Svorkovnicová skříňka HDHygienická výroba je v potravinářském průmyslu absolutní nutností. Zejména v otevřených procesech musí být možné stroje, zařízení a jejich komponenty rychle a snadno čistit. Rozhodující vliv na čistitelnost mají použité materiály a konstrukce výrobních zařízení. Standardním krytem pro elektrické ovládací prvky se staly rozváděčové skříně Hygienic Design, které mají oproti běžným skříním řadu výhod, protože umožňují rychlé čištění a zabraňují tvorbě míst s nečistotami.

Prostoje během výroby představují pro provozovatele zařízení „nejhorší možný případ“. Znamenají stále nižší produktivitu a v důsledku toho i nižší tržby. V hygienicky kritických výrobních procesech jsou však delší prostoje nevyhnutelné kvůli velkému množství potřebného čištění. Například v masokombinátech se až 40 % času stráví odstávkou kvůli čisticím procedurám. Tato doba musí být co nejkratší, aby se zvýšila produktivita, ale ne na úkor čistoty a hygieny, protože v konečném důsledku jde o zdraví konečného spotřebitele.
Jedním z výchozích bodů je navrhnout stroje, zařízení, kryty a skříně, v nichž jsou umístěny ovládací prvky, tak, aby se daly snadněji čistit. Průmyslové nástěnné skříně a standardní kryty strojů a zařízení však nejsou předpokladem pro rychlé, jednoduché a hygienické čištění. Je tomu tak proto, že vzniklé spáry ztěžují čištění; jsou lapačem nečistot, a tedy živnou půdou pro zárodky. Podmínky pro kontaminaci vytvářejí také vodorovné plochy, po kterých nemůže voda řádně odtékat.

Systémové řadově spojené skříně HD pro potravinářský průmysl
Systémové řadově spojené skříně HD pro potravinářský průmysl

Mezinárodní normy
Vysoké hygienické standardy spojené s výrobou potravin a nápojů, v čistých prostorech nebo v chemickém průmyslu, představují pro konstruktéry zařízení a projektanty výroby velkou výzvu. Pokyny lze nalézt například ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, která v Evropě vstoupila v platnost 1. ledna 2006, a v doplňkových normách o hygienických požadavcích, které musí splňovat stroje a zařízení, jako jsou ČSN EN 1672-2 a EN ISO14159. Pro zpracovatele potravin je jedním ze závazných předpisů evropské nařízení EU 852/2004/ES o hygieně potravin. Tyto předpisy definují požadavky na stroje, které přijdou do kontaktu s potravinami a také poskytují pokyny pro konstrukci hygienických strojů. Souběžně s těmito předpisy byla v roce 1989 založena takzvaná Evropská skupina pro hygienické inženýrství a design („EHEDG“), jejímž hlavním cílem je prosazovat hygienická opatření při zpracování a balení potravin. Tato skupina je konsorciem výrobců zařízení, potravinářských podniků, výzkumných ústavů a orgánů veřejného zdraví. Společnost Rittal spolupracuje s touto organizací od roku 2008.

Hygiena a hygienický design
Přes všechny tyto normy a směrnice však hygienický design znamená především jednu věc – Předpoklady pro jednoduché a důkladné čištění všeho, co by mohlo přijít do styku s potravinami, od stroje až po jeho kryt. Zde je obzvláště důležité vyhnout se slepým místům, spárám a také spojům bez rádiusu, protože taková místa jsou obzvláště náchylná k hromadění zbytků produktů, které pak představují ideální podklad pro mikrobiální kontaminaci. Ze stejného důvodu jsou nepřípustné povrchy s prohlubněmi, jako jsou nezakryté závity šroubových spojů nebo hlavy šroubů s vnitřními šestihrany (imbusové šrouby) nebo šrouby Torx. Rohy a spoje musí být hladké, bez mezer a čistě zaoblené, aby bylo zajištěno, že stříkající voda bude moci odtékat z povrchu skříní a krytů v zónách stříkání. Konstrukce skříní musí mít vhodné sklony, aby voda jednoduše odtékala.

Linka na zpracování masa
Linka na zpracování masa

Skříně Rittal splňují nejnáročnější požadavky
Při výrobě potravin se velice často používá tzv. mokrého čištění, které se hodí pro odstranění všech druhů nečistot. Výrobní zařízení včetně logistického zázemí a všechny oblasti, ve kterých se zpracovávají živočišné nebo rostlinné tuky, mléko a zejména maso, kladou ty nejvyšší požadavky na hygienu a bezpečnost. Ideálním pomocníkem pro sanaci je v tomto případě vysokotlaké zařízení, horká vody a čisticí prostředky.
Čištění vysokotlakou vodou je možná snadné a rychlé, ale také přináší vysoké nároky na ochranu zejména elektronického vybavení stroje. Rittal nabízí řešení v podobě rozváděčových skříní v Hygienickém provedení. Tyto rozváděčové skříně jsou konstruovány tak, aby splnily ty nejpřísnější evropské normy a směrnice. Jejich konstrukce je dosti odlišná od běžných rozváděčových skříní. Nejdůležitější odlišnosti jsou nerezové provedení s jemně zbroušeným povrchem se zrnitostí 400, obvodové sklony střech a dveřních křídel, vnitřní závěsy, speciální uzávěry, silikonové těsnění a mnoho unikátního příslušenství. Robustní a promyšlená konstrukce spolu se silikonovým těsněním, nabízí vysoký stupeň krytí IP66 (podle ČSN EN 60529), respektive IP69K (podle DIN 40050-9). Právě stupeň krytí IP69K přináší jedinečnou odolnost proti tak oblíbenému způsobu čištění tlakovou vodou. Pro úplnost uveďme, že dle normy stupeň krytí IPx9K znamená „Chráněno proti tlakové vodě (WAP)“.
Tyto ověřené skříňky a skříně jsou v nabídce od malých svorkovnicových skříněk, přes kompaktní skříně až po řadově spojitelné samostatně stojící systémové skříně. Samozřejmostí je i široká škála systémového příslušenství pro různé možnosti konstrukce uvnitř skříní. Nejnovějším přírůstkem do portfolia těchto skříní jsou skříňky pro ovládací prvky – od 1 až po 6 ovládacích prvků. Mimo tyto standardizované skříňky a skříně Rittal nabízí také skříně pro speciální aplikace, třeba pro uložení hasicích přístrojů v těchto prostorách.
Pokud je potřeba řešit regulaci klimatu ve skříni, je k dispozici hygienický výměník tepla vzduch/voda, který Rittal nabízí pro kompletní sortiment hygienických skříní.

* * * * *
Použitím skříní Rittal v hygienickém provedení si usnadníte čištění, certifikaci dle IFS, zajistíte odolnost proti mokrému čištění. Společně zamezíme nechtěným odstávkám a drahým škodám na elektronické výbavě strojů.
* * * * *

Rittal hygienický design pomůže ve všech oblastech výroby potravin.

text/foto Rittal