LOCTITE 402 mimoriadne kvalitné a odolné sekundové lepidlo bolo navrhnuté a testované v porovnaní s konkurenčnými lepidlamiÚspešné montážne úlohy sa opierajú o niekoľko kľúčových aspektov: zariadenie, odbornosť v oblasti automatizácie, vedomosti o lepidlách a ich aplikácii, ako aj dostupnosť profesionálnej podpory. Na základe dlhoročných odborných znalostí a špičkových produktov a služieb pod známou značkou LOCTITE ponúka spoločnosť Henkel kompletné riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom zvýšiť produktivitu, zlepšiť spoľahlivosť a zjednodušiť dizajn.

Portfólio riešení od LOCTITE zahŕňa zariadenia na dávkovanie, vytvrdzovanie svetlom a robotiku, ako aj širokú škálu riešení so zameraním na lepenie, tesnenie a ochranné nátery. V ponuke je aj rozsiahla globálna podpora, technická expertíza a školenia na mieste alebo na diaľku. Navyše je dostupný celá škála služieb od integrácie a podpory pri spustení, cez kalibráciu, servis v teréne, náhradné dielce a spotrebný materiál (ihly, hroty a trysky) až po záručnú podporu. Na základe tohto holistického prístupu LOCTITE umožňuje svojim zákazníkom odhaliť nové možnosti na globálnom montážnom trhu.

Dávkovacie systémy
Dostupné dávkovacie systémy zahŕňajú fľaškové a injekčné dávkovače, rôzne dávkovacie ventily a objemové dávkovače, riadiace jednotky a zásobníky na lepidlo. Zásobníky najnovšej generácie napríklad umožňujú efektívne dávkovanie jednozložkových lepidiel LOCTITE na pracovných staniciach, v laboratóriách a priemyselných zariadeniach. Tieto jednotky sú zvyčajne vybavené dávkovacím ventilom na manuálne a stolné aplikácie a riadiacou jednotkou pre poloautomatizované a plne automatizované procesy. Kompaktný dizajn poskytuje dva nezávislé digitálne časovacie kanály, ktoré umožňujú ovládanie dvoch pneumatických výstupov na ovládanie dávkovacích ventilov alebo akéhokoľvek iného pneumatického zariadenia. Integrované dávkovače tiež ponúkajú zlepšenú digitálnu konektivitu a presné riadenie tlaku pre aplikácie s nízkou viskozitou.

* * * * *
Kompletné riešenia spájania od LOCTITE zahŕňajú odborné vedomosti v oblasti zariadení, produktov a služieb.
* * * * *

Zariadenia na vytvrdzovanie LED svetlom zahŕňajú plošné a bodové systémy vytvrdzovania a ručné systémy, ako aj systémy riadenia a monitorovania procesov. Riešenia novej generácie poskytujú vysoký výkon, prenosnosť, nepretržitú prevádzku a dlhú životnosť. Tieto svetelné zdroje ponúkajú optimálne vytvrdzovanie na rozsiahlu sériu lepidiel vytvrdzovaných UV/viditeľným svetlom a poskytujú zákazníkom najlepšie praktické riešenie pre potreby ich procesov.

LOCTITE sa už desiatky rokov zameriava na výzvy ktorým čelíte vo výrobe a údržbe
LOCTITE sa už desiatky rokov zameriava na výzvy, ktorým čelíte vo výrobe a údržbe.

Ďalším dôležitým prvkom ponuky kompletných riešení spájania od LOCTITE je rad automatizovaných robotických dávkovacích systémov. Tieto inovatívne systémy zjednodušujú dávkovanie lepidiel a tmelov na zložité konfigurácie povrchov, zlepšujú efektivitu procesu, minimalizujú plytvanie materiálom a znižujú výrobné náklady.
Na základe holistického prístupu ponúka LOCTITE know-how a odborné vedomosti pre kompletné riešenia spájania, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníkov po celom svete.

Viac informácií získate na https://www.henkel-adhesives.sk/riesenia

TEXT/FOTO Henkel