LUDV rypadloV súčasnosti poznačenej enormným zdražovaním sa hlavnou prioritou spoločností stalo šetrenie zdrojov – energetických, aj finančných. Ako však ušetriť náklady bez rizika poklesu kvality? Spoločnosť TBH Technik predstavuje možné odpovede na otázku úspory energií z produkcie svojich partnerských značiek Bosch Rexroth a Emerson / Aventics.

Inteligentné prietokomery AF2

Jednou z možností ako šetriť spotrebu energií vo výrobných závodoch je sledovať a optimalizovať spotrebu stlačeného vzduchu pomocou inteligentného prietokomeru AF2 od spoločnosti EMERSON|AVENTICS. Tento výrobok spĺňa kritéria IIoT pre Priemysel 4.0.

Prietokomer AF2
Prietokomer AF2 pracuje na kalorimetrickom princípe, využíva usmernený vzduch a dokáže snímať prietok vzduchu už od 5 l/min. Vďaka integrovanej elektronike poskytuje používateľovi súčasne informácie o prietoku, tlaku, teplote meraného vzduchu, rýchlosti prúdenia vzduchu a iné. Vyrába sa v troch veľkostiach s prípojmi G3/8, G1/2 a G1.

Komunikácia je cez:
- ETHERNET, online sa sledujú merané veličiny cez integrovaný Webserver;
- IO-Link s možnosťou výstupov: analógový, digitálny alebo frekvenčný.

Prietokomerom môžu prúdiť všetky inertné plyny a spoľahlivo pracuje aj pri teplotách okolia a prúdiaceho média od -20 °C do +60 °C. Prietokomery AF2 môžu byť samostatné alebo v zostave jednotiek série AS.
História meraní je štandardne sedem dní, ale ak je zber dát cez PLC, možno údaje zaznamenávať aj niekoľko rokov. Systém sa dá nastaviť tak, aby sám porovnával namerané hodnoty s údajmi uloženými v databáze. Výstupom je prehľadná vizualizácia histórie spotreby. Jednoducho sa dajú nastaviť upozornenia na rôzne stavy, ako je napr. nečakané zvýšenie odberu v systéme. Používateľ tak získa detailný prehľad a komplexnú kontrolu potrebnú na ďalšie kroky pri optimalizácii spotreby vzduchu.
Takýto prietokomer je možné využiť nielen na sledovanie spotreby a zisťovanie netesností v systéme, ale tiež na automatickú reguláciu tlaku. Ak v systéme klesne prietok a tlak pod určitú hranicu a na dlhšie ako určený čas, tak potom možno nastaviť napr. Standby mode a akonáhle sa spotreba vzduchu vráti nad definovanú hodnotu, systém sa automaticky prepne do prevádzkového režimu.
Možnosťami, ktoré poskytuje nová generácia prietokomerov AF2, vedia firmy ušetriť až 40 % nákladov na výrobu stlačeného vzduchu.

CytroMotion

Nový kompaktný pohon CytroMotion zvyšuje účinnosť lineárnych osí vo výkonovej triede do 6,2 kW na novú úroveň.
Spoločnosť Bosch Rexroth rozšírila možnosti štandardizovaných pohonov pridaním nového systému CytroMotion. Pomocou nového kompaktného pohonu je možné efektívnejšie riadiť lineárne pohyby so zaťažením až do 110 kN. Kompaktná konštrukcia sa uplatní najmä pri zariadeniach, kde sa kladie dôraz na malé zástavbové rozmery. Vďaka plne elektrickému ovládaniu uľahčuje CytroMotion konštrukciu a uvedenie do prevádzky. Efektívny pohon s energiou na požiadanie, ktorý takmer nevyžaduje údržbu a má hermeticky uzavretý dizajn, pomáha znižovať emisie CO2 a zároveň minimalizovať prevádzkové náklady.
V mnohých moderných strojoch a systémoch sa vykonávajú pohyby pri vysokom zaťažení a zároveň je nutné polohovanie s presnosťou na mikrometre. Na technickú realizáciu je potrebné kompaktné a jednoduché riešenie, zároveň rastie potreba vyššej energetickej účinnosti a bezpečnosti procesov. Nový pohon spĺňa všetky tieto požiadavky kombináciou hustoty výkonu a robustnosti hydrauliky v kompaktnom, energeticky efektívnom riešení. Pohon CytroMotion ponúka všetky tieto výhody vo výkonovej triede do 6,2 kW.

