IMG S1 Weerg Web QualityTalianska spoločnosť Weerg Srl sa zrodila v roku 2015 s víziou digitalizovať výrobu, a tým ju zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť. Prostredníctvom riešenia elektronického obchodu ponúka spoločnosť od roku 2017 okrem CNC obrábania aj výrobu 3D vytlačených dielov v procesoch MJF, FDM a MSLA. Pri následnom spracovaní aditívne vyrábaných súčiastok sa v súčasnosti najväčšia interná výrobná služba HP MJF na svete spolieha na zariadenia od spoločnosti AM Solutions - technológie na následné 3D spracovanie, ako sú S1 a S2, C1 a 3D automatická rozbaľovacia stanica vyvinutá spolu so spoločnosťou HP. Výsledná vysoká úroveň automatizácie skracuje čas následného spracovania až o dve tretiny pri znížení počtu pracovníkov a optimalizácii kvality.

Taliansky podnikateľ Matteo Rigamonti dostal nápad digitalizovať výrobu vďaka vášni pre inovácie a technológie. Myšlienka - hotová: s malým tímom vyvinul platformu pre CNC komponenty, ktorá umožňuje spoločnostiam vybrať si materiál, obrábanie a tolerancie, ako aj okamžite získať cenu a záväzný termín dodania. Zároveň vybudoval najmodernejšie CNC výrobné zariadenie, ktoré umožňuje rýchlu výrobu objednaných dielov v najvyššej kvalite. Vďaka tejto koncepcii sa spoločnosť Weerg od začiatku svojej činnosti v roku 2015 vyvinula na najväčšieho európskeho poskytovateľa služieb elektronického obchodu so 100-percentnou vlastnou výrobou a dvojitou kontrolou kvality pri nízkych výrobných nákladoch, ako aj vysokej rýchlosti.

Aditívna výroba - investícia do budúcnosti
Investovanie do inovatívnych technológií je súčasťou DNA spoločnosti Weerg. Je preto len logické, že spoločnosť zaoberajúca sa elektronickým obchodom so sídlom v Scorzé v Benátkach vstúpila v roku 2017 do aditívnej výroby. Spočiatku s technológiou MJF spoločnosti HP, pre ktorú Weerg teraz ponúka najväčšiu internú výrobnú službu na svete. Súbežne s rozširovaním procesov 3D tlače o FDM a MSLA spoločnosť vyvíja vysoko výkonné materiály, ako je nylon (PA 12) vystužený 40 % sklenených vlákien. Spoločnosť dodáva prototypy a sériové diely vytlačené 3D tlačou zo širokej škály plastov spoločnostiam v automobilovom priemysle, strojárstve, potravinárskom priemysle, architektúre a zdravotníckej technike.

IMG S2 Weerg Web Quality
Matteo Rigamonti, zakladateľ / generálny riaditeľ (uprostred) a Fabio Trotti, manažér výskumu a vývoja (druhý zľava) spoločnosti Weerg a tím AM Solutions - 3D postprocesingová technológia sa tešia na úspešnú spoluprácu.

Optimalizácia následného spracovania
Hoci sa 3D komponenty objednávajú a vyrábajú digitálne, mnohé kroky následného spracovania sa pôvodne vykonávali ručne - so všetkými súvisiacimi nevýhodami, ako sú vysoké časové a personálne náklady a nedostatočná reprodukovateľnosť. S cieľom optimalizovať aj túto oblasť sa spoločnosť Weerg po rozsiahlom prieskume trhu rozhodla pre postprocesingové zariadenie od spoločnosti AM Solutions - technológiu 3D postprocesingu. Patrí sem aj automatická rozbaľovacia stanica vyvinutá spolu so spoločnosťou HP a vyrábaná spoločnosťou AM Solutions. Toto štandardné, škálovateľné riešenie následného spracovania umožňuje rozbaľovať 3D vytlačené komponenty v technológii HP Jet Fusion automatizovaným a reprodukovateľným spôsobom v nepretržitom pracovnom toku. V porovnaní s riešeniami na ručné rozbaľovanie dosahuje spoločnosť Weerg s automatickou rozbaľovacou stanicou nielen výrazné zvýšenie produktivity, ale aj výrazne vyššiu mieru recyklácie prášku pri minimálnej manuálnej námahe.

