henronSpoločnosť HENRON, s. r. o., dodáva a servisuje priemyselné armatúry a čerpadlá nielen pre slovenských, ale aj českých a maďarských zákazníkov. Postupnými investíciami do výrobných priestorov a vzdelávania zamestnancov sa stala kľúčovým partnerom spoločností z oblasti strojárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu.

V rozhovore s konateľom a technickým riaditeľom Mariánom Krkoškom sme zisťovali podrobnosti o pôsobnosti a schopnosti firmy.

Predstavte, prosím, našim čitateľom spoločnosť HENRON.
Na trhu pôsobíme od roku 2004. V oblasti petrochemického, chemického, energetického, potravinárskeho a strojárskeho priemyslu sa zaoberáme dodávkami a opravami priemyselných armatúr, čerpadiel. Obchodné aktivity spoločnosti boli doteraz sústredené zväčša na Slovensko, v súčasnosti naše aktivity prechádzajú aj do ďalších krajín ako Maďarsko a Česko.

Marián Krkoška vľavo s majiteľom a obchodným riaditeľom spoločnosti Kornelom Hegedüsom
Marián Krkoška (vľavo) s majiteľom a obchodným riaditeľom spoločnosti Kornelom Hegedüsom

Na aké typy čerpadiel sa špecializujete?
Špecializujeme sa na opravu priemyselných čerpadiel, ktoré sú určené na čerpanie ropných produktov, plynov, pitnej vody, odpadovej vody, kondenzátov až po vysoko agresívne chemické látky a kyseliny. Vzhľadom na portfólio značiek opravujeme odstredivé čerpadlá, dávkovacie čerpadlá, zubové čerpadlá. V súčasnosti rozširujeme portfólio aj o opravy mixérov, miešadiel, prevodoviek a dopravníkov pre bioplynové stanice a potravinársky priemysel (mäsokombináty, mliekarne) a iné spracovateľské firmy.
Firma je oficiálnym servisným partnerom na špecifikáciu, inštaláciu a údržbu čerpadiel LEWA a Sundyne na území Slovenska. Máme výhradné zastúpenie na predaj náhradných dielcov Sundyne. Opravujeme aj ďalšie typy čerpadiel Hermetic, VIKING, KSB, Sigma, HMD, Nash, Scherzinger, aj iné. Dá sa povedať, že dokážeme opraviť všetky čerpadlá od presných malých dávkovacích čerpadiel až po veľkokapacitné priemyselné čerpadlá.

Opravy a servis robíte priamo u zákazníka alebo vo vlastnej dielni? Zabezpečujete aj „havarijné služby“ s garantovanou lehotou zásahu?
Opravu a servis vykonávame najmä vo vlastnej dielni, ale aj na mieste u zákazníka. Záleží od charakteru prác, resp. dohody so zákazníkom.
Servis dokážeme urobiť aj do 24 hodín. Na najčastejšie opravované čerpadlá disponujeme náhradnými dielcami, čo zákazníkovi výrazne skracuje čas prestoja.

V uplynulých rokoch ste uviedli do prevádzky aj novú halu na zákazkovú výrobu a kovoobrábanie. Prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?
Počas nášho pôsobenia na trhu nás často oslovovali oddelenia údržby z rôznych priemyselných odvetví so špeciálnymi požiadavkami na výrobu a opravu jedinečných dielcov. Preto by som profil výroby charakterizoval viac ako zákazkovú výrobu.
Pre spokojnosť zákazníka a dodanie požadovaného výrobku je dôležité zistenie presných špecifikácií na dielec hneď na začiatku záujmu o výrobu (typ súčiastky, materiál, rozmery, tolerancie, spôsoby overenia, balenie, termín dodania…). Vyrábame podľa referenčných kusov alebo výkresovej dokumentácie. Ak výkresy prístupné nie sú, vytvoríme si ich, aby sme dosiahli najlepší výsledok výroby.
V porovnaní s inými firmami v okolí ponúkame široké možnosti tým, že využívame CNC technológie v kombinácii s klasickými obrábacími strojmi. Zameriavame sa na trieskové obrábanie formou frézovania, sústruženia a brúsenia.
K dispozícií máme tri CNC obrábacie centrá, z toho dve frézy a jeden sústruh. Našu schopnosť obrábať ďalej rozširujú konvenčný sústruh, fréza, vŕtačka stojanová, brúska plošná a brúska hrotová. Pracujeme s presnosťou IT8 a IT11. Dielce sú validované v modernej meracej miestnosti, kde sa sortiment meradiel neustále rozširuje podľa rôznorodosti zákaziek.

Práca na CNC sústruhu a frézach v novej výrobnej hale
Práca na CNC sústruhu a frézach v novej výrobnej hale

Pri poskytovaní služieb je dôležité aj nastavenie správnych vnútorných procesov. Snažíte sa neustále napredovať aby ste mohli realizovať aj najzložitejšie požiadavky zákazníkov?
Základ na neustále zlepšovanie procesov dosahujeme zavedeným Integrovaným systémom riadenia (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001), navyše spoločnosť bola certifikovaná systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia na bezpečnostný štandard SCCP.
Na dosiahnutie spokojnosti zákazníka pri ponúkaní služieb a produktov pracujeme len s overenými dodávateľmi. Zamestnávaním skúsených a kreatívnych pracovníkov udržiavame profesionalitu a flexibilný prístup v ponúknutých riešeniach.

text Michal Múdrý foto archív firmy