PodlahyEšte pred tridsiatimi rokmi sa priestory strojárskej výroby vyznačovali podlahami nasiaknutými od olejov a emulzií. Dnešná výroba však vyžaduje podlahy čisté, mechanicky odolné s vysokou obrusovzdornosťou, prachotesné a odolné voči olejom, s jednoduchou údržbou a čistením.

Pri zmene technológie a technologických liniek preto zvyčajne je potrebné jestvujúcu podlahu upraviť tak, aby spĺňala parametre modernej čistej prevádzky

Na splnenie týchto požiadaviek spoločnosť Topper ponúka úpravu podláh technológiou Lavina Floor.

Čo táto technológia zahŕňa?

Technológia Lavina Floor zahŕňa brúsenie, leštenie, vytvrdzovanie a uzatváranie betónových a kamenných podláh. Brúsenie sa robí na planétových brúskach Lavina suchou alebo mokrou metódou. Povrch je vytvrdený a uzatvorený chemikáliami.

Prečo je leštený betón správnou voľbou?

Leštený betón Lavina Floor je najefektívnejším a nákladovo najvýhodnejším riešením na priemyselné podlahy a podlahy v komerčných objektoch. Najväčšou výhodou tejto technológie je, že leštený betón neobsahuje hornú vrstvu, ktorá by pri používaní mohla byť poškodená. Štandardná priemyselná podlaha prechádza brúsením, leštením a chemickým tvrdením, aby sa dosiahol povrch odolný voči oderu.

Efektivita nákladov:
Lavina Floor znamená v porovnaní s inými povrchovými úpravami najnižšie náklady na realizáciu 1 m² podlahy.

Odolnosť proti vniknutiu vody a prachu:
Správne vybrúsená, vyleštená a uzavretá podlaha Lavina zabraňuje tvorbe prachu a prenikaniu tekutín a nečistôt.

Ochrana životného prostredia:
Lavina Floor je zelená technológia, a preto neobsahuje žiadne vosky, polyuretány, rozpúšťadlá, prchavé organické zlúčeniny.

Dlhá životnosť a spoľahlivosť:
Vysoká odolnosť proti oderu a nízke náklady na ošetrenie a údržbu umožňujú udržiavať leštený betón v perfektnom stave veľa rokov.

Lesklý a dekoratívny efekt:
Podlahy Lavina majú veľmi vysoký lesk, ale nie sú klzké. Na výber sú viaceré riešenia a výber lesku podľa potrieb zákazníka.

Technológia Lavina Eco
Jemné zbrúsenie vrchnej vrstvy – odstránenie znehodnotenej, poškodenej vrstvy, aj nasiaknutej od oleja. Postupné zbrusovanie a leštenie strojom Lavina B36-GTS pri vysokých otáčkach 2 500 ot./min s mikro diamantovými sitami a diamantovými padmi do zrnitosti až 3 500. Počas brúsenia je povrch na zabezpečenie zvýšenej tvrdosti a prachotesnosti, odolnosti voči vode a olejom hĺbkovo impregnovaný. Obsah aktívneho lítia vo výrobku Ultralit Hard Extra prechádza chemickou reakciou so zložkami betónu a vytvára nerozpustný hydrát kremičitanu vápenného, ktorý zvyšuje požadované parametre povrchovej vrstvy podlahy. Konečné diamantové leštenie je ukončené uzatváracou ekologickou impregnáciou Ultalit Gloss Plus, ktorá preniká do vrchnej vrstvy podlahy a stáva sa jej nedeliteľnou súčasťou.

Technológia Lavina Trowel Shine
Táto technológia je totožná s Lavina ECO, realizovaná je však ťažkými motorovými dvojhladičkami Barikell MK 8-120 HCS s hmotnosťou 419 kg, kde sa dosahuje vysoká produktivita á 1 000 m² / deň. Je vhodná na podlahy, ktoré majú vysokú pórovitosť, poškodený, zodratý povrch, vyššiu nerovnosť a väčšie plochy.

Hĺbkové čistenie betónových podláh
Pravidelné čistenie betónových podláh sa realizuje čistiacimi podlahovými automatmi s posedom a použitím chemických prostriedkov, ktoré majú pomáhať pri odstraňovaní nečistôt z podlahy. Po tomto dlhoročnom spôsobe čistenia dochádza postupne k vrstveniu zmesi chemických čistiacich prostriedkov spolu s neodstránenou špinou, ktorá sa neskôr vtlačí do podkladu a vzniká neodstrániteľný film, ktorý je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom. Pri použití agresívnejšej chémie dochádza k poškodzovaniu cementovej vrchnej vrstvy a degradácii podlahy.
Najefektívnejší spôsob na odstránenie takto znečistenej podlahy z hľadiska ceny, času a skvalitnenia vrchnej vrstvy podlahy je použitie spôsobu Lavína Trowel Shine, alebo Lavina ECO.

Renovácia povrchu betónových podláh
Najstaršie strojne hladené betónové podlahy so vsypom majú dnes 26 rokov. Po tejto lehote je ich povrch intenzívnym používaním značne opotrebovaný, zodratý, povrch je viac otvoren
– porézny a viac degraduje vplyvom prevádzkového zaťaženia.

Odstrániť tento problém možno viacerými spôsobmi:
- nadbetónovanie novej vrstvy podlahy hrúbky min 10-15 cm – tento spôsob sa využíval v 90. rokoch pri rekonštrukcii starých hál. Dnes je vzhľadom na jestvujúcu nivelitu prevádzky priam nemožný.
- nové zhotovenie cementovej samonivelačnej stierky hrúbky min 5 mm – nutné povrchové uzatvorenie povrchu
- nová epoxidová stierka hr. min 2 mm – povrch nie je taký odolný ako betónová podlaha.