Až o dve tretiny rýchlejšie s menším počtom zamestnancov
Po procese hrubého odprášenia je S1 kompaktný systém plug-and-play na automatické čistenie a povrchovú úpravu dielov. Efektívna koncepcia 2 v 1 nielenže eliminuje potrebu investícií do strojov a výrobných priestorov, ale znižuje aj spotrebu energie a výrazne skracuje čas spracovania: namiesto predchádzajúcich až 60 minút trvá čistenie a povrchová úprava tlačovej úlohy v spoločnosti Weerg teraz 20 minút. Okrem obrovskej časovej úspory umožňuje systém S1, aby sa teraz strojovo upravovalo podstatne viac dielov, ktoré sa predtým museli kvôli svojej veľkosti a citlivosti opracovávať ručne. Podiel automaticky opracovaných súčiastok sa zvýšil zo 60 na 90 percent. To má výhody aj z hľadiska personálu, keďže konečnú úpravu teraz môže vykonávať jeden namiesto dvoch zamestnancov. Prispieva k tomu aj jednoduchá a ergonomická obsluha systému v súlade s ATEX, ktorý sa dá pri veľkých a zložitých súčiastkach ľahko prepnúť na manuálnu obsluhu.

Flexibilita a kapacita sa ďalej zvyšujú vďaka kontinuálnemu tryskaciemu stroju
V novembri 2022 spoločnosť Weerg rozšírila svoju kapacitu následného spracovania o S2, doteraz jediný kontinuálny tryskací stroj na svete na plne automatizované čistenie a povrchovú úpravu 3D plastových komponentov z tlače na báze práškového lôžka. Vysoký výkon systému v kombinácii s nízkym nasadením personálu ponúka obrovský potenciál úspory nákladov. Je navrhnutý na nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom je možné súčasne opracovávať výstupy z viacerých tlačiarní. Šetrná manipulácia s dielmi pomocou špeciálneho PU slučkového pásu zabraňuje poškodeniu dielov, dokonca aj citlivých komponentov, a eliminuje potrebu nákladnej dotlače. Integrovaná príprava otryskávacích médií a automatické monitorovanie procesu otryskávania zabezpečujú dosiahnutie reprodukovateľného výsledku vysokej kvality v krátkom čase cyklu pri veľkých súčiastkach, ako aj pri jemných a filigránskych dieloch. Spoločnosť Weerg používa zariadenia S1 a S2 s identickými procesmi a tryskacími médiami pre obrovské množstvo rôznych dielov, a tak má maximálnu flexibilitu pri dokončovacích prácach.

IMG Work pieces Web Quality
Okrem modelu S1 sa spoločnosť Weerg spolieha aj na nový model S2 a nový model C1 od spoločnosti AM Solutions na následné spracovanie 3D vytlačených dielov.

Odstránenie podpery a živice je tiež automatizované
Investíciou do technológie C1 od spoločnosti AM Solutions - 3D postprocessing - spoločnosť tiež automatizovala postprocessing komponentov MSLA. Softvérom riadený a monitorovaný proces je založený na chemických, tepelných a mechanických účinkoch. Ich dokonalá súhra zabezpečuje, že podporný materiál/živica sa odstráni aj z extrémne jemných oblastí a filigránskych štruktúr procesne bezpečným, rýchlym a k súčiastkam šetrným spôsobom. Receptúry spracovania, ktoré sú už uložené v riadiacom systéme pre rôzne komponenty, môžete doplniť vlastnými programami. Parametre, ako sú teplota, čas spracovania a nasýtenie spracovateľského média, sa zaznamenávajú a ukladajú pomocou záznamníkov údajov, takže je zabezpečená sledovateľnosť procesu počas následného spracovania a dosahuje sa stabilná kvalita komponentov. K vysokej spoľahlivosti procesu prispieva aj monitorovanie hladiny náplne na základe senzorov s automatickým opätovným dávkovaním zmesi. Keďže ekologické spracovateľské médiá vyvíja a vyrába spoločnosť AM Solutions v spolupráci so spoločnosťou Rösler, spoločnosť Weerg môže rýchlo a efektívne dodať zmes pre takmer akúkoľvek spracovávanú živicu.

Podrobné informácie nájdete na: www.rosler.com

TEXT/FOTO: Rösler Oberflächentechnik GmbH