Zostava recyklačných zariadeníNávratnosť investícií pre tých, ktorí ešte nezačali s recykláciou znečistených rozpúšťadiel vo vlastnej réžii a rozhodli sa začať, je zvyčajne približne šesť mesiacov, v každom prípade je vždy kratšia ako jeden rok.

Recyklácia znečistených rozpúšťadiel

Existuje asi málo výrobných závodov v priemysle, kde by sa aktívne nevyužívali rozpúšťadlové látky. Stretávame sa s nimi v tlačiarenskom priemysle, chemických procesoch, automobilovom priemysle, letectve a kozmonautike, vo výrobe a spracovaní kompozitných materiálov, procesoch povrchových úprav a asi vo všetkých lakovniach, kde sa lakuje mokrým procesom – farbou.
Recyklácia (destilácia) rozpúšťadiel vo vlastnej réžii vašej spoločnosti je riešením rôznych problémov. Predovšetkým znižuje náklady na stály nákup nových rozpúšťadiel a znižuje náklady na likvidáciu použitých.
Znižuje aj náklady spojené s nákupom nádob (IBC, bandasky, sudy) na skladovanie použitých rozpúšťadiel a najmä znižuje samotné skladovanie nebezpečného odpadu a s tým spojené náklady, čo je veľmi silným argumentom v pro-ekologickej ére, v ktorej žijeme.
Procesom recyklácie rozpúšťadiel máte väčšiu šancu získať certifikáciu ISO 14001, ktorej zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.

IST Roto plus
IST Roto plus

Aké rozpúšťadlá možno recyklovať?

Rozpúšťadlá, ktoré môžete recyklovať, zahŕňajú: Alifatické (Minerálne liehoviny, Nafty), Aromatické látky (Toluén, Xylén, Pyridín), Halogénované uhľovodíky (Fluórované uhľovodíky, Metylénchlorid, Perchlóretylén, Trichlóretylén, 1,1,1 trichlóretán), Alkoholy (Izobutylalkohol, Izopropylalkohol, N-butylalkohol, Metanol), Ketóny (Acetón, Metylizobutylketón, Metyletylketón), Estery (Etylacetát)… Ale zoznam je oveľa dlhší.
Za viac ako 40 rokov skúseností s recykláciou rozpúšťadiel sme sa stretli s množstvom rozličných prípadov. Kontaktujte nás a na základe našich skúseností vám navrhneme systém, ktorý výrazne ovplyvní vaše výrobné procesy po stránke ekonomickej, ale aj eko-logickej.

Ideálne riešenie pre každého

Či už rozpúšťadlá budete recyklovať ručne raz za periódu (napr. raz za týždeň) alebo sa stane súčasťou vašej výrobnej linky, ktorá musí fungovať nonstop, máme pre vás riešenie!
Široká škála produktov je k dispozícii na splnenie akejkoľvek potreby pre malých používateľov, aj pre veľké podniky v súlade s požiadavkami každého z vás.
V našom portfóliu nájdete zariadenia na ručné ovládanie od kapacity 10 litrov, cez zariadenia s kapacitou 60-90 litrov, až po veľkokapacitné automatizované zariadenia s kapacitou 200 a viac litrov, ktoré dokážu v priebehu 24 h spracovať až 10 000 litrov rozpúšťadiel!
Samozrejmosťou je, že všetky zariadenia sú určené do výbušnej (EX) zóny, možno k ním pripojiť uzavreté nádoby na čistý aj znečistený materiál alebo pripojiť vákuový generátor na recyklovanie vysokovriacich alebo termolabilných rozpúšťadiel.

Recyklačné_zariadenie_v_zostave_s_čistiacim_boxom

TECHNIKUM je tu pre vás

Firma TECHNIKUM, jej partneri a pracovníci sa recyklácii rozpúšťadiel venuje viac ako 40 rokov. Robíme návrh, predaj, servis, inštalácie a máme požičovňu. V Trnave máme testovacie a predvádzacie centrum, kde vám môžeme navrhnúť, ukázať a prezentovať striekací alebo iný systém podľa vašich požiadaviek. Radi vám pomôžeme s návrhom a odskúšaním ideálneho riešenia a vašu výrobu posunieme na vyšší level!

Navštívte nás počas MSV v Nitre – hala M2, stánok č. 1

text/foto Patrik Pocisk