Ruční termokamery FLIR Exx v praxiUž je to více než rok, co se celý svět potkal s celou řadou změn a omezení v oblasti výroby, obchodu ale i osobních práv a zvyklostí. Hlavní příčinou bylo propuknuvší virové onemocnění způsobené COVID-19. Následně byla přijata opatření, z nichž některé dávaly smysl, kolem některých je dodnes řada otazníků. Vyvstala rovněž poptávka na možnost využití snímání osob pomocí termokamer z důvodu odhalení osoby se zvýšenou teplotou, a tedy možným virovým onemocněním.

Vtomto článku je nastíněno, za jakých podmínek lze termokameru použít a její přínos pro tzv. „teplotní screening osob“. Zejména popíšeme výhody termokamer FLIR při bezkontaktním měření teplot či detekci úniku plynů v průmyslových provozech.

Termokamery FLIR – maximálně efektivní řešení
Jako efektivní a rychlý nástroj pro měření povrchových teplot v celé řadě průmyslových odvětví se dlouhodobě používají termokamery FLIR, největšího a nejstaršího světového výrobce termokamer na světě. Historie Teledyne FLIR Systems (Švédsko, USA) sahá až do roku 1958. Hlavní využití nacházejí termokamery FLIR při on-diagnostice zařízení, strojů a výrobních procesů, kde se měření (termodiagnostika) provádí za plného provozu a má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami, zmetkovitostí a zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Příklady využití termokamer FLIR
Příklady využití termokamer FLIR

Nejrozšířenější využití nacházejí ruční termokamery FLIR v oblasti kontroly rozvodu elektrické energie, elektrických strojů a zařízení, mechanických strojů, zatímco stacionární termokamery FLIR se používají pro 24/7 provoz pro kontrolu teplot výrobních procesů, výzkumu nebo jako protipožární snímače. Závady jako přehřáté elektrické spoje, přetížené stroje nebo vyšší procesní teploty mohou vést k poruchám, což se projeví neplánovanou odstávkou a výrobním ztrátám, v nejhorším případě k požáru. Pravidelná nebo nepřetržitá kontrola termokamerou FLIR umožňuje potenciální kritická místa včas odhalit a zabránit tak nemalým ztrátám.

Termokamery FLIR
Termokamery FLIR

Nabídka ručních i stacionárních termokamer FLIR je největší a uspokojí všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot. Termokamery FLIR využívají nejmodernější technologie, vynikají vysokou odolností, snadným ovládáním či unikátními funkcemi umožňujícími měření až do +2 000 °C. Uplatnění nacházejí v odvětvích, jako jsou elektro (kontrola rozvodů, elektro zařízení a strojů, FVE), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny) i stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkostí, atd.) a také při detekci a zobrazení úniků celé řady plynů a těkavých látek.

Funkce FLIR MSX – zvýšení kontrastu
Pouze termokamery FLIR nabízejí pomoc pro rychlou prostorovou orientaci při termografickém měření a snímání prostor patentovanou funkci MSX – multispektrální zobrazení. Ta je založena na propojení termogramu a reálného snímku, kdy se propojují kontury z reálného obrazu do termogramu. Výsledkem je detailnější termogram s vyšším kontrastem snímaného objektu usnadňující orientaci, kvalitu měření a vyhodnocení.

Standardní termogram foto a výsledný termogram MSX
Standardní termogram, foto a výsledný termogram MSX

Funkce FLIR UltraMax – 4x zvýšení rozlišení
V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám vyššího rozlišení, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, nabízejí ruční a přenosné termokamery FLIR speciální funkci UltraMax.

Standardní termogram a termogram UltraMax
Standardní termogram a termogram UltraMaxStandardní termogram a termogram UltraMaxs 4x vyšším rozlišením

Funkce FLIR UltraMax umožňuje pořídit termogramy s 4x vyšším rozlišením a vyšší přesností měřených hodnot. Funkce UltraMax je založena jen na vlastním mikro pohybu termokamery či měřeného objektu a lze ji využít bez omezení při měření (bez stativu, ale i se stativem) a nepředstavuje žádné potenciální riziko nákladných oprav jako jiné optickomechanické systémy, které jsou navíc v terénu bez stativu zcela nepoužitelné.

Ruční a přenosné termokamery pro pochůzkovou kontrolu
Pro účely rychlé a spolehlivé diagnostiky prováděné ruční termokamerou patří termokamery FLIR Exx (E54, E76, E86 a E96), které disponují výše uvedenými obrazovými funkcemi. Nabízejí vysoké rozlišení až 640 x 480 bodů, citlivost až 0,03 °C, výměnné objektivy pro široké spektrum použití s přesným automatickým laserovým ostřením, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti, GPS pro uložení souřadnic místa měření a v neposlední řadě velký a přehledný 4“ dotykový displej s českým menu v kompaktním a odolném provedení. Předností je maximálně jednoduché ovládání a záznam teplot až do + 1 500 °C.

