Školiace centrum TECHNIKUMPovrchové úpravy materiálov, špeciálne priemyselné mokré lakovanie, sú hlavnou náplňou činností spoločnosti TECHNIKUM z Trnavy. Na Slovensku už dlhodobo zastupuje popredného výrobcu striekacích zariadení, nemeckú spoločnosť WAGNER.

O aktivitách firmy sa zhovárame s jej manažérom Patrikom Pociskom.

Patrik Pocisk
Patrik Pocisk

Priblížte, prosím, našim čitateľom spoločnosť TECHNIKUM.
TECHNIKUM navrhuje, dodáva, inštaluje a robí servis na systémy spojené s povrchovými úpravami. Striekanie, lepenie, tmelenie, výroba, úprava a distribúcia stlačeného vzduchu, recyklácia rozpúšťadiel, automatizácia a robotizácia v priemysle. A to som vymenoval len zlomok…
História firmy sa začala písať v roku 1989, keď zakladateľ a majiteľ Vlastimil Vančo začal pracovať ako zamestnanec pre WAGNER Nemecko/Švajčiarsko, vtedy ešte prostredníctvom podniku zahraničného obchodu. Neskôr, v roku 1992 na Slovensku vzniklo podnikanie Vlastimil Vančo – WAGNER, predaj a servis striekacích zariadení WAGNER. Historicky v spoločnosti pribúdali a odbúdali obchodné aktivity a zoznam dodávateľov, ktorý sa postupne stabilizoval.
Transformácia na TECHNIKUM, ktorá v sebe zahŕňala zmenu obchodnej formy na s. r. o. a zároveň presun do nových priestorov nastala v roku 2017, súbežne s mojím príchodom do firmy.

História firmy je teda spätá so značkou WAGNER. Čím je špecifická?
WAGNER je medzi výrobcami v striekacom priemysle kľúčovým hráčom s kompletným portfóliom striekacej techniky pre každé odvetvie. V hobby DJI (urob si sám) segmente ponúka zjednodušené striekacie systémy pre domácich „kutilov“, ktorí si na občasné minimalistické použitie môžu spraviť drobné práce s vlastným dostupným zariadením. V stavebnom sektore ponúka veľmi výkonné a odolné striekacie pumpy určené pre maliarov a omietačov, ktorí sú s nimi schopní pracovať pod plným zaťažením a bezstarostne tak robiť svoju prácu, ktorá ich živí. Najväčšie postavenie na trhu však má WAGNER v priemysle, a to vďaka moderným výkonným systémom na práškové lakovanie a na lakovanie mokré. A my, WAGNER na Slovensku, zastupujeme práve v mokrom priemyselnom lakovaní.
Najsignifikantnejším produktom WAGNER sú vzduchové pumpy, ktoré sú vysoko výkonné, robustné, spoľahlivé a u používateľov (lakovačov) extrémne obľúbené. Aj vďaka technológii IceBreaker proti zamŕzaniu vzduchovej časti sú tak najlepšími a najvýkonnejšími striekacími pumpami v priemysle! WAGNER je špecifický napríklad aj svojou pumpou Cobra, jedinou vysokotlakovou membránovou striekacou pumpou na trhu.
Komplexnosť WAGNER Group dopĺňajú dcérske spoločnosti Walther Pilot a Reinhardt Technik, ktoré uzatvárajú portfólio priemyselného segmentu so systémami na nanášanie, značkovanie, striekanie, miešanie a dávkovanie lepidiel, tmelov a materiálov s veľmi vysokou viskozitou.

Zmiešavacie zariadenie WAGNER 2K Comfort a vzduchové piestové pumpy WAGNER
Zmiešavacie zariadenie WAGNER 2K Comfort a vzduchové piestové pumpy WAGNER

Ako ste spomínali, v povrchových úpravách materiálov sa špecializujete na priemyselné mokré lakovanie. Aké techniky využívate?
Medzi základné techniky mokrého lakovania, ktoré ponúkame, zaraďujeme nízkotlakové (AirSpray) a vysokotlakové striekanie, s pridaním rozprašovacieho vzduchu (AirCoat) alebo bez neho (AirLess). Špeciálnou a veľmi efektívnou technikou je elektrostatické striekanie, kde je pomocou elektrostatického efektu farba priťahovaná na povrch striekaného výrobku.

Možno aj pri elektrostatickom striekaní použiť automatizáciu, napríklad robotické zariadenie?
Automatické a robotické systémy môžeme použiť pri všetkých technikách striekania, nielen pri elektrostatickom. Automatické striekacie pištole môžeme umiestniť na posuvné lišty, dopravníkové linky alebo robotické ramená. Špeciálnou aplikáciou, používanou v robotickom striekaní, najmä pre automotive, sú vysokorýchlostné otáčkové elektrostatické atomizéry WAGNER (tzv. zvonky).

