Fotovoltika na streche textilného závodu v Humennom riadená softvérom FUERGYFUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca optimalizačné riešenia na zníženie nákladov na elektrickú energiu. Využíva na to vlastnú softvérovú platformu s podporou umelej inteligencie vyvinutú špeciálne pre potreby energetického riadenia a tiež unikátne hardvérové riadiace jednotky pre smart reguláciu batériových úložísk, fotovoltiky a energeticky náročných technológií.

Zdražovanie elektrickej energie sa dotýka každého, no špeciálne to pociťujú výrobné podniky. FUERGY však prináša nový prístup k riadeniu výroby a spotreby elektrickej energie, a tak to, na čom kedysi pracovalo celé energetické oddelenie podniku dnes zvládne jeden softvér. Komplexnú energetickú optimalizáciu si tak môže dovoliť každá firma, nie iba tí najväčší hráči.

Zákazník ako súčasť energetického trhu
Jadrom riešení FUERGY je stály monitoring výroby a spotreby elektriny v odbernom mieste, aktívna komunikácia s dodávateľom elektriny a vyhodnocovanie situácie v prenosovej sústave v reálnom čase. Softvér reguluje batérie a pripojené technológie podľa toho či je elektriny v sústave prebytok alebo nedostatok, no vždy iba do tej miery, aby neobmedzil prevádzku odberného miesta. Svojou regulovanou výrobou a spotrebou energie zákazník poskytuje necertifikované podporné služby, za ktoré získava finančnú odmenu a tým znižuje svoje celkové náklady na elektrinu.
Riadenie prebieha plne automaticky, v online režime. Prostredníctvom webovej aplikácie má zákazník k dispozícii prehľady o svojej aktuálnej výrobe a spotrebe elektriny, ako aj o výške finančnej odmeny.

Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY v textilnom závode v Humennom
Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY v textilnom závode v Humennom

Medzi najvyužívanejšie riešenia určené pre výrobné podniky a firemných zákazníkov patria:

Smart batériové úložiská brAIn by FUERGY
Úložiská brAIn sú vysoko škálovateľné a ich kapacita sa určuje dôkladnou analýzou spotreby odberného miesta, čo zaručí, že batérie vykonajú maximálny počet nabíjacích a vybíjacích cyklov a ich kapacita sa využije na 100 %. To sa premieta aj do návratnosti systému, ktorá sa pri veľkokapacitných úložiskách pohybuje na úrovni menej ako dva roky. Úložisko je tiež výborným doplnkom k inštaláciám fotovoltických panelov, keďže zvyšuje využitie vyprodukovanej elektriny z približne 50 % na takmer 90 %. Návratnosť úložiska brAIn v kombinácii s fotovoltikou je dnes už iba niečo vyše troch rokov.

Služba flexibilita brAIn
Softvérové riešenie flexibilita brAIn je vhodné pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú energeticky náročné technológie s potenciálom na reguláciu alebo akumuláciu, ako napríklad tepelné čerpadlá, pece, zásobníky a nádrže alebo HVAC systémy. Služba funguje na princípe batériového úložiska. Namiesto nabíjania a vybíjania batérií však softvér reguluje výkon týchto technológií. Regulácia prebieha iba v rámci vopred definovaných podmienok a limitov tak, aby bola zaručená bezproblémová prevádzka odberného miesta. Služba flexibilita brAIn je skvelým doplnkom k batériovému úložisku brAIn, implementácia je rýchla a efekt okamžitý.

Tepelné čerpadlá regulované v areáli Národného futbalového štadióna
Tepelné čerpadlá regulované v areáli Národného futbalového štadióna

Nižšia uhlíková stopa
Regulácia v podaní FUERGY účinne nahrádza fosílne zdroje poskytovaním podporných služieb, preto aj samotné úložisko a riadenie technológií dokáže znižovať celkovú produkciu uhlíkových emisií. Okrem inštalácie fotovoltiky tak majú firmy k dispozícii nový spôsob ako minimalizovať svoju uhlíkovú stopu a dosiahnuť ambicióznejšie ciele v oblasti udržateľnosti.

text Eva Almašiová foto FUERGY