Přenosná termokamera FLIR T8xxUž je to více než rok, co se celý svět potkal s celou řadou změn a omezení v oblasti výroby, obchodu ale i osobních práv a zvyklostí. Hlavní příčinou bylo propuknuvší virové onemocnění způsobené COVID-19. Následně byla přijata opatření, z nichž některé dávaly smysl, kolem některých je dodnes řada otazníků. Vyvstala rovněž poptávka na možnost využití snímání osob pomocí termokamer z důvodu odhalení osoby se zvýšenou teplotou a tedy možným virovým onemocněním. V tomto článku je nastíněno, jak a za jakých podmínek lze termokameru použít a její přínos pro tzv. „teplotní screening osob“. Neopomeneme také hlavní výhody termokamer FLIR pro toto využití v průmyslových provozech.

Termokamery FLIR – skutečně spolehlivé měření teplot
Jako spolehlivý a rychlý nástroj pro měření povrchových teplot v celé řadě průmyslových odvětví se dlouhodobě používají termokamery FLIR, největšího a nejstaršího světového výrobce termokamer na světě, FLIR Systems (Švédsko, USA), jehož historie sahá až do 1