Benzolové chladičeDelenie materiálov je v súčasnosti vďaka najmodernejším technológiám efektívnejšie než kedykoľvek predtým.

Jeden z najmodernejších a najväčších páliacich strojov v Európe sa nachádza v strojárenskej firme NMH, s. r. o., v Seredi. Fiber laser je nabitý technológiami, pomocou ktorých možno deliť nadrozmerné plechy rôznej kvality a hrúbky s vynikajúcou presnosťou.
Vláknový laser s výkonom 10 kW, dĺžkou až 22 metrov a šírkou 3,3 metra dokáže bezproblémovo spracúvať materiál až do hrúbky 30 mm. Poradí si s rozličnými materiálmi ako austenitická nehrdzavejúca oceľ, uhlíková oceľ, hliník a iné.
Zaujímavosťou je, že laser je vybavený NC zaostrovaním, približovacou optikou a voliteľnou úkosovou hlavou, ktorá môže rezať pod uhlom +/– 45°. Napriek rozlohe a veľkosti laser nestráca svoju dynamiku a spoľahlivosť pri delení materiálu. To je veľká výhoda najmä pri rezaní veľkoformátových plôch, ale tiež materiálov väčšej hrúbky.

Výmenníky tepla a tlakové nádoby
Čoraz viac firiem v súčasnosti prihliada na šetrenie energií a usiluje sa predchádzať energetickej kríze novými a modernejšími riešeniami. V ich záujme je najmä úspora energie alebo využitie prebytkovej či unikajúcej energie. Takúto prebytočnú tepelnú energiu možno získať pomocou výmenníkov tepla. Zároveň prispievajú k zníženiu emisií CO2, k optimalizácií výrobného procesu a k znižovaniu nákladov.
Firma NMH zo Serede vie na základe vypracovaného návrhu skonštruovať akýkoľvek výmenník tepla. Devízou firmy je predovšetkým kvalita zhotovenia, prvotriedne zváranie a široký rozsah certifikácie spoločnosti.
Systém kontroly kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2 certifikácie je zavedený najmä na dodržiavanie vysokej kvality výrobkov. Správny výrobný postup s akcentom na túto smernicu predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje bezpečnosť. Kvalita zariadenia priamo súvisí s bezpečnosťou. Samozrejmosťou je systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001.
Pri celkovej produkcii výmenníka je dôležité mať dôveru v samotného výrobcu. Permanentné vzdelávanie a obnovovanie certifikácií je nutné na zachovanie štandardov a prvotriednej kvality výroby produktov z oblasti strojárenského priemyslu.

Výmenníky tepla typu U bundle
Výmenníky tepla typu U-bundle

Tlakové nádoby
Tlakové nádoby sú zariadenia, ktoré slúžia na uchovávanie kvapalín alebo plynu pod tlakom. Využívajú sa v širokej škále odvetví vrátane chemického, naftového, potravinárskeho priemyslu a ďalších. Ich použitie prispieva k efektívnosti a bezpečnosti procesov v týchto odvetviach.
Musia byť navrhnuté a vyrobené podľa prísnych noriem a smerníc, aby boli bezpečné a spoľahlivé.
Pri navrhovaní tlakových nádob je dôležité zohľadniť množstvo faktorov, ako je maximálny povolený tlak, teplota, typ a vlastnosti uchovávaného média a podobne. Dôležité je zabezpečiť dostatočné zosilnenie a ochranné prvky, ktoré minimalizujú riziko úniku a nasledujúcich nebezpečných situácií. NMH je certifikovaná na výrobu tlakových nádob podľa európskej smernice na tlakové zariadenia PED 2014/68/EU a nemeckej smernice AD 2000-Merkblatt HP0. Každá vyrobená tlaková nádoba musí byť kategorizovaná a ohodnotená podľa pravidiel EÚ. Táto zodpovednosť leží na pleciach výrobcu, ktorý musí prijať a splniť všetky náležitosti spojené s danou kategóriou z hľadiska kvality a bezpečnosti. Najvyššie kategórie si vyžadujú dokonca zásah a kontrolu nezávislou treťou stranou.
Ako jedna z mála spoločností na Slovensku je NMH, s. r. o., oprávnená na výrobu tlakových nádob podľa ASME Section VIII Div.1 (The American Society of Mechanical Engineers). Táto smernica povoľuje možnosť dodávať výrobky na americký a kanadský trh, prípadne do iných častí sveta, kde musia byť splnené podmienky ASME smernice (India, Nový Zéland…). Základný rozdiel medzi ISO a ASME certifikáciou je ten, že pri ASME je dôležité dosahovať vyššie bezpečnostné koeficienty. Napríklad, tlakové nádoby podľa ASME mávajú obyčajne väčšie hrúbky stien a robustnejší dizajn.
NMH aj ako výrobca jednoúčelových strojov je schopný podľa návrhu zákazníka dodať produkt vo vynikajúcej kvalite, v požadovanej certifikácií a s dôrazom na použité materiály. Podporné oceľové konštrukcie možno vyrobiť a certifikovať podľa EN 1090-2 EXC3.
Nie každý výrobca však disponuje oprávnením na produkciu tlakových nádob. Počas výroby treba mať zabezpečený kvalitatívny dozor, priebežne nedeštruktívne skúšanie rôznymi metódami (kapilárna, magnetická skúška, ultrazvuk či röntgen) so záverečnou tlakovou či tesnostnou skúškou a s kompletnou dokumentáciou o použitých materiáloch, postupoch a skúškach.

TEXT/FOTO Lenka Jom