Kompaktný samostatný pohon CytroMotion vo výkonovej triede až do 62 kWJednou z hlavných tém v súčasnosti je šetrenie a úspora energií. Jednotlivé prezentácie, ako aj praktické ukážky, sa zamerali práve na túto oblasť.

Novinky priemyselnej hydrauliky
Hneď prvá prezentácia z oblasti priemyselnej hydrauliky bola zameraná na axiálne piestové čerpadlá, ktoré sa používajú v otáčkovo riadených pohonoch Sytronix, ktoré sú jedným z riešení úspory energie. V otáčkovo riadených pohonoch Sytronix je inteligencia na otáčkovú reguláciu implementovaná do motora alebo do čerpadla (regulácia). Hlavnými benefitmi pohonov Sytronix je možná úspora energie až 80 %, a tým aj úspora nákladov na energie, redukcia nákladov na chladenie systému a zníženie hluku pohonu.
Ďalšou novinkou z oblasti priemyselnej hydrauliky bol kompaktný samostatný pohon CytroMotion, ktorý zvyšuje účinnosť hydraulických lineárnych osí vo výkonovej triede až do 6,2 kW na novú úroveň. Jednoduchá konštrukcia a rýchle uvedenie do prevádzky s čisto elektrickým ovládaním inšpiruje aj konštruktérov a technikov bez skúseností s hydraulikou. Používatelia oceňujú prehľadný výber produktov, bezúdržbovú prevádzku a vysokú produktivitu pri maximálnej energetickej účinnosti.
V rámci oddelenia mobilnej hydrauliky predstavili nový typ rozvádzača RS14 typu „Post-compensated flow sharing“. Dizajn tejto série je predurčený na použite v stredne veľkých mobilných pracovných strojoch typu kĺbový nakladač, teleskopický manipulátor, traktorbager alebo rýpadlo do hmotnosti 10 ton. Maximálny prietok sekciou do funkcie je 160 l/min. Je možné zvoliť aj nízkopriesakovú sekciu s vnútornými priesakmi 3 cm3/min pri 100 bar & 36 cst. Regeneračná funkcia medzi stranami sekcie je vyriešená zabudovaným mostom v telese sekcie. Rozvádzač umožňuje použitie rôznych typov ovládania sekcií aj sekundárnych prepúšťacích ventilov podľa typu stroja. Vstupná sekcia má možnosť zabudovania prioritného aj odstrihávacieho ventilu a záverná sekcia dokonca redukčný, preplachový aj odstrihávací ventil.

Rozvádzač RS14 typu Post compensated flow sharing
Rozvádzač RS14 typu „Post-compensated flow sharing“

Inovácie v pneumatike
Oddelenie pneumatiky predstavilo SPA Panel s novým prietokomerom AF2 s ETHERNET výstupom od firmy Aventics a WiFi routerom na online monitorovanie a sledovanie prietoku, tlaku, teploty média, rýchlosti prúdenia a iné. Každý prietokomer AF2 má vlastnú 7 dňovú pamäť bez toho, aby bol prietokomer pripojený na externé PLC. Takáto aplikácia je kompletne pripravená na montáž u zákazníka bez väčších zásahov. SPA panel možno inštalovať k už existujúcim úpravným jednotkám vzduchu, ktoré má zákazník na svojich linkách (hoci aj od iných výrobcov ako Aventics).
Ďalšou novinkou boli MULTI-AXIS SYSTEMS – Viacosové systémy, ktoré sa vyznačujú jednoduchou konfiguráciou, vysokou tuhosťou, vysokou presnosťou, kompaktnými rozmermi, veľkou dynamikou, flexibilitou, veľmi jednoduchým programovaním, otvoreným interface a nízkymi prevádzkovými nákladmi pri ich uvedení do prevádzky.

Okrem spomínaných produktov boli prezentované aj ďalšie novinky, ktoré sú bližšie predstavené v zborníkoch zo Zákazníckych dní vydaných spoločnosťou TBH Technik, s. r. o.

text/foto TBH Technik