Všechny verze univerzálních uchopovačů FGS 120Univerzální uchopovače FGS-120 představují modulární a všestranné řešení pro manipulaci s produkty různých velikostí, tvarů a porézností.

Jako další produkt pro rozšíření portfolia vakuových produktů se Gimatic rozhodl uvést na trh vlastní univerzální uchopovač – zařízení, které zvládne uchopit a přenášet různé typy produktů, povrchů a porézností. Manipulátor je tak více flexibilní a má vyšší výkon při menším provedení. Jeho využití uplatníte například při manipulaci se dřevem, cihlami, sklem, kovem, s krabicemi a pod.
Uchopovač je vybaven třístupňovými integrovanými vakuovými kartridžemi s vysokým průtokem, což zajišťuje vynikající kompenzaci netěsností v porézních materiálech. Jsou dostupné ve verzi se samozavíracími ventily nebo kalibrovanými otvory. Také je možné si vybrat verze s přísavkami nebo EPDM pěnou ve dvou odlišných vzorech. Uchopovače mají standardní šířku 120 mm, ale délku si můžete zvolit od 200 mm až do jednoho metru, vždy s 200 mm odstupem.

Pohled na jednotlivé díly univerzálního uchopovače FGS 120
Pohled na jednotlivé díly univerzálního uchopovače FGS-120

Tělo uchopovače je vyrobeno z eloxovaného hliníku, který má v sobě profilové drážky pro zabudování dalších komponent, jako jsou například RFID čip s označením RBQC, který slouží k nahrávání dat o daném uchopovači. Když k čipu přiblížíte svůj chytrý telefon, zobrazí se vám všechny potřebné informace: Rozměry, seznam komponent, váha, nosnost, a pod. Pokud je manipulovaný povrch příliš prašný, máme řešení také pro takové aplikace. Je to řada ejektorů BBT. Jsou to jednostupňové vysokoprůtokové ejektory, které můžete mít upnuté na manipulátoru. Daný povrch odsajete a následně odeberete předmět samotným univerzálním uchopovačem. Na tyto ejektory lze připevnit hadici pro odvádění odsátých nečistot. Dále je možnost zabudování snímačů pro detekci pozice, snímačů pro detekci hladiny vakua, komplet odpružení celého zařízení, rychloupínací systémy a různé jiné.
Vakuové kartridže jsou integrovány v kazetě vyrobené z PA a skleněných vláken, která je pevná a lehká zároveň. Na kazetě jsou porty pro snímání vakua a pro přívod stlačeného vzduchu. Co se týče údržby manipulátoru, kazetu lze vyjmout a samotné vakuové kartridže jednoduše vyčistit ofouknutím pomocí stlačeného vzduchu. EPDM pěna má tloušťku 20 mm a teplotní odolnost -40°C / +135°C. Pěna se po opotřebení odlepí, styčná plocha se odmastí a nalepí se nová. Ideální tlak pro dosažení maximálního výkonu je 6 bar. Další podmínkou pro správné fungování uchopovače je jeho napájení hadicí na vzduch o průměru 10 mm. Spotřeba stlačeného vzduchu jednoho vakuového kartridže je 1,7 Nl/s. Celková spotřeba vzduchu je tedy definována počtem kartridžů uvnitř univerzálního uchopovače. Snížením jejich počtu a zaslepením otvorů pomocí falešných kartridžů lze ovlivnit celkovou spotřebu samotného zařízení. Samozřejmě s ohledem na bezpečnostní faktor, materiál, váhu a porozitu manipulovaného produktu.
Výhodou uchopovače je také jeho kompaktnost. Všechny elementy vytvářející vakuum jsou zabudovány uvnitř zařízení, čímž se uvolňuje prostor pro zmíněné přídavné komponenty.

