aquaclean1Zmena spoločenského systému na prelome rokov 1989/90 priniesla nové možnosti spolupráce s firmami z celého sveta. Aj mladý ambiciózny odborný asistent zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (v súčasnosti STU) pracujúci v oblasti vysokotlakových hydraulických zariadení vycestoval do firmy URACA Pumpenfabrik Nemecko (popredný svetový výrobca vysokotlakových piestových čerpadiel) s vidinou možnej spolupráce. Tá trvá dodnes – už vyše 30 rokov.

Zdenko Krajný je v súčasnosti docentom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a súčasne konateľom spoločnosti AQUACLEAN, s. r. o. Obe jeho profesijné životné poslania priblížime v nasledujúcom rozhovore.

Zdenko Krajný
Zdenko Krajný

Pre Slovenskú a Českú republiku máte prostredníctvom spoločnosti AQUACLEAN výhradné zastúpenie spoločnosti URACA, čo je jeden z priekopníkov v oblasti vysokotlakovej techniky, presnejšie vo výrobe vysokotlakových čerpadiel a systémov. Aké produkty dodávate na naše trhy?
Áno, sme jedna z mála slovenských spoločností, ktoré majú zastúpenie aj pre Českú republiku. Firma URACA GmbH. & Co.KG. je v súčasnosti najstaršia globálne orientovaná a fungujúca spoločnosť vyrábajúca piestové čerpadlá a zákaznícky orientované systémy. Bola založená už v roku 1893, čiže pred vyše 130 rokmi. Výrobné portfólio je koncipované a postavené na výrobe vysokokvalitných piestových čerpadiel, ktoré nájdu využitie takmer v každom výrobnom odvetví.
Konštrukcia piestových čerpadiel sa stále zlepšuje a aj vďaka novým materiálom sa pracovné parametre piestových čerpadiel zvyšujú. Ešte donedávna nepredstaviteľné je už skutočnosťou. Padol ďalší fenomén – trojpiestové čerpadlá. V súčasnosti vyrábame aj štvorpiestové či päťpiestové čerpadlá. Dokonca počet piestov používaný v konštrukcii čerpadiel vzrástol až na sedem.

Kde všade možno tieto čerpadlá aplikovať a využívať?
Naše piestové čerpadlá sa využívajú najmä v chemickom priemysle ako procesné čerpadlá na dopravu rôznych látok pri vysokých tlakoch, teplotách a veľkých generovaných množstvách rôznych kvapalín s výkonom až 3 500 kW. Dopravované množstvá materiálu sa pohybujú až do 5 000 l/min. Teplota prepravovaných médií môže byť až do + 400°C. Špecifickými sú aplikácie na dopravu suspenzií a abrazívnych zmesí, tzv. slurry pumpy, napr. pri výrobe pracích práškov. S výhodou sa využívajú v konštrukcii tlakovacích zariadení na tlakové skúšky. Využitie nachádzajú aj pri procesných membránových čerpadlách. Zaujímavé sú tiež aplikácie piestových čerpadiel na pohon hydraulických lisov, hydrostatických ložísk a dopravu kvapalných plynov, napr. kvapalný kysličník uhličitý CO2. Piestové čerpadlá naši zákazníci používajú aj na dopravu najrozličnejších látok, napr. riedkych – pastóznych, alkalických – kyslých, neutrálnych – toxických, čistých – abrazívnych. Používajú ich aj pri doprave horľavých, explozívnych a agresívnych médií ako procesné hermetické membránové čerpadlá. Aplikačné spektrum piestových čerpadiel si teda vyžaduje prepracovanú konštrukciu, variabilnosť jednotlivých komponentov podľa druhu aplikácie a podľa pracovných parametrov a taktiež rôznorodosť použitých materiálov v konštrukcii samotných čerpadiel a tiež aj ďalších prvkov a komponentov, ako sú poistné a regulačné ventily, striekacie pištole, čistiace sférické hlavice TWK a pod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ako ste sa dostali z teoretickej oblasti konštrukcie čerpadiel do praktickej oblasti priemyselného čistenia? Je to zrejme veľmi silný faktor…
Piestové čerpadlá s výhodou používame v oblasti generovania vysokotlakového vodného lúča na aplikácie čistenia a rezania materiálov vysokorýchlostným vodným lúčom. Keďže na Strojníckej fakulte STU som pracoval v oblasti konštrukcie vysokotlakových zariadení na rezanie vodným lúčom, bolo vždy veľmi inšpiratívne prejsť na druhú stranu a využiť také zariadenia aj na výkon konkrétnych prác. Taktiež v rámci spolupráce s firmou URACA na podporu a predaj zariadení bolo veľmi dôležité verifikovať a dodať zákazníkovi zariadenie, ktoré potrebuje na výkon – aby to fungovalo. Nie vždy bolo efektívne dopravovať skúšobný stroj z výrobného závodu v Nemecku na skúšku u zákazníka, trebárs, na východe Slovenska. Preto sme sa rozhodli zakúpiť si vlastné predvádzacie zariadenie (teraz už celú flotilu zariadení) vybavené dieselovým pohonom, nezávislé od zdrojov energie, s ktorým môžeme cestovať k zákazníkovi a robiť predmetné skúšky. Tým sme zvýšili aj predaj a, samozrejme, veľmi efektívne podporili povedomie o technológii.

