Jeřábová řada Konecranes SHned tři zásadní novinky z oblasti jeřábové techniky přinesla značka Konecranes v uplynulých měsících. Odborné veřejnosti se představil kromě nového řetězového kladkostroje řady Konecranes C také jedinečný kladkostroj řady Konecranes S s unikátním syntetickým lanem a pro zdvihání těžkých břemen až do hmotnosti 63 tun je připravena nová jeřábová řada vybavená lanovým vrátkem Konecranes M.


Nezůstali jsme ale jen u zdvihacích zařízení, revoluční inovace přinášíme i v podobě nového typu jednonosníkového mostového jeřábu s kompaktním nosníkem interně označovaným jako Kairos. Nosník je jedním z klíčových komponentů jeřábu a Kairos se od ostatních nosníků odlišuje hned ve třech parametrech – novým designem, možností rozdělit nosník na dvě části pro usnadnění přepravy a instalace a kluzným spojením mostnice s příčníkem. Nosník jeřábu je provedený jako krabicový ale s tím rozdílem, že vyztužující žebra vystupují otvory ve stěnách ven, takže svary jsou realizovány pouze zvenčí. To usnadňuje nejen vlastní výrobu jeřábu, ale i pravidelné inspekce. Venkovní svary lze navíc provést svařovacími automaty a eliminovat tak chybovost při výrobě.

Elektrický řetězový kladkostroj řady C
Elektrický řetězový kladkostroj řady C

Řetěz i lano
Kromě nosníku je dalším důležitým prvkem jeřábu kladkostroj nebo vrátek. S vývojem elektrických kladkostrojů začali v mateřském závodě Konecranes v Helsinkách již ve 30. letech minulého století. Více než 80 let inovací přineslo značce Konecranes pozici světové jedničky na trhu zdvihací techniky určené pro nejlehčí předměty až pro mnohaset tunová břemena.
V provozech, kde není zapotřebí zdvihat zátěž větší než 5 tun, nacházejí využití jednonosníkové mostové jeřáby s řetězovým kladkostrojem.

Nový řetězový kladkostroj
Mezi nejlepší řetězové kladkostroje současnosti patří nový elektrický řetězový kladkostroj řady C. Zcela přepracované jsou klíčové komponenty tohoto kladkostroje – motor, převodovka, brzda i ozubené kolo. Díky novému hornímu závěsu je velmi jednoduchá také samotná instalace, kladkostroj má vyváženější těžiště a visí mnohem stabilněji.

Jeřáby s lanovým kladkostrojem
Všude tam, kde je nutné zdvihat břemena až do hmotnosti 80 tun, přicházejí ke slovu jeřáby Konecranes s lanovým kladkostrojem CXT, které jsou dostupné jako jednonosníkové nebo dvounosníkové verze s profilovým nebo skříňovým nosníkem. Jejich největší předností je adaptabilnost k podmínkám provozu, je možné je přizpůsobit nejen požadavkům na nosnost, ale i prostorovým podmínkám. O celosvětové oblibě CXT jeřábů svědčí i fakt, že jich Konecranes prodá ročně více než deset tisíc kusů.

Kladkostroj se syntetickým lanem
Kladkostroj se syntetickým lanem

Kladkostroj se syntetickým lanem
Jako první na světě jsme přišli s revoluční novinkou v kategorii lanových kladkostrojů, a to s kladkostrojem řady S se syntetickým lanem. Nové syntetické lano prošlo celou řadou těch nejnáročnějších testů a předčí v mnoha ohledech klasické ocelové. Syntetické lano je vyrobené z odolného a zároveň lehkého materiálu. Jeho stabilní symetrická struktura eliminuje tradiční defekty lana a zároveň snižuje povrchový tlak a opotřebení a tím pomáhá prodlužovat životnost navíjecích komponentů. Nezůstalo ale pouze u lana. Jeřábová řada Konecranes S představuje nový budoucí standard ve zdvihání. Nakloněný buben a vyvážené navíjení jsou prvními jeřábovými vlastnostmi tohoto druhu na světě. Eliminují maximální třecí síly lana a prodlužují tak životnost navíjejících komponentů. Chytřejší ovládání a jedinečné inteligentní funkce umožňují plynulé a přesné polohování břemene s úplnou kontrolou.

* * * * *
Bez mazání
Syntetické lano nepotřebuje ke svému provozu žádné mazivo, které působí jako magnet pro prach či písek a vytváří tak v místech kontaktu s kladkami a bubnem brusnou pastu.
Se syntetickým lanem je mazání minulostí!
* * * * *

Těžká váha
Pro svět těžkých břemen je přímo předurčená jeřábová řada vybavená vrátkem Konecranes M, kterou charakterizuje především nejkompaktnější a nejvíce modulární vrátek v oboru, konstruovaný v různých velikostech i pro ty nejnáročnější potřeby. Řada M by se dala zjednodušeně charakterizovat jako menší velikostí, ale větší výkonem. Modulární architektura se dokáže přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. S našimi osvědčenými komponenty „Core of Lifting“ je řada Konecranes M inteligentní a vysoce výkonná. S optimalizací údržby jeřábu a servisních činností pomáhá unikátní systém TRUCONNECT.
„Zjednodušeně řečeno systém shromažďuje veškerá data o činnosti daného zařízení, propojuje data, stroje a lidi.“ Odborníci sedící nepřetržitě v centru dálkové podpory mohou s jeřábem komunikovat bez ohledu na to, kde se nachází, poskytovat asistenci na dálku a v případě havárie nebo zjištění poruchy pomoci s jejím odstraněním.

Jeřábová řada Konecranes M
Jeřábová řada Konecranes M

Bezpečnost ruku v ruce s chytrými funkcemi Konecranes
V Konecranes and Demag klademe obrovský důraz na bezpečnost, a při tom nám pomáhají chytré technologie a funkce našich jeřábů.
Příkladem je tzv. Anti-Sway system, který redukuje rozkývání zavěšených břemen a umožňuje manipulaci s nimi s přesností na milimetry. Na bezpečnost dohlíží i další funkce, jakými jsou třeba Protected Areas či Working Limits. S pomocí těchto funkcí lze definovat chráněné zóny, do kterých jeřáb nesmí vjet. Working Limits umí postavit virtuální stěny, u kterých se jeřáb automaticky zastaví.
Další inteligentní funkce Konecranes zabraňují jakémukoli bočnímu tahu nebo kývání těžkého nákladu během zvedání a přemísťování. Funkce Follow Me (navádění) umožňuje umístit jeřáb nad břemeno jednoduchým naváděním háku rukou, což velmi usnadňuje a urychluje nakládání a vykládání jeřábu.
Funkce Hook Centering (centrování háku) je určena k eliminaci bočního tahu během zvedání automatickým polohováním mostu a kočky přímo nad náklad.
Funkce Snag Prevention (prevence zachycení) zajistí zastavení všech pohybů jeřábu, jestliže se hák, popruh nebo břemeno náhodně o něco zachytí. Snižuje se tak riziko nebezpečných situací během přemísťování nákladu a zároveň pomáhá předcházet poškození nákladu, jeřábu a okolního prostředí.

text/foto Petra Černá