group loctiteRozsiahly rad sekundových lepidiel LOCTITE spoločnosti Henkel obohatil nový, vo svojej triede najlepší produkt, vhodný na vysokorýchlostné výrobné aplikácie montáže malých komponentov, ako aj na rýchle opravy počas prevádzky. Týmto novým prírastkom je LOCTITE 402, sekundové lepidlo s vysokou pevnosťou, ktorého vlastnosti a výhody sú navrhnuté tak, aby pomáhali riešiť priemyselné výzvy, akými je produktivita, spoľahlivosť a diverzifikácia dizajnu.

Sekundové lepidlá LOCTITE riešia mnohé z výziev v oblasti konštrukcie a montáže, ktoré musia riešiť výrobcovia v snahe propagovať nové produkty, ktoré sú inovatívne, spoľahlivé a ziskové. LOCTITE 402 stavia na tomto základe s ešte kratšou dobou fixácie, vynikajúcou teplotnou odolnosťou a jedinečným patentovaným zložením so zlepšenými bezpečnostnými kritériami (formulované bez pridania tradičných stabilizátorov, ako sú hydrochinón a MMBP). Ako sa teda vlastnosti LOCTITE 402 premietajú do výhod v modernej výrobe?

henkel loctite 1

Rýchla fixácia a vysoká pevnosť
Keďže LOCTITE 402 vyvíja na väčšine podkladov manipulačnú pevnosť dvakrát rýchlejšie v porovnaní s vybranými inými montážnymi riešeniami (3 – 10 sekúnd), poskytuje zvýšenú produktivitu, ktorá spĺňa požiadavky modernej výroby. Táto vysoká rýchlosť fixácie dosiahnutá pri izbovej teplote pomáha zvýšiť produkciu a znižuje rozpracovanosť (WIP) pri manuálnej aj automatizovanej montáži. Produktivitu možno ďalej zvýšiť pomocou komplexného radu ručných, poloautomatických až plne automatizovaných dávkovacích zariadení LOCTITE, ktoré sa dajú ľahko integrovať do väčšiny výrobných liniek.
LOCTITE 402 je jednozložkové sekundové lepidlo, ktoré spája väčšinu kovov, plastov a elastomérov, ako aj ťažko lepiteľné materiály pomocou primera. Poskytuje používateľom jediné riešenie pre viacero materiálov a komponentov, ktoré pomáha znižovať náklady na montáž, zložitosť procesov a WIP. S neustále rastúcim dopytom po sofistikovanejších, no rozmerovo menších komponentoch na koncových trhoch, ako je mestská mobilita, automatizácia domácnosti a elektrické náradie, pomáha LOCTITE 402 výrobcom mať viac možností v oblasti estetiky, výkonu a dizajnu.

Najlepší výkon pri vysokej teplote vo svojej triede
Dokonca aj v extrémnych podmienkach poskytuje LOCTITE 402 spoľahlivejší výkon v porovnaní s mnohými tradičnými sekundovými lepidlami. Preukazuje zachovanie pevnosti na väčšine kovov až do 135°C – testované pri teplote („pevnosť za tepla“) aj izbovej teplote („starnutie teplom“) – veľkým prínosom napríklad pre koncové výrobky, ktorých napájanie a konektivita generujú veľa tepla. Zlepšená odolnosť proti nárazu je ďalšou vlastnosťou tohto lepidla v porovnaní s tradičnými sekundovými lepidlami.

henkel loctite 2

Prelomová formulácia
LOCTITE 402 tiež stanovuje pre sekundové lepidlá dôležitý nový míľnik v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. Jeho patentované zloženie obsahuje alternatívne suroviny, ktoré podporujú zvýšenie bezpečnosti pracovníkov na pracovisku. Niektoré zložky sekundového lepidla sa dostali vo vybraných regiónoch sveta pod prísnejšiu regulačnú kontrolu. Dva z nich sú hydrochinón (HQ) a 2,2‘-metylénbis (4-metyl-6-terc-butylfenol) – tiež známy ako MMBP – ktorých primárnou úlohou je zabezpečiť, aby lepidlo zostalo tekuté vo fľaši počas doby jeho skladovateľnosti.
V reakcii na zmeny legislatívy a požiadavky priemyslu na bezpečnejšie montážne riešenia vymenila spoločnosť Henkel určité suroviny vo vybraných produktoch z radu sekundových lepidiel LOCTITE. Hoci tieto suroviny boli v pôvodných zloženiach prítomné vo veľmi malých množstvách, spoločnosť Henkel vyvinula nový balík stabilizátorov, ktorý umožnil odstránenie HQ a MMBP zo zložení najrozšírenejších produktov sekundových lepidiel.
Tento prelom v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci v kombinácii s ďalšími technickými pokrokmi robí z LOCTITE 402 žiadúcu alternatívu k iným metódam upevnenia v ešte väčšom počte výrobných procesov. LOCTITE 402 obsahuje najlepšie vlastnosti špičkových sekundových lepidiel v tomto odvetví, aby tým, ktorí sa podieľajú na navrhovaní a výrobe inovatívnych produktov, získali významnú konkurenčnú výhodu.

Viac informácií o LOCTITE 402 a sekundovom lepení komponentov nájdete na sekundove-lepidla.loctite.sk

text/foto Henkel