Kedy preferujete vysokotlakové čistenie, kedy chemické čistenie, kedy čistenie ultrazvukom alebo technickou sódou či ľadom a kedy čistenie mokrým pieskovaním? Aké sú rozdiely v týchto technológiách? Vodným lúčom sa dá aj rezať. V akých prípadoch sa na vás zákazníci najčastejšie obracajú v tejto oblasti?
Oblasť služieb je jedna z najnáročnejších oblastí podnikania. Jedna zle vykonaná zákazka, jeden nespokojný zákazník a celé úsilie môže byť poznamenané týmto negatívnym javom. Preto je dôležité osobné nasadenie a entuziazmus. Podľa môjho presvedčenia a skúseností dobrý manažér musí byť nielen dobrým veliteľom, ale aj dobrým kormidelníkom, aby viedol spoločnosť správnym smerom. Zákazník potrebuje vždy vykonať zákazku komplexne. On má problém, ktorý nám predostrie a my urobíme podľa skúseností návrh čistenia alebo skúšku čistenia – či požadované čistenie treba urobiť vysokým tlakom vody, chemicky, ultrazvukom, technickou sódou, suchým ľadom či laserovým čistením, či treba nečistoty po čistení odsať, odviesť na skládku sacím bagrom vo vyhotovení ADR. Je to veľmi zložitý a komplexný proces. Pritom často teoretické poznatky, empíria nestačia a treba vyskúšať viacero technologických postupov na optimálne stanovenie postupu čistenia, aby bolo čistenie urobené efektívne, kvalitne, bezpečne a ekologicky. Preto sa riadime sloganom „Vysokým tlakom k čistým výsledkom!“

Agregát Uraca na čistenie Jet Power 180 kW 2 800 bar
Agregát Uraca na čistenie Jet Power 180 kW, 2 800 bar

Aké postupy a technológie využívate pri profesionálnom čistení priemyselných objektov?
Technológia vysokotlakového vodného lúča sa pre svoje unikátne výhody a špecifické prednosti (studený rez, ekológia, efektívnosť a univerzálnosť technológie) právom nazýva technológiou tretieho milénia. Vysokotlakový vodný lúč (WJM technológia) je inteligentný pracovný nástroj vyznačujúci sa prirodzenou selekciou odstraňovaného materiálu. Vodný lúč je vysoko efektívna technológia bez dynamických rázov a vplyvov na opracovávanú konštrukciu. Vodný lúč je rýchla a vo svojej podstate ekologická technológia. Čistiace médium – voda – je nehorľavá, nespôsobuje explóziu, nie je karcinogénna a je ekologicky neškodná pre životné prostredie, aj pre pracovnú obsluhu zariadení. Preto jej rozvoj a dynamika sú na jednom z prvých miest v oblasti prípravy a úpravy povrchov.
V porovnaní s inými technológiami (pieskovanie, opaľovanie plameňom, čistenie oceľovou drvinou, čistenie technickou sódou alebo kryštalickým vápencom) je technológia vodného lúča jedinou nízkoodpadovou technológiou. Nevnáša do čistenia žiadne iné látky zaťažujúce životné či pracovné prostredie.
Voda prúdiaca veľkou rýchlosťou je schopná okrem otryskávania aj vyplavovať, vymývať nečistoty (aj farby), a to i z pórov materiálu. Tým sa dosiahne efekt neporušenia vlastností prírodných materiálov, čo je veľké plus pre technológiu WJM.
Veľkosť pracovného tlaku (súčasný svetový štandard je 320 MPa, t. j. 3 200 bar) vďaka pohonným dieselovým motorom s veľkými výkonmi, možno jednoducho regulovať a nastaviť tak, aby úber materiálu bol taký, aký požadujeme. To znamená, aby odstránil nečistoty aj z pórov a zároveň nepoškodil podkladový materiál, resp. efektívne očistil odliatky, odstránil náliatky či otrepy po mechanickom obrábaní (tzv. DEBURRING) alebo uspokojivo rezal v teréne oceľové potrubia, betóny na mostoch či komínoch.
V spoločnosti AQUACLEAN, s. r. o., Bratislava sa venujeme technológii vysokotlakového vodného lúča už od vzniku v roku 1991, teda vyše 30 rokov. Od vzniku až po súčasnosť patríme k lídrom vo svojej oblasti rezania a čistenia materiálov, a to nielen na Slovensku. Spoločnosť je vybavená špičkovými zariadeniami popredného svetového výrobcu URACA GmbH. & Co. KG. Nemecko, ktorého výhradne zastupujeme na území Slovenskej a Českej republiky. Dodávame čerpadlá, stroje, celé systémy a príslušenstvo. Robíme poradenstvo, opravy, servis a dodávky náhradných dielcov.