CytroMotion
CytroMotion kombinuje štandardné komponenty (elektromotor, hydraulické čerpadlo a valec) s dôležitými ovládacími funkciami a sedlovými ventilmi do kompaktnej, integrovanej zostavy s hermeticky uzavretou hydraulickou časťou a elektrickým riadiacim systémom.
Tento inovatívny dizajnový prístup otvára nové konštrukčné a funkčné možnosti. Umožňuje oveľa dlhší zdvih v porovnaní s mechanickými lineárnymi osami v rovnakom priestore. Elektrický riadiaci systém je podobný ako u elektromechanickej osi a môže byť riadený konvenčným frekvenčným meničom od Bosch Rexroth. Projektovanie a uvedenie do prevádzky nevyžadujú žiadne zložité hydraulické know-how. Počas prevádzky zvyšuje CytroMotion v spojení s modernou riadiacou technikou nielen kvalitu procesu, ale aj energetickú účinnosť. Zatiaľ čo lineárne pohyby a sily je možné elektronicky presne riadiť, samostatný pohon znižuje spotrebu elektriny a výsledné emisie CO2 až o 80 percent v porovnaní s konvenčnými hydraulickými systémami. Otáčkovo riadený pohon dodáva energiu iba vtedy, keď je skutočne potrebná.
Hermeticky uzavretý systém umožňuje prevádzku s minimálnymi nárokmi na údržbu. Zatiaľ čo elektromechanické osi môžu potrebovať externé alebo cyklické mazanie, CytroMotion pracuje s rovnakou náplňou oleja pri výrazne dlhšej životnosti.
Devízou je aj nízka prevádzková hlučnosť maximálne 70 dB(A), čo zhruba zodpovedá hladine hluku otvorenej kancelárie.

Systém LUDV flow sharing na kompaktné rýpadlá

S technológiou LUDV sú jednotlivým funkciám priradené rôzne rýchlosti, smer pohybu pri rôznych záťažiach, a teda zlepšená ovládateľnosť stroja. Navyše, len s jedným čerpadlom s premenlivým objemom možno znížiť počet komponentov a znížiť výrobné náklady. Nový systém zdieľania prietoku LUDV kombinuje nový riadiaci blok RS12 s prepracovanou verziou osvedčeného a testovaného variabilného objemového čerpadla A7VO a kompaktným motorom MCR.

TBH
Piestové čerpadlo s variabilným geometrickým objemom vhodné do tlakov 350 bar poskytuje väčší prietok do hlavného rozvádzača pri rovnakom výkone. Konštrukcia rotačnej skupiny s väčším uhlom naklopenia poskytuje vyššiu účinnosť pre úrovne tlaku v situáciách, kde sú náročné požiadavky na riadenie výkonu, napríklad pri kopaní výkopov a pri otáčaní.
K zlepšeniu výkonu a účinnosti prispieva aj nový rozvádzač RS12. Jeho vnútorné kanály boli prepracované tak, aby mal nižší tlakový spád. Štvorcestný riadiaci systém, ktorý je založený na uzavretom systéme, možno prispôsobiť meniacim sa požiadavkám rýchlejšie ako bežné šesťcestné ventily. Najmä u kompaktných rýpadiel zohráva súhra zmien požiadaviek na funkciu otoče a ďalších funkcií zásadný význam pre operátora.

LUDV rypadlo
Otočový radiálny piestový motor MCR-X sa vyznačuje konzistentným výkonom pri nízkych otáčkach a nízkou úrovňou prevádzkového hluku. MCR-X ideálne dopĺňa prepracovaný systém Rexroth LUDV. Spektrum produktov Bosch Rexroth dopĺňajú špeciálne vyvinuté ovládacie páky, rukoväte a pedále, ktoré umožňujú využiť plný výkonový potenciál rýpadiel s hmotnosťou do dvanástich ton.

Výhody systému LUDV od Bosch Rexroth:
- Vysoká účinnosť
- Zlepšený výkon o viac ako 10 percent
- Znížená spotreba paliva o 8 percent
- Zlepšená ovládateľnosť vozidla
- Možnosť vyššieho tlaku – použitie menších hydrovalcov
- Nezmenená architektúra systému

Spoločnosti Bosch Rexroth a Emerson / Aventics reflektujú na súčasné trendy v priemysle spočívajúce vo zvyšovaní energetickej efektívnosti a znižovaní produkcie CO2. Veľa investujú do vývoja nových efektívnych systémov, ktoré sú prostredníctvom spoločnosti TBH Technik dostupné aj slovenským zákazníkom.

text/foto TBH Technik