10c5Technické zariadenia budov tvoria základný výrobný program spoločnosti TB technika v Zemianských Kostoľanoch. Ponúkajú vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou,

potrubie a komponenty,EC ventilátory s plynulou reguláciou otáčok/motory s ventilátormi sú od renomovaných nemeckých firiem/,regulácie,odsávacie zákryty.
Medzi zákazníkov TB technika patria priemyselné závody-výrobcovia komponentov pre automobilový priemysel, strojárske fabriky, zváracie haly,občianske stavby. Uplatnenie nachádzajú všade, kde potrebujú kvalitnú vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie, kúrenie. „Ponúkame komplexné riešenia pre každého zákazníka osobitne-od návrhu,výroby zariadenia až po montáž a spustenie do prevádzky s reguláciou akú si zákazník vyberie. Každá zákazka je inovatívna, nakoľko pre každého zákazníka navrhujem riešenie presne podľa jeho technických a finančných požiadaviek,“ uviedol konateľ TB technika Ing. Jozef Žulko. Doplnil, že niektoré výrobky vyrába len ich firma. Zákazníkov majú nielen na Slovensku, ale aj v ČR.
Efektívnosť riadenia spoločnosti TB technika vidí v jej digitalizácii. Všetky doklady a účtovníctvo už sú digitalizované. V tejto súvislosti podotkol: Myslím si, že papieru spotrebujeme málo.
Spoločnosť TB technika dosahuje ročný obrat okolo 200 tisíc eur. Všetko závisí od zrealizovaných zákaziek. Na sklad nevyrábajú. „Máme štyroch pracovníkov a ešte nám pomáhajú živnostníci, keď máme väčší nával práce. Nevyrábame sériové výrobky, ale individuálne podľa potrieb a záujmu zákazníkov, preto momentálne nie je potrebné zamestnávať nových pracovníkov. Pokrývame všetky potrebné profesie: klampiarske,zváračské práce, izolatérstvo, chladenie, klimatizácia, kúrenie, elektroinštalácia, meranie a regulácia, stavebné úpravy, prestupy cez strechy a samozrejme výroba vzduchotechnických zariadení,“ povedal J. Žulko.
Spoločnosť v rámci inovácií pripravuje odsávacie filtračné zariadenie s EC motorom pre odsávanie prachu od zvárania,brúsenie.
„Filozofiou našej firmy je dodať zákazníkovi zariadenie od technickej dokumentácie až po jeho realizáciu. Vyrobíme mu ho na mieru podľa jeho technických a finančných požiadaviek. Spustíme zariadenie do prevádzky vrátane regulácie, akú si vyberie náš klient. Nerealizujeme zariadenia podľa iných projektov hlavne pre stavebné firmy, kde požadujú výrobky iných firiem.
Pre zákazníkov máme riešenia na odvod olejovej hmly a tepla/produkovaného obrábacími strojmi/ z veľkých výrobných hál, ktoré sa nám osvedčili. Tiež rekuperácie na šetrenie tepla v zimnom období-hlavne pre zváracie haly,“ doplnil J. Žulko.

 

Fotogaléria niektorých zrealizovaných projekov spoločnosti TB technika

10c11

TB 1

TB3(

TB4

TB6

TB10

 

 

 

 

 

 

TB13

TB9

TB11