supraSchwank 2 300pxPlynové tepelné čerpadlo predstavuje zdroj tepla pracujúci na báze vzduch/voda, prípadne vzduch/chladivo. Je poháňané zemným plynom, ktorý poháňa plynový motor a ten zase poháňa kompresor. Jedná sa o energeticky veľmi účinný systém.
Toto zariadenie je schopné vykurovania aj chladenia. Plynové tepelné čerpadlo dokáže využívať existujúce potrubné rozvody, cez ktoré môže „tlačiť“ zohriatu vodu v zime alebo chladnú v lete. Je priam predurčené pre použitie v rozmerných nehnuteľnostiach, napríklad v reštauráciách, hoteloch či administratívnych centrách. Je teda vhodné aj na priemyselné chladenie.

Prečo je energeticky efektívne?
Plynové tepelné čerpadlo slúži k efektívnejšej výrobe chladu aj tepla. Od klasického tepelného čerpadla sa líši tým, že je poháňané plynovým spaľovacím motorom. Toto čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla – jednak je to teplo z okolia (zo vzduchu) a tiež z chladiaceho systému motora a z vyprodukovaných spalín. Preto sa plynové tepelné čerpadlá považujú za energeticky mimoriadne efektívne zariadenia.

Podstatou je využitie chladiva R410A
Podstatou plynového tepelného čerpadla je využitie vlastností jeho chladiva. Jedná sa o chladivo R410A, ktoré cirkuluje v uzavretom okruhu. Nepretržite sa vyparuje a zráža, vďaka čomu vzniká chlad aj teplo. Toto riešenie je veľmi ekologické, nakoľko spomínané chladivo neobsahuje freóny a pracuje s nulovým koeficientom rozkladu ozónu. Toto chladivo dokáže absorbovať teplo z okolia (zo zeme, vody, vzduchu či odpadové priemyselné teplo) a následne ho odovzdať do interiéru (prípadne opačne).
Výroba tepla prebieha klasicky formou spaľovania fosílnych palív. Tepelné čerpadlá sa považujú za alternatívu vo výrobe tepelnej energie. Pomocou tepelných čerpadiel je možné realizovať nízko-teplotné podlahové kúrenie, no dá sa použiť aj na bežné vykurovanie pomocou radiátorov.

Najväčším dodávateľom je Schwank
Celosvetové prvenstvo medzi dodávateľmi tepelných čerpadiel drží firma Schwank. Jej systémy, ktoré fungujú vo viac ako 40 krajinách sveta, umožňujú šetrné vykurovanie a aktívne znižovanie emisií CO2. Realizácie fungujú „na kľúč“, zákazníci si môžu vybrať medzi svetlými plynovými infražiaričmi alebo tmavými trubicovými infražiaričmi, k dispozícii je ale aj teplovzdušné vykurovanie priemyslových hál.

Vybrané produkty
Či sa jedná o primoSchwank, superTube, calorSchwank alebo supraSchwank, každý z týchto svetlých plynových žiaričov pracuje so sálavou účinnosťou minimálne na hranici 70%. Jednotkou je v tomto smere supraSchwank a jej 80,9%. Naviac je vybavený plynulou reguláciou výkonu, vďaka čomu dosahuje optimálneho tepelného prispôsobenia na skutočnú potrebu. Tento produkt bol v roku 2008 vyhlásený za najinovatívnejší produkt v oblasti energetiky a spolu so spomenutými žiaričmi spĺňa podmienky normy ErP 2018.

TEXT/FOTO Schwank