Topper, s. r. o., ponúka renováciu jestvujúcich betónových podláh spôsobom Lavína Trowel Shine – zbrúsenie poškodenej vrstvy diamantovými segmentami pod vodou. Ide o bezprašný proces a nasledujúce odstupňované leštenie diamantom od zrnitosti 50 po 3 500 s impregnáciou povrchu so zaleštením vysokorýchlostnou leštičkou pri otáčkach 2 500 ot/min. Súčasťou renovácie je oprava dilatačných škár, odstránenie a oprava výtlkov a iných poškodených miest.
Taká renovácia podlahy predĺži jej životnosť donekonečna, pokiaľ sa čistenie a údržba budú robiť pravidelne. Základné pravidelné čistenie sa realizuje bez chemických čistiacich prostriedkov, len čistou vodou s použitím diamantových padov, ktoré odporučíme na konkrétnu prevádzkovú činnosť.

Renováciou získate
8 až 10- krát vyššiu odolnosť voči obrusu oproti pôvodnej podlahe, vzhľadom na uzavreté póry leštením; 

- o 50 percent nižšiu priľnavosť, čo znamená vyššiu životnosť pneumatík na VZV vozíkoch, ktoré už nebudú zanechávať stopy;

- uzatvorené póry, nečistoty sa na hladkom povrchu nezachytávajú;

- ochranu pred vniknutím mastnôt, olejov a paliva do povrchu;

- vysokú odrazivosť svetla, čím sa presvetlí pracovný priestor, čo má priaznivý vplyv na pracovné prostredie.

Sprašovanie betónových podláh
Odstránenie prašného povrchu sa realizuje technológiou Lavina ECO a Lavina Trowel Shine.

Štokovanie betónového povrchu
Bush hammering alebo štokovanie je agresívnou jednostupňovou metódou na odstraňovanie, čistenie a profilovanie (CSP 3, 4 a 5 – stupnica drsnosti) betónových povrchov pri príprave na epoxidové a samonivelačné alebo polymérové vrstvy, alebo oprave povrchu vonkajších betónovýchplôch. Tento proces je nákladovo efektívny, produkuje veľmi málo prachu šíriaceho sa vzduchom a nedochádza k mikrolomeniu povrchu.
Nástroje vytvárajú na betóne drsný a protišmykový povrch. Túto metódu možno použiť ako súčasť protišmykovej úpravy povrchu, aj ako jednu z fáz prípravy podlahy na aplikáciu epoxidovej podlahy.
Štokovanie – spôsob opravy povrchu vonkajších betónových plôch, na ktorých sa podpísal zub času vytvorením otvorených hniezd v ploche. V týchto miestach je betónový povrch otvorený, nechránený voči poveternostným vplyvom a umožňuje postupnú degradáciu vonkajšej plochy. Po štokovaní povrch hĺbkovo impregnujeme, čím sa dosiahne uzavretý povrch, odolný posypovým soliam a mrazu.
topper

Metódou pokus – omyl k majstrovstvu

Betónové podlahy ponúka na slovenskom trhu spoločnosť Topper, s. r. o. O histórii firmy hovoríme s konateľom spoločnosti Miroslavom Jenčíkom

Predstavte nám, prosím, históriu vzniku firmy.

S realizáciou betónových podláh so strojným hladením som začal ako živnostník v roku 1995 pod obchodným menom Miroslav Jenčík – Pancierové podlahy. Spoločnosť Topper, s. r. o., vznikla v roku 1997 keďže rozširujúce aktivity a realizovaný objem prác presahoval rámec živnostenského podnikania.

Čo tvorí vaše portfólio?

Od začiatku to bola realizácia betónových podláh do výrobných a skladových hál. Postupne sa rozširovala činnosť na cementobetónové kryty spevnených plôch, parkovísk a prístupových komunikácií. V súčasnosti sa zameriavame najmä na renováciu, opravu povrchu týchto podláh, ktoré sú už na hranici životnosti (20 – 25 rokov) pre opotrebovanosť. Včasnou hĺbkovou opravou – renováciou podlahy dosiahneme predĺženie životnosti o ďalších 25 rokov. Zrenovovaný povrch – odborne zbrúsený a vyleštený do vysokého lesku (uzatvorený povrch) má vysokú povrchovú pevnosť a osem až desaťkrát vyššiu obrusovzdornosť než pôvodná nová podlaha. Samozrejmosťou pri tomto technologickom procese sú aj opravy podlahových trhlín, dilatačných škár a iných chýb.

Na ktorých pilieroch a hodnotách staviate?
Predovšetkým na dodržaní dohôd a podmienok pred a počas realizácií prác.

Ktoré doterajšie obdobie bolo pre vás najťažšie a vďaka čomu ste ho prekonali?
Začiatok podnikania pri realizácii betónových podláh. Tento druh činnosti bol na Slovensku ešte neznámy, slovenské firmy túto činnosť nevykonávali a tak know-how bol len v letákovej forme. Zvyšovanie odborného majstrovstva prebiehalo preto metódou pokus-omyl. Stálo nás to veľa úsilia, času a zbytočne vynaložených peňazí na opravy nesprávnych postupov. Bolo veľmi lákavé zvládnuť všetky nové technologické techniky na úspešný priebeh prác a dobre zhotovenú podlahu. Prekonali sme to s pocitom, že keď to vedia robiť vo svete, tak prečo nie aj my. To isté platí aj o renováciách podláh. Vo svete je to bežnou súčasťou života podláh vo výrobných priestoroch, len u nás sa zatiaľ ideme cestou nenávratného zničenia súčasnej podlahy.

 Text: Miroslav Jenčík, Michal Múdrý Foto: Topper