smile kompaktní měřicí a seřizovací přístroj vhodný do každé výrobyHeslo ZOLLER „Erfolg ist messbar“ – to je souhra kompetencí v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů pro třískové obrábění.

Modulární stavba měřicích a seřizovacích přístrojů ZOLLER umožňuje širokou variabilitu každého přístroje a nabízí zákazníkům to správné řešení pro každé použití.

Smile 320 | 420 | 620 – hospodárnost napříč celou linií
Měřicí a seřizovací přístroje ZOLLER ze série smile lze individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Přístroje zaujmou především nekompromisní kvalitou a kompaktním designem – výjimečný design nabízí skutečnou přidanou hodnotu.

smartCabinets různá provedení výdejních a skladovacích skříní
smartCabinets – různá provedení výdejních a skladovacích skříní, provedení se softwarem i bez softwaru

Mnoho hardwarových a softwarových možností
Série nabízí na výběr z mnoha měřicích rozsahů, přes manuální až po plně CNC řízení, na výběr je ze tří řídicích elektronik pilot 1.0, pilot 2mT a pilot 4.0, manuální nebo silové upínání nástrojů, přenos dat pomocí QR kódů, postprocesoru nebo pomocí RFID čipu. Variabilita přístrojů smile ve svém segmentu opravdu vyniká.

Kamera pro kontrolu středu osy soustružení slouží pro kontrolu nebo seřízení výšky soustružnického nože v ose Y a je důležitým faktorem pro vysoký výkon a dlouhou životnost soustružnických nástrojů. Perfektní seřízení zvyšuje životnost nástroje, a tím snižuje náklady na nástroje. Nástroj pod středem zanechá na dílci čep, který musí obsluha stroje odstranit. Nástroj nad středem zbylý čep urazí hřbetem nástroje a dochází k poškození břitu. Zkracují se tak i časy na přestavbu stroje, protože obsluha nemusí nástroje znovu upínat nebo dělat korekce a stabilizuje se výrobní proces díky garantované kvalitě a přesnosti ZOLLER.

Nový ovládací software pilot 4.0
Nový ovládací software pilot 4.0

Nový ovládací software pro kamerové zpracování obrazu
Nový ovládací software pilot 4.0 intuitivně navádí uživatele měřicím procesem a dovede úspěšně uživatele až k perfektním výsledkům měření. Změřené výsledky lze podle typu výstupu přenést na obráběcí stroj: pomocí QR etikety zidCode, čipu RFID nebo pomocí počítačové sítě přímo do řídicího systému.

Automatický přenos dat – bezchybný a procesně bezpečný
Přenos změřených parametrů nástrojů do řídicího systému obráběcího stroje je rychlý, bezchybný a procesně bezpečný. Uživatel nemusí složitě opisovat údaje ze štítků nebo papíru, celý seřizovací list se načte současně a hlavně nemůže dojít k omylu při přepisování nástrojů, což může mít za následek drahou kolizi stroje.
Procesy softwaru pilot 4.0 se na pozadí starají o nejvyšší procesní bezpečnost. Softwarový modul automaticky v daném intervalu zaznamenává všechny provozní údaje a kontroluje, zda fungují všechny systémové komponenty. Tímto dojde k určení chyby ještě před tím, než se objeví v procesu měření a seřizování nástrojů. Další statistiky přehledně protokolují, jak často, jaký uživatel a jaká měření kdo prováděl. Protokolovány jsou všechny akce, které uživatel spouští. Díky tomu lze zpětně vyhledat časový úsek a podat důkaz, zda uživatel nástroj skutečně měřil nebo kontroloval.
Uživatel profituje z flexibility softwaru pilot 4.0, který lze dále modulárně rozšiřovat nebo jej plně integrovat do správy nástrojů ZOLLER TMS.

zidCode přenos dat na stroj pomocí QR kódu
zidCode – přenos dat na stroj pomocí QR kódu

Procesně bezpečný přenos dat – ZOLLER zidCode
Toto obzvláště jednoduché a efektivní řešení identifikace nástrojů a přenosu dat na řídicí systém stroje nevyžaduje žádné síťové propojení. Kompletní přenos dat funguje na základě etikety s QR kódem.
Průběh je opravdu jednoduchý: Obsluha změří a seřídí všechny nástroje na měřicím a seřizovacím přístroji ZOLLER a všechna data vytiskne na etiketu s QR kódem. Poté obsluha naskenuje etikety na obráběcím stroji pomocí QR čtečky a dojde k automatickému zapsání všech dat do odpovídajících políček řídicího systému. Je vyloučena možnost chyby obsluhy při ručním zadávání dat do řídicího systému, a tím je garantována vysoká procesní bezpečnost a rychlost. Procesně bezpečný přenos dat pomocí zidCode je možný s každým přístrojem z řady smile, již se základní elektronikou pilot 1.0. Pro stávající přístroje u zákazníků je možné tuto možnost kdykoliv dodělat. Řešení zidCode je vhodné jak pro frézovací, tak i pro soustružnické stroje.

Přesnost dokládá kvalitu
Firma ZOLLER je certifikovaná dle normy DIN EN ISO 17025:2018 a je tedy oprávněna vyrobené měřicí, seřizovací a kontrolní přístroje podle této normy certifikovat.

tms skladové hospodaření s nástroji držáky a dalšími komponentami
tms – skladové hospodaření s nástroji, držáky a dalšími komponentami

ZOLLER Solutions – chytrá řešení napříč celou výrobou
Enormní úspory ve výrobním procesu umožní ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Jedná se o ucelené softwarové řešení správy nástrojů a komponent včetně výdejních a skladovacích skříní. Procesně bezpečné propojení sítí, od CAM systému přes seřizovnu až po obráběcí stroj, je v dnešní době stále důležitější. ZOLLER Smart Management Solutions umožňuje digitální průchod nástrojových dat napříč celou výrobou.
„Jako firma, která se aktivně podílí na spoluvytváření budoucnosti v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů, nabízí ZOLLER perfektní řešení moderní správy nástrojů, což zvyšuje procesní bezpečnost, zkracuje vyhledávací časy a garantuje dostupnost potřebných komponent pro obrábění,“ říká Karel Suchna, jednatel firmy ZOLLER CZECH, s. r. o.

text/foto Karel Suchna