RFID HH85 scanner app3Spoločnosť Brady Corporation predstavuje nový, vysoko spoľahlivý dvojfrekvenčný RFID štítok, ponúkajúci spojenie výhod technológií UHF a NFC RFID. Vďaka jedinému štítku môžu firmy zlepšiť správu dodávateľského reťazca produktov a položiek, ich overovanie a zapojenie koncových používateľov.

Zlepšite zásobovanie, prístup k údajom a overovanie
Využívajte možnosti sledovania, stopovania a prístupu k informáciám o takmer akejkoľvek položke či produkte vďaka jedinému spoľahlivému dvojfrekvenčnému RFID štítku priemyselnej triedy s technológiami UHF a NFC. Môžete na diaľku lokalizovať niekoľko položiek naraz a po priblížení získať prístup k ďalším informáciám. Kdekoľvek môžete jednoducho pridávať údaje, či už záznamy o výrobe alebo údržbe, dátumy prepravy, produktové manuály, overovacie údaje a záručné informácie.

Dual Frequency RFID square

Pozrite si prehľadnú infografiku >>

Otvorte sa rozšírenej realite
Po jednoduchom priložení smartfónu s technológiou NFC na štítok môžete čítať a zapisovať údaje. Všetky produkty alebo položky s dvojfrekvenčným RFID štítkom dávajú celému dodávateľskému reťazcu možnosť zapájať sa do programov sledovania a stopovania položiek od výroby cez montáž, logistiku a distribúciu montážnym firmám až po údržbu a prevádzku u koncových používateľov. Pridávané údaje môžu zahŕňať kódy, odkazy na informácie na internete alebo na dokumenty uložené v databázach.

Dual Frequency RFID Labels app08 lowres

Naozaj rýchle riadenie zásob
Pomocou prenosných alebo pevných UHF RFID skenerov je možné až zo vzdialenosti 11 metrov naraz spočítať a identifikovať viacero označených objektov. Signály sa prenášajú aj mimo línie priamej viditeľnosti, čo znamená značné zvýšenie rýchlosti a flexibility spravovania zásob. Zároveň možno rýchlo získať relevantné údaje na vysledovateľnosť skenovaných položiek, pričom skener môže pracovníkov navádzať k správnym položkám.

Pozrite si video a získajte viac informácií >>

Text/Foto Brady, s. r. o.; www.brady.sk