Unipas1Spoločnosť Unipas zo slovenskej obce Koš pri Prievidzi patrí k popredným výrobcom skladateľných IBC kontajnerov v strednej Európe. Realizuje vlastný vývoj a napomáha rýchlej, bezpečnej a jednoduchej logistike tovaru. Jej kontajnery sú určené pre transport a uskladnenie pevných, sypkých i kvapalných materiálov. „Neustále reagujeme na dopyt trhu po inováciách. Dokážeme efektívne zrealizovať návrhy výrobkov, ktoré prepravujú aj potraviny či rizikový materiál,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Maroš Kara.

Dlhoročné skúsenosti
História firmy siaha do druhej polovice 80. rokov minulého storočia, kedy začínala s výrobou pre austrálskeho zákazníka. Dodávala mu IBC kontajnery z oceľovej konštrukcie, kombinovanej s oceľovým pletivom a drevenou paletou. Išlo o veľmi jednoduchý a lacný systém na skladovanie a transport výrobkov a potravín. Prevádzka, toho času lokalizovaná v neďalekom meste Handlová, bola súčasťou štátneho podniku Oceľové konštrukcie Žilina. „V roku 1992 vznikla firma Unipas, s. r. o., ktorá bola pokračovateľom tohto výrobného programu pre uvedeného zákazníka, ktorý v tomto čase začínal žať úspech. Keďže sa jednalo o patentované výrobky austrálskeho zákazníka, vyrábali sme v jeho licencii,“ spomína M. Kara.
Od roku 2006 sa Unipas zameral aj na vlastné výrobky chránené patentmi, nakoľko pôvodný primárny odberateľ z Austrálie zanikol a Unipas chcel pokračovať vo výrobe. „Náš súčasný výrobný program je zameraný na potravinársky a kozmetický priemysel, kde firmám uľahčujeme transport, skladovanie a distribúciu ich tovarov pomocou našich patentovaných skladateľných IBC kontajnerov do rôznych destinácií sveta. Našimi zákazníkmi sú medzinárodné ako aj lokálne spoločnosti a firmy, ktoré hľadajú efektívne a spoľahlivé riešenie pre rôzne spôsoby prepráv, skladovania a distribúcie ich výrobkov,“ podotkol riaditeľ.

2

Úspešní vďaka inováciám
Podľa požiadaviek trhu neustále inovujú svoj výrobný program. Vďaka tomu, že dokážu operatívne uspokojiť požiadavky zákazníkov, sa im darí presadiť v silnej konkurencii na trhu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že až 90 percent svojej produkcie exportujú. Odberateľov majú po celom svete -od Nového Zélandu až po Kanadu. „Neustále prinášame na trh nové veci v súlade s vedeckým pokrokom. Disponujeme najrýchlejším zatváracím systémom na svete v kovových a kompozitných IBC kontajneroch. Vyvinuli sme systém USLS (Unipas self locking system), na ktorý sme získali celosvetový patent. Na patentovom úrade sme si podali tiež ďalšie prihlášky, avšak ich schválenie trvá niekoľko rokov,“ doplnil Maroš Kara.
Vysokú kvalitu produkcie dokazujú aj ich moderné obrábacie stroje – 2D a 3D lasery. Laserové rezanie poskytuje detailné a veľmi precízne delenie kovových materiálov z antikoru, ocele a hliníka. Laser najnovšej generácie dokáže dokonca rezať závity.
Vďaka komplexnosti technológie laserového rezania dokážu vytvárať detailné geometrie v rôznych hrúbkach plechu. Okrem toho firma ponúka aj zámočnícke a zváračské práce, či zváranie robotom.

Text Michal Múdrý, Tibor Šuľa Foto archív firmy