RFID Digital ID 1000x700Vďaka kompletnému RFID riešeniu od spoločnosti Brady získajú položky majetku v akomkoľvek priemyselnom prostredí svoju jedinečnú digitálnu identitu, a to len nalepením štítka. Používatelia tak dokážu identifikovať a vyhľadať označené položky naraz, z diaľky, v reálnom čase a bez potreby priamej viditeľnosti. Zoznámte sa s kompletným RFID riešením od spoločnosti Brady!

Vaše potreby. Vaše riešenie.
Na zvýšenie efektivity akéhokoľvek pracoviska vďaka technológii RFID využíva spoločnosť Brady svoje globálne výrobné možnosti a služby a dokáže prispôsobiť každý element kompletného riešenia RFID presne podľa požiadaviek zákazníka. Je možné prispôsobiť nielen dosah čítania, ale aj ďalšie vlastnosti štítka, ktoré zaručia pevnú priľnavosť na akejkoľvek položke majetku v širokej škále priemyselných prostredí. Riešenie môže zahŕňať aj snímače na zber údajov prostredia vrátane teploty a vlhkosti. Snímače je možné vybaviť prispôsobenými naprogramovanými aplikáciami, ktoré spracúvajú údaje a umožňujú využívať výhody osobitných firemných potrieb, pričom spoločnosť Brady zároveň dokáže integrovať celé riešenie do existujúcej IKT infraštruktúry.

Spoznajte RFID riešenie >>

RFID Kit scanner m

Výrazný nárast efektivity na pracovisku
Dobre implementované, kvalitné riešenia RFID vedú k výraznému nárastu prevádzkovej efektivity v mnohých odvetviach. Pomocou ručného RFID skenera je možné vyhľadať, identifikovať, sledovať a stopovať viacero položiek naraz zo vzdialenosti až 15 metrov bez potreby priamej viditeľnosti. Pevné RFID skenery môžu pokrývať dokonca celé pracovisko a výrazne zrýchliť sledovanie položiek. Vďaka tomu môžu zamestnanci rýchlo nájsť akúkoľvek označenú položku, ktorú potrebujú, zautomatizovať inventúry a skontrolovať úplnosť odchádzajúcich zásielok za pár sekúnd.

Stiahnite si sprievodcu RFID značením >>

Podnikanie ako na dlani
Automaticky získané údaje o označených položkách môžu pomôcť pri strategickom rozhodovaní o počte kapitálového majetku, jeho umiestnení, preventívnej údržbe a faktoroch prostredia. Rozhodnutia o úrovniach zásob je možné podporiť najnovšími automaticky generovanými a získavanými údajmi pre ešte vyššiu efektivitu a ziskovosť vášho podniku, a to všetko vďaka jedinečnej digitálnej identite každej položky majetku.

Aké výhody prinieslo RFID riešenie spoločnostiam, ktoré ho už zaviedli do praxe?
Pozrite si príklady z praxe!

Text/Foto Brady, s. r. o.
www.brady.sk