centire2Firmy, ktoré sa neotvoria inováciám, nemajú v budúcnosti šancu dlhodobo sa udržať na trhu. Inovácie sú bezpochyby jedným z hlavných stimulov pre udržanie a rast konkurencieschopnosti firiem. Hlavné bariéry firiem pri zavádzaní inovácií vo výrobe – peniaze, čas a ľudia – pomáha riešiť projekt OpenMaker.


Projekt OpenMaker je medzinárodný projekt realizovaný na Slovensku spoločnosťou Centire, s. r. o. Jeho hlavným cieľom je spájanie firiem a inovátorov pri zavádzaní inovácií do výroby. Výrobné firmy majú možnosti, inovátori zase nápady. Vďaka financovaniu projektu z programu Horizont 2020 sú všetky aktivity projektu poskytované zadarmo. Ako bonus môžu zapojené firmy a inovátori získať finančnú podporu pre svoj spoločný inovačný projekt vo výške 20 000 €.
Výhody spájania výrobných firiem a inovátorov potvrdzuje aj skúsenosť inovatívnej spoločnosti 3Dees. Firma v spolupráci s výrobným závodom spoločnosti Continental Automotive vymodelovala, otestovala a vyrobila na 3D tlačiarni nylonové masky. Tie sú využívané pre lakovanie plastových dielov, keď sa nasadia na lakovaný diel a zakryjú tak časti, na ktoré sa nesmie dostať farba. Spoločnosť Continental Automotive tak získala inovatívne riešenie pre svoju výrobu a spoločnosť 3Dees možnosť aplikovať ich prínosné nápady do výroby.

clanek taser image

Využite aj vy úspešný model spolupráce s inovátormi a zapojte sa do projektu OpenMaker. Zúčastnite sa B2B inovačných matchmaking workshopov, nadviažte nové kontakty, prezentujte a inovujte. A zapojte sa do našej súťaže, v ktorej podporíme päť inovačných projektov sumou 20 000 €. Súťaž otvárame už 18. septembra 2017. Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia.
Na workshopoch vám predstavíme podmienky súťaže a zaujímavé inovačné projekty výrobných firiem a inovátorov. Registrujte sa teraz na:
• 18.9. – Matchmaking Bratislava
• 21.9. – Matchmaking Žilina
• 25.9. – Matchmaking Prešov
• 26.9. – Matchmaking Banská Bystrica

Zdroj: Spoločnosť Centire, s. r. o., viac ako 20 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na podporu podnikania, spoločenské inovácie a regionálny rozvoj.

Titulný obrázok, Zdroj: 3Dees, 3D TISK MASKY PRO CONTINENTAL AUTOMOTIVE