Manipulace s plechovkami
Manipulace s plechovkami

Tři typy uchopovačů
K dispozici jsou tři typy univerzálních uchopovačů. První typ je vybaven samouzavíracími ventily, což znamená, že když je zařízení ve styku s uchopovaným povrchem, sání je pouze po styčné ploše. Ostatní neobsazené otvory se uzamknou. Manipulátor je vhodný i do prašnějšího prostředí jako jsou dřevozpracující průmysl, manipulace s cihlami apod. Uchopovač je limitován pouze úhlem natočení, a to 45°. Je to kvůli samouzavíracím ventilům.
Další typ má mikrootvory, které nasávají neustále a díky jejich přesně definovanému průměru (0,6/0,8 mm) manipulátor neztratí podtlak. Velkou výhodou uchopovače je možnost rotace s produktem o 360°. Zařízení ale není vhodné do příliš prašného prostředí, protože se mikrootvory mohou ucpat.
Poslední varianta je vybavena přísavkami VG.IS, které jsou vyrobeny z polyuretanu s dvojitou tvrdostí 30/60 Shore. Teplotní rozmezí je 0 – 45°C. Polyuretan je materiál, který je výjimečný svojí otěruvzdorností vůči opotřebení. Jejich tenký lip s nižší tvrdostí se dokonale přizpůsobuje nerovnému povrchu. Vrchní část s tvrdostí 60 Shore zajišťuje její stabilitu. Tyto přísavky mají přípoj se samouzavíracím ventilem. Dostupné velikosti přísavek: VG.IS35 (A), průměr 35 mm/ VG.IS55 (B), průměr 55 mm.

Manipulace s dřevěnou paletou
Manipulace s dřevěnou paletou

Princip manipulace uchopovače se samouzavíracími ventily:
1. Umístění uchopovače rovnoběžně s předmětem, se kterým se má manipulovat.
2. Zařízení musí být v odebírací pozici.
3. Aktivace vakua (Pokud se vakuum spustí před tím než je uchopovač v odebírací pozici, ventily se uzamknou a kus nelze odebrat. Tehdy je třeba znovu vypnout a zapnout přívod stlačeného vzduchu)
4. Zvednutí manipulovaného předmětu.
5. Uložení předmětu s deaktivací vakua a v případě potřeby i odfouknutí.

Princip manipulace uchopovače s mikrootvory:
1. Umístění uchopovače na manipulovaný předmět, rovnoběžně s povrchem uchopení.
2. Aktivace vakua před kontaktem s objektem se doporučuje při vysokorychlostních aplikacích.
3. Zvednutí manipulovaného předmětu.
4. Uložení předmětu s deaktivací vakua a v případě potřeby i odfouknutí.

Manipulace se sklem
Manipulace se sklem

Univerzální uchopovače, jak již bylo zmíněno v úvodu, se využívají hlavně pro aplikace, kde není přesně definovaná pozice předmětů jako například cihly na paletě, různé rozměry desek, skel, krabic apod. Jejich velká uchopovací plocha s hustým rozestupem sacích otvorů v kombinaci s pěnou, resp. přísavkami jim otevírá cestu pro široké spektrum aplikací.
Gimatic nenabízí jen samotný produkt, ale komplet řešení a servis. Ať už se jedná o upínací systém, odpružení, vakuové snímání a jiných přídavných komponentů, jednoduše manipulátor na klíč.

Zvedací síla – pěna

Tabulka č 1 Teoretická uchopovací síla na rovném povrchu s plně zakrytou uchopovací plochou bez bezpečnostního faktoru N
Tabulka č. 1: Teoretická uchopovací síla na rovném povrchu, s plně zakrytou uchopovací plochou, bez bezpečnostního faktoru (N)

Zvedací síla – přísavky

Tabulka č 2 Teoretická uchopovací síla na rovném povrchu s plně zakrytou uchopovací plochou bez bezpečnostního faktoru N
Tabulka č. 2: Teoretická uchopovací síla na rovném povrchu, s plně zakrytou uchopovací plochou, bez bezpečnostního faktoru (N)

text/foto Roman Múčka