Zjednodušené vyobrazenie pohyblivej časti formy na hliníkPrečo treba stále zlepšovať oceľ, ktorá funguje už desaťročia? Odpoveď na túto otázku možno nájsť jednoduchým porovnaním: skúste si spomenúť, na akom aute jazdili vaši rodičia pred 40 rokmi a porovnajte to s autom, v ktorom jazdíte dnes…

Základný kameň úspechu ocele Uddeholm Orvar Supreme položili hlboko v minulom storočí. V roku 1974 zaviedol Uddeholm do výrobného programu oceľ pre prácu za tepla s označením Orvar (= šíp, v jazyku starých Vikingov). V tom čase sa vyrábal konvenčne, bez pretavovania.
Prvý výrazný skok v kvalite bolo pridanie pretavovacieho procesu (pod troskou, zvykne sa označovať ako ESR, resp. ESU) v roku 1980. Vďaka väčšej čistote štruktúry a vyššej húževnatosti si s novým menom Orvar Supreme získal dôveru a dobré meno v priemysle tlakového liatia hliníka.
Ďalším zdokonaľovaním výrobných postupov počas nasledujúcich desaťročí nadobudol Orvar Supreme postavenie benchmarku v skupine ocelí typu AISI H13 Premium, resp. W-Nr. 1.2344 ESU.
Dnes, 41 rokov po uvedení na trh, dozrel čas na ďalší posun: nový Uddeholm Orvar Supreme!

Trvalé zlepšovanie
Prečo treba stále zlepšovať oceľ zavedenú už po desaťročia? Odpoveď nájdeme jednoduchým porovnaním: skúste si spomenúť, na akom aute jazdili vaši rodičia pred 40 rokmi a porovnajte to s autom, v ktorom jazdíte dnes… Tak, ako sa zmenili naše nároky na predmety každodennej spotreby, v rovnakej miere stúpli aj nároky na nástroje, v ktorých sa vyrábajú ich komponenty.
Dnes sú tlakové odliatky významne väčšie a tvarovo zložitejšie, ako boli pred pár rokmi. Dodajme, že stále rastie tlak na efektívnosť a úsporu nákladov. Rozhodujúcu úlohu tu hrá spoľahlivosť a životnosť formy.
Najdôležitejšia vlastnosť ocele, z ktorej sú vyrobené tvarové časti, je húževnatosť. Kým v roku 1980 sme garantovali minimálnu húževnatosť 8 J, pre nový Uddeholm Orvar Supreme garantujeme dvojnásobok: 16 J (hodnota testovaná metodikou NADCA). Čo to v praxi znamená? Kde je dnes konkurencia?

Nová kategória húževnatosti
Aby boli splnené kritériá hodnotenia metodikou NADCA (North American Die Casting Association – Severoamerická asociácia zlievarní), musí oceľ prejsť náročným testovaním, o.i. V-vrubovej húževnatosti. Pre kategóriu NADCA „A“ je minimum 10,8 J, pre kategóriu NADCA „B“ je minimum 13,6 J, testované vždy pri tvrdosti 44-46 HRC.

Nová kategória húževnatosti

Produkty mnohých našich konkurentov spĺňajú kritériá pre kategóriu NADCA „A“. Bez garancie tohto minima je nástrojová oceľ na tvarové časti formy väčšinou zlievarní neakceptovateľná.
Len niekoľko oceliarní na svete je dnes v stave dodávať ocele tohto typu v kategórii NADCA „B“. Úroveň garantovanej húževnatosti 13,6 J je viac ako u nášho Orvaru Supreme z 80. rokov.
Nový Uddeholm Orvar Supreme je so 16 J garantovanej vrubovej húževnatosti na špičke dostupných ocelí typu W-Nr. 1.2344 na trhu a tvorí tak samostatnú kategóriu.

Vyššia čistota štruktúry
Popri húževnatosti je dôležitým kritériom hodnotenia kvality podľa NADCA aj čistota štruktúry (maximálne prípustné hodnoty početnosti a veľkosti nekovových vmestkov). Uddeholm Orvar Supreme spĺňa na všetky rozmery polotovarov prísnejšiu z dvoch kategórií: Band B:

Vyššia čistota štruktúry

„Húževnatosť a čistota štruktúry sú najdôležitejšie vlastnosti ocele pre tlakové liatie alebo formu na plasty,“ odpovedal Hot Work Product Manager oceliarne Uddeholms AB na otázku, akú výhodu prinesie zákazníkovi nový Orvar Supreme.
A dodáva: „Húževnatý materiál znamená spoľahlivejší chod formy a čistejšia štruktúra zase lepšiu leštiteľnosť. A prečo je to dôležité pre zlievareň alebo lisovňu? Celkom jednoducho: pretože dosiahnu vyššiu životnosť a lepšiu kvalitu odliatkov alebo výliskov, to znamená plynulejšiu výrobu a vyššie zisky.“

Viac podrobností o Uddeholm Orvar Supreme nájdete na našej webovej stránke www.uddeholm.sk

TEXT Ing, Peter Bartonek, voestalpine High Performance Metals Slovakia, s. r. o. FOTO Uddeholms AB