MASV rámci řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT, Kovosvit MAS v loňském roce postavil 5 nových inovovaných strojů řady – MULTICUT 500i, z nichž dva stroje byly v provedení POWER s možností výkonného soustružení přírubových součástí. Z původního drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy se posléze stala nová regulérní verze stroje, disponující velkým rozsahem výkonu pro soustružení.

 

První generace strojů MULTICUT 500 byla uvedena na trh před 5. lety. Za tuto dobu se realizoval prodej téměř dvou desítek strojů MULTICUT 500 v provedení jak s protivřetenem, tak s koníkem. Společnost získala za tuto dobu mnoho zkušeností s provozem a servisem strojů z velké části u zahraničních zákazníků, ale i nasazením ve vlastní výrobě. Poznatky byly hlavní inicializací procesu inovace konstrukčních celků a softwarového vybavení, jejímž výsledkem je stroj s novým označením stroje MULTICUT 500i.

Inovace uzlů stroje

Z hlediska konstrukčních celků se proces inovace dotkl důležitých uzlů stroje. Původní soustružnické vřeteno s průvlakovým synchronním vřetenem o výkonu 59 kW bylo doplněno samostatným odpojitelným pohonem pro řízení režimu obrábění s osou C, tj. polohování vřetena. Současně tento odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu soustružnického vřetena. K tomuto kroku bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení krouticího momentu vřetena z režimu obrábění osy.

Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojového hospodářství stroje. Zásobník nástrojů byl doplněn spodním inovovaným krytováním pomocí skluzů a okapů pro třísky a chladící kapalinu ulpívající na nástrojích. Rozšířen byl počet lůžek nástrojů z 78 na 81 ks a možnost standardně zvolit upínací kužel nástrojového vřetena Capto C6. Kryt výměny nástrojů doznal změn v podobě jednoduché konstrukce, vyšší spolehlivosti a zkrácení času výměny nástroje. Do zásobníku je nově možné upnout nástroj o průměru až 150 mm (z původních 130 mm) s vynecháním sousední pozice v zásobníku. Nové řešení automatické sondy nástroje je vybaveno výsuvem do pracovního prostoru stroje a umožňuje tak kontrolu širšího spektra použitelných nástrojů.

Na stroj byl aplikován nový řídící systém Sinumerik 840Dsl (Solution Line). Součástí systému byla aplikace programovacího prostředí SHOP TURN.

 

TEXT: Ing. Martin Volný FOTO: archiv Kovosvit MAS, a. s.