IntegraTrendom inovačných technológií v oblasti zvárania je neustále zmenšovanie výrobných prostriedkov a zjednodušovanie obsluhy. Napriek tomu fľaše s technickým plynom zostávajú už 100 rokov takmer nezmenené. Preto spoločnosť Air Products zamerala svoje úsilie na vývoj novej generácie fliaš.

 

Vývoj integrovanej fľaše bol reakciou na potreby zváračov, ktorí vyžadujú zvýšenú produktivitu a zároveň fľaše, s ktorými sa ľahko a bezpečne manipuluje. Odpoveďou na tieto požiadavky je revolučná fľaša Integra. Fľaša je o 1/3 kratšia, 24 % ľahšia, ale s rovnakým objemom plynu v porovnaní s bežnými 200 barovými fľašami. Fľaša je navrhnutá špeciálne pre ochranné atmosféry pri zváraní. Táto unikátna fľaša so zníženou hmotnosťou je vybavená integrovaným vstavaným ventilom a regulátorom, čo zaručuje jej bezpečnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu.

Zvýšená bezpečnosť pri používaní

Pri preprave a manipulácii sú tlakové fľaše náchylné na poškodenie. Fľaša Integra je vybavená unikátnym ochranným krytom, ktorý kompletne obsiahne zabudovaný regulátor aj ventil. Kryt je pevnou súčasťou fľaše, ventil je chránený pred nebezpečenstvom zlomenia alebo poškodenia pri manipulácii aj počas aplikácie. Navyše je fľaša ľahšia ako bežné fľaše, čo zaručuje jej väčšiu mobilitu a jednoduchšiu manipuláciu.

Zváracie plyny maximalizujúce výkon

Fľaša Integra je špeciálne navrhnutá na používanie s plynom pre ochrannú atmosféru pod obchodným označením Maxx. Ide o skupinu produktov navrhnutých s cieľom maximálneho zvýšenia produktivity. Ochranné plyny vytvárajú podmienky pre vyššie rýchlosti zvárania, vynikajúcu kvalitu zvarov a zdravšie prostredie pre zváranie.

Tajomstvo spočíva v zmesi plynu vo fľaši. Zvárači oceňujú hmotné prínosy produktov – zvýšené rýchlosti zvárania a špičkovú kvalitu zvaru. Plyny Maxx boli vyvinuté takisto s cieľom znížiť mieru ohrozenia zdravia súvisiaceho so zváraním (nižšia úroveň ozónu).

• FERROMAXX – pre rýchlejšie a čistejšie zváranie ocelí

• INOMAXX – pre dosahovanie maximálneho výkonu pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí

• ALUMAXX – viacúčelová ochranná atmosféra pre zváranie hliníka

• Kyslík

• Acetylén

 

TEXT/FOTO: Martina Svobodová