Trendom v povrchových úpravách je striekanie viaczložkových farieb. Aké sú jeho výhody oproti jednozložkovým?
Striekanie viaczložkových farieb prináša niekoľko výhod. Nastriekaný výrobok má podstatne vyššiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom alebo nepriaznivým podmienkam počasia. Dvojzložkové materiály majú dlhšiu životnosť, lepšiu skladovateľnosť a nižšiu spotrebu rozpúšťadiel. Celý proces je veľmi efektívny. Na miešanie, dávkovanie a striekanie viaczložkových farieb spolu s WAGNER dodávame mimoriadne efektívne automatické systémy.

Elektrostatické striekacie zariadenie WAGNER
Elektrostatické striekacie zariadenie WAGNER AquaCoat na vodou riediteľné farby

V sídle firmy v Trnave máte aj servisno-školiace centrum. Čo je jeho poslaním a pre koho sú jeho služby určené?
Áno, v našich priestoroch máme servisno-školiace centrum, ktoré okrem bežných firemných priestorov tvorí školiaca miestnosť pre 30 ľudí, interiérové a exteriérové priestory určené na predvádzanie zariadení pre zákazníkov a plne vybavená lakovňa, v ktorej môžeme demonštrovať striekanie nízkym tlakom, vysokým tlakom, aj elektrostatikou.
Poslaním nášho centra je pod jednou strechou záujemcom prakticky ukázať to, čo im predtým prezentujeme teoreticky.
Určené je pre záujemcov o nový striekací systém, ktorí nechcú prerušiť svoj výrobný proces, ale zároveň chcú vidieť výsledok striekania svojich výrobkov, ktoré k nám prinesú. Určené je aj pre výrobcov a dodávateľov farieb, ktorí si ich u nás môžu prakticky testovať, ale aj pre lakovačov, ktorí potrebujú preškoliť a zdokonaliť si svoje zručnosti a techniky striekania v praxi.

Posuňme sa teraz od technológií ku každodenným výzvam v podnikaní. Prvý polrok je za nami. Ako ho hodnotíte v rámci vášho podnikania?
V tomto roku sme už absolvovali množstvo stretnutí, praktických ukážok, dodali a spustili striekacie zariadenia. Dlhoročným zákazníkom sme dodali viacero nových striekacích systémov, inovovali tie staršie a urobili mnoho servisov existujúcich striekacích zariadení. To znamená, že sme u všetkých spomenutých zlepšili striekacie a výrobné procesy, čo je výsledkom našej práce, ktorú hodnotím veľmi úspešne. V druhej polovici roka v tom plánujeme pokračovať a taktiež rozširovať náš kolektív odborníkov, aby sme boli plnohodnotne pripravení na všetky výzvy, s ktorými sa stretneme.

Pred pár týždňami sme sa stretli v Nitre na strojárskom veľtrhu. Ako sa naň pozeráte s odstupom času – naplnil vaše očakávania?
Po dvojročnej pauze som očakával výrazne väčší počet návštevníkov a vystavovateľov. Konečne máme možnosť opäť sa stretávať bez obmedzení a vymieňať si svoje skúsenosti osobne, no realita vyzerala inak. Veľtrh formátu v Nitre si väčšie počty zaslúži a ja verím, že v budúcich rokoch sa k tomu opäť vrátime. No aj napriek menšej účasti návštevníkov ma teší množstvo ľudí, ktorí cielene navštívili náš stánok a porozprávali nám o konkrétnych témach, ktoré potrebujú riešiť. To pre mňa znamená, že to, čo robíme, robíme dobre.

Expozícia spoločnosti TECHNIKUM na MSV v Nitre
Expozícia spoločnosti TECHNIKUM na MSV v Nitre

Hneď po veľtrhu ste vo firme realizovali Deň otvorených dverí. Aké technológie ste v domácich podmienkach predviedli návštevníkom?
Čo sme v Nitre ukázali teoreticky, u nás sme predviedli prakticky. Dva predvádzacie dni, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 40 zákazníkov, boli zamerané na moderné trendy a budúcnosť dvojzložkových zariadení, farieb, automatiky a robotizácie v striekacom priemysle. Vzhľadom na úspešnosť akcie plánujeme jej opakovanie a pokračovanie, o čom záujemcov budeme včas informovať.

Patrik Pocisk (33) vyštudoval strednú priemyselnú školu so zameraním na stavebníctvo. Už počas štúdia začal získavať prvé pracovné skúsenosti. Pracoval pre najvplyvnejšiu slovenskú firmu v oblasti vykurovania, chladenia a vetrania – GEOTHERM Slovakia, kde prešiel od montáží, cez administratívne práce až po manažérske pozície. Potom nastúpil do spoločnosti TECHNIKUM. Popri práci študuje Business Management v ESBM v Prahe. Je ženatý, má dve deti a tretie manželka zatiaľ schováva vo svojom brušku. Voľný čas najradšej trávi na bicykli.

text Michal Múdrý foto archív redakcie