cecimo-maleEurópske združenie výrobcov a predajcov obrábacích a tvárniacich strojov – Cecimo, očakáva v tomto roku dvojciferný rast produkcie. Podľa ich analýzy vstupuje dnes európsky trh s obrábacími strojmi po období stagnácie do fázy udržateľného rastu.

 

„Nedávny pokles vo výrobe obrábacích strojov v Európe dosiahol vlani svoje dno. Silný rast objednávok indikuje, že priemysel bude pokračovať v zotavovaní aj v roku 2011,“ uvádza sa v hodnotiacej správe.

V roku 2010 Cecimo dosiahol objem výroby 16,6 mld. eur, čo je asi o jedno percento menej ako v roku 2009. Ťahúňom zostal zahraničný predaj. Takmer tri štvrtiny minuloročnej produkcie boli exportované. Export združenia zostal v roku 2010 stabilne na 12,3 mld. eur, čo je dôkazom toho, že je európskym lídrom v sektore výrobných technológií a základným kameňom úspešného ekonomického napredovania.

Spotreba obrábacích strojov

Spotreba obrábacích strojov v Európe už druhy rok klesá. Veľkosť európskeho trhu klesla v minulom roku o 6 percent oproti roku 2009, na 9,8 mld. eur. Import klesol o 7 percent, na 5,4 mld. eur.

„Rok 2010 zaznamenal najnižší bod produkcie obrábacích strojov, potom, čo v roku 2008 bol rekordný. Rok 2011 prinesie dvojciferný rast,“ predpokladá Frank Brinken, predseda ekonomickej komisie Cecima. „Zaznamenali sme aj veľký nárast objednávok v ostatných troch kvartáloch, ale aj tak sme pár rokov pozadu oproti produkčnému vrcholu v roku 2008, predtým ako ,praskla bublina‘. Bude to chcieť istý čas, pokiaľ sa tento optimizmus premietne do čísiel produkcie,“ dodáva F. Brinken.

Dynamickejší prístup na rastúce trhy

Nižší podiel Európy na svetovom trhu obrábacích strojov je zjavný pri konečných číslach vyhodnocovania exportu. Podiel na svetovom exporte po prvý raz klesol pod 50 percent, v porovnaní so 62 percentami v roku 2009.

Na danom stave už tretí rok po sebe profitujú výrobcovia z vyspelých ázijských krajín. Razantne konkurujú na európskych a amerických trhoch, najmä cenovou politikou produkcie, ktorá je často neadekvátne nízka. Už však neplatí, že čo je lacné je aj nekvalitné. Produkcia strojov z „tretieho sveta“ sa postupne vyrovnáva európskej…

Apel na Úniu

„Svetový trh s obrábacími strojmi je pripravený na rast a mohol by dosiahnuť nový vrchol v roku 2013. Hlavný rast je ale mimo Európy, najmä v Číne a kontinentálnej Ázii. To je obrovská výzva nielen pre priemysel, ale aj pre Európu ako celok. Musíme si zabezpečiť podiel na tomto raste,“ dodáva F. Brinken. „Ázijská konkurencia nielen, že masívne zvyšuje zahraničný predaj na úkor vlastného profitu, ale užíva si aj nízke náklady refinancovania. To ukazuje na zahranične orientovaný prístup s požehnaním vlády, na zabezpečenie podielu na trhu rozkolísaných regionálnych trhov. Európa musí okamžite konať, kým nie je neskoro,“ súri F. Brinken. Cecimo apeluje na Európsku úniu, aby zaostrila svoju pozornosť na stratégiu vstupu na trh otvorením trhov v Ázii a na boj na všetkých frontoch proti anti-konkurenčným praktikám, ktoré poškodzujú európsky export.

 

TEXT: Ján Minár FOTO: archív redakcie