Čistenie a odsávanie potrubí vo výškejpg

Mohli by ste opísať hlavné výhody technológie vodného lúča? Ako by ste túto nekonvenčnú technológiu charakterizovali?
Vodný lúč je technológia s mnohými veľmi zaujímavými vlastnosťami. Ide o efektívnu, rýchlu a ekologickú technológiu so širokospektrálnym využitím na vykonávanie rôznych úkonov – čistenie, rezanie, frézovanie a pod. rôznych materiálov. Možno ju použiť aj na obrábanie karcinogénnych a horľavých materiálov. Je to ekologická technológia – pracovné médium je čistá voda. Preto sa radí medzi bezodpadové, resp. nízkoodpadové technológie. Je jedna z mála technológií, ktorá nezaťažuje povrch materiálu teplom z procesu, t. j. nespôsobuje tepelné zmeny v obrábanom materiáli. Preto ju s výhodou používame vo výbušnom a horľavom prostredí. Môžeme obrábať a rezať v rôznych smeroch a polohách. Technológia vodného lúča predstavuje inteligentný pracovný nástroj – má schopnosť vykonávať selektívny úber materiálu. Efektívne ju využívame aj na rezanie pod hladinou vody, záchranné práce a práce na výškových či obytných budovách, komínoch a pri prácach na historických a kultúrnych pamiatkach – hrady, zámky, sakrálne stavby a pod.
Všeobecne je známe, že statické pôsobenie vodného lúča nevyvoláva v základnom materiáli nežiadúce trhliny, t. j. pôsobí staticky, bez dynamických rázov, čím technológia vodného lúča získava neoceniteľné prednosti pred inými technológiami pri delení, čistení a úprave povrchov technických materiálov.

Popri pôsobení v spoločnosti AQUACLEAN ste aj docentom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Akým predmetom sa venujete?
Mojou srdcovou záležitosťou boli, sú a budú takzvané nekonvenčné metódy obrábania materiálov. V tejto oblasti mám aj viacero patentov, viac ako 300 publikácií a prednášok doma aj v zahraničí, ako aj 7 knižných publikácií a vysokoškolských učebníc. Je to veľmi rýchlo sa rozvíjajúca oblasť výrobnej techniky s vysokým potenciálom do budúcnosti, najmä v kombinácii s výkonnými riadiacimi systémami, modernými manipulačnými zariadeniami či priemyselnými robotmi. Implementácia nekonvenčných technológií do technickej praxe je takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. A nielen tam. Dnes sa využívajú tiež v medicíne, letectve, kozmonautike, chemickom priemysle či v stavebníctve. Pritom ide o širokospektrálne, ekologické, progresívne a inteligentné technológie. Ich doladenie v teoretickej oblasti a implementácia v praxi je prepojením mojich ambícií, ktoré som sa usiloval preniesť pri prednáškach aj na mojich študentov.

text Michal Múdrý foto archív Zdenko Krajný