ANTNa prevádzku akéhokoľvek veľkého podniku, či už ide o továreň, hotel, výrobný závod atď., je potrebné investovať vysoké náklady na energiu. Elektrická energia je v každom podniku nevyhnutnosťou, bez ktorej by prevádzka jednoducho nebola možná. V čase, keď cena energie rýchlo rastie, môžu práve vysoké náklady na elektrinu predstavovať pre spoločnosť veľké riziko. Z tohto dôvodu spoločnosť PWS Slovakia, s. r. o., prišla s dočasným riešením, ktoré by mohlo pomôcť viacerým spoločnostiam v ich činnosti. Prečítajte si tento článok a zistite, či sa táto skvelá výhoda týka aj vás.

V dôsledku náhleho zvýšenia cien energií sa zákazníci čoraz častejšie obracajú na svojich dodávateľov so sťažnosťami na dodávky energií a najmä na ich cenu. Vo väčšine prípadov majú tieto problémy rovnaký dopad, a to ukončenie zmluvy s distribučnou spoločnosťou a stanovenie nových podmienok. Do tohto zložitého problému vstupuje viacero faktorov a premenných. Jedným z hlavných faktorov je v súčasnosti veľmi vysoká cena elektriny na burze a nie je celkom možné povedať, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať.

Koho sa toto riešenie týka?
Ak sa aj vy snažíte nastaviť podmienky a ceny spojené s distribúciou a spĺňate požiadavky, potom vám spoločnosť PWS Slovakia dokáže dodať alebo prenajať svoje dočasné zariadenia ako kompletné riešenie na kľúč, čím zníži cenu práve pre vás.

Toto riešenie dodávky sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:
● minimálny inštalovaný výkon 100 kW alebo viac
● minimálna mesačná spotreba 50 000 kWh

Čo sa stane s týmito dodávkami energie v budúcnosti?
V súčasnosti sa toto riešenie javí ako dočasné, t. j. za predpokladu, že sa ceny elektriny na trhu vrátia na úroveň, ktorá bude pre podniky prijateľná. Toto riešenie je možné používať aspoň dovtedy, kým sa nepodarí uzavrieť prijateľnú zmluvu s distribútorom. Vzhľadom na komplexnosť riešenia nie je jednoduché povedať, aká bude cena za kWh. Preto je potrebné dôkladne poznať situáciu a mať čo najpresnejšie údaje vrátane odhadov spotreby.

Čo táto dodávka zahŕňa?
Súčasťou dodávky je vždy dieselový generátor s požadovaným výkonom, kompletná kabeláž na pripojenie, palivové hospodárstvo (profesionálna externá nádrž na jednoduchú prevádzku systému) a palivo. Samozrejme, táto dodávka zahŕňa aj kompletnú starostlivosť a servis.
Špecialisti spoločnosti PWS Slovakia vám radi pomôžu a navrhnú možnosti prispôsobené vašim potrebám. Ak sa vás táto téma úzko týka, neváhajte ich kontaktovať. Prečo platiť viac, keď existuje iná možnosť?