje řady Linear
(800/1 200/2 000 mm) s definicí nejistoty měření ≤ (0,7 + L/1 000) μm. Délkoměry slouží k ověření a přesnému nastavení rozměrů komunálních měřidel jako Multimar 844T, Intramess 844 a Marameter 840FS. Mohou být použity i ke kalibračním účelům (hladké kalibry, mikrometry, třmenové kalibry, závitové kalibry válcové) v takových případech, ve kterých není překážkou vyšší nejistota měření než u klasického délkoměru.

Délkové měřicí přístroje série ULM E
ULM univerzální délkové měřicí přístroje jsou osvědčenou řadou s horizontální ABBEHO konstrukcí a základnou z kvalitního homogenního granitu. Jsou nyní přesnější a s vylepšenou kontrolou. Od roku 1983 zajišťuje kvalitu přes 2 100 instalovaných systémů ULM. Mahr nabízí novou generaci přístrojů se značkou „E“.
Tato řada vykazuje vylepšenou hodnotu nejistoty MPE E1 = (0.09 + L/2 000) μm [L v mm]. Tím se přístroj dostává pod laboratořemi tolik žádanou hranici nejistoty 0.1 μm. Díky implementaci nového řízení MarEcon (stejná architektura řízení jako u přístrojů MarForm, MarShaft, MarSurf, MarGear) dochází ke standardizaci hardwaru a k lepší servisní kontrole. Přepracovaný panel umožňuje pohodlnější a rychlejší ovládání přístroje a nabízí také nové funkce, lehce dostupné tlačítky na panelu. Tyto funkce umožňují například dynamické odečtení aktuální pozice, automatické nulování nebo posun do přednastavené pozice stolu v ose Z. Díky tomu dochází k minimalizaci chyby operátora například při kontrole závitových kalibrů, kde je přístroj schopen provést Z pozicování přesně a automaticky.

obr2 Precimar ULM 520 S E BI Ventil

Optimalizovaná softwarová platforma WiN828
Struktura softwaru s grafickými ikonami a předdefinovanými a logicky řazenými úkony klade minimální nároky na obsluhu přístroje. Bohaté možnosti volby norem s přednastavenou metodikou měření a možnost naprosté vlády nad konečným protokolem plně zajišťuje požadavky laboratoří na potřebnou výstupní dokumentaci. Velmi propracovaný průvodce formou nápovědy ke každému kroku eliminuje chyby i u méně zkušené obsluhy. Pozor, pro 90 % již instalovaných starších přístrojů řady ULM je připraven upgradový balíček MarEcon, který zahrnuje výše popsané rozšíření možností a funkcí na vašem přístroji (ULM Opal / Topas / Rubin z OKM Jena stejně jako ULM / ULM-S / ULM-L od Mahru).

obr3 Precimar PLM 1000 E BI

Referenční automatické délkové měřicí přístroje
Tak, jako u přístrojů řady ULM, je i zde, u přístrojů PLM 600/1 000 E a CiM 828 1 000 E, dodržen ABBEHO princip konstrukce přístroje. Měřicí síla není nastavována mechanicky pomocí závaží, ale elektronicky, což zaručuje její vysokou konstantnost. Přístroje pak disponují přímým měřením u PLM 600/1 000 E v délce 200 mm s nejistotou měření ≤ (0,085 + L/1500) a u přístroje CiM 828 1 000 E s délkou přímého měření 300 mm je pak nejistota měření ≤ (0,055 + L/1500). Pohyb obou pinol po loži je zajištěn na vzduchovém polštáři. Novinkou je 5-osový motorický objektový stolek s nosností 35 kg, který výrazně zvyšuje komfort obsluhy. Reverzní body je možné nyní nalézt automaticky nebo manuálně. Rozsah osy Z je dostatečných 100 mm a velmi oblíbeným prvkem u této řady přístrojů je, po granitovém loži pohyblivý, objektový stolek (vzduchová ložiska).

obr4 Precimar PLM 1000 E BI

TEXT: Marek Minařík FOTO: Mahr, spol. s r. o.