Ruční termokamery FLIR Exx v praxi
Ruční termokamery FLIR Exx v praxi

Pro profesionální měření v terénu (např. energetické společnosti) jsou ideální přenosné termokamery FLIR T840 a T865 s rozlišením až 640 x 480 bodů (s UltraMax 1 280 x 960 bodů) a citlivostí až 0,03 °C, které jsou vybaveny jak přehledným 4“ dotykovým LCD, tak také vysoce kontrastním hledáčkem umožňujícím venkovní měření při jakýchkoli světelných podmínkách. Doplňují oblíbené termokamery FLIR řady T530 a T540. Nejvyšší řadu pak uzavírá špičková termokamera FLIR T1020 s rozlišením snímače 1 024 x 768 bodů (s UltraMax 2 048 x 1 536 bodů), která je vhodná zejména pro energetické distribuční a přenosové společnosti při měření na velkou vzdálenost. Termokamery FLIR řady T mají otočnou snímací část v úhlu až 180° usnadňující měření ze všech pozic i těžko přístupných objektů a jsou nejlepší volbou pro profesionální termodiagnostiku v elektroenergetice, průmyslu i stavebnictví.

Přenosná termokamera v terénu FLIR T865
Přenosná termokamera v terénu FLIR T865

Stacionární termokamery pro 24/7 spolehlivý provoz

Pro účely měření, kdy se vyžaduje trvalé měření, jak v rámci detekce zvýšené teploty osob, ale také pro kontrolu strojů, zařízení nebo výrobních procesů, jsou ideální stacionární termokamery FLIR řady A, které umožňují 24/7 provoz, on-line obraz a záznam povrchových teplot. Výhodou termokamer FLIR řady A je jejich kompaktní rozměr a univerzálnost použití.

Stacionární termokamery FLIR
Stacionární termokamery FLIR

V případě požadavku na on-line měření teplot a současně maximálně kompaktní rozměry jsou vhodné stacionární termokamery FLIR AX8, které umožňují trvalé snímání kritických prvků, strojů a technologie. Díky univerzálnímu rozhraní je lze integrovat do vlastních systémů a využít jako efektivní a ekonomické snímače teplot.

Kompaktní stacionární termokamera FLIR AX8
Kompaktní stacionární termokamera FLIR AX8

Nenahraditelnou součástí v automatizaci provozů a kontrole teplot mnoha podniků se staly stacionární termokamery FLIR A400, A500 a FLIR A700 s rozlišením až 640 x 480 bodů. K nim aktuálně přibyly kompaktnější nové typy FLIR A50 a A70 s rozlišením 464 x 348 / 640 x 480 bodů. Termokamery FLIR Axx a Axxx umožňují kompletní dálkový přístup díky běžným rozhraním a protokolům (RTSP, GigE, MODBUS TCP, Multicast, ONVIF-S a další). Jejich začlenění do stávajícího kamerového systému je velmi snadné. Termokamery disponují rovněž vestavěným web rozhraním a jejich kompletní správa s přenosem obrazu může být přes standardní web prohlížeč v PC / tabletu. Termokamery FLIR A50 / A70 a A400 / A500 / A700 mohou být vybaveny vizuální kamerou s funkcí prolnutí obrazů (MSX) a přenášet on-line jak IR tak vizuální obraz současně. Vestavěný WiFi vysílač navíc umožňuje přenášet obraz i ovládat termokamery bezdrátově. Vysoké krytí IP66 pak dovoluje použití termokamer ve venkovních či průmyslově náročných podmínkách. V současnosti se jedná o nejvíce vybavené stacionární termokamery určené pro zajištění spolehlivého provozu výrobních i skladovacích průmyslových objektů a také jako protipožární systém.

Stacionární termokamery FLIR A400 a A50 pro on line kontrolu teplot
Stacionární termokamery FLIR A400 a A50 pro on-line kontrolu teplot

Detekce a vizualizace plynu

Zcela ojedinělou metodou pro detekci a hlavně vizualizaci úniku plynu jsou speciální termokamery FLIR řady GF. Termokamery FLIR řady GF obsahují speciální technologii snímače, umožňující jak bezkontaktní měření teplot, tak také zobrazení celé řady plynů, včetně plynů z různých chemických / uhlovodíkových sloučenin a zobrazit tyto plyny jako mrak. Termokamery FLIR GF mají speciální režim HSM, který zajišťuje zobrazení i velmi malých úniků a díky této schopnosti je možné nalézt a zobrazit přesné místo úniku, což napomáhá k rychlé opravě či výměně vadné části plynovodu / zařízení a snížení rizika.
Termokamery FLIR GF umožňují záznam ve formátu videa, které je právě důležité pro vizualizaci chování plynu a možností tvorby přehledné zprávy s popisem místa a stavu kontrolovaného objektu. Ve spolupráci s externím zařízením QL320 umožňují některé typy termokamera FLIR GF i kvantifikaci úniků (g/h nebo l/min).

Ukázka vizualizace úniku plynu termokamerou FLIR
Ukázka vizualizace úniku plynu termokamerou FLIR

Vysoká technická úroveň termokamer FLIR není ale jediná, která je potřebná k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to i kvalitní zaškolení a následná podpora uživatelů, kterou společnost SpektraVision, s. r. o., zajišťuje.

Společnost SpektraVision jako autorizovaný distributor a „PREMIUM Partner Teledyne FLIR“ nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač. Dále nabízí celou řadu diagnostických přístrojů a metod, jako systémy pro nedestruktivní testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové i laboratorní vysokorychlostní kamery a další diagnostické přístroje

text/foto Ing. Štěpán Svoboda, SpektraVision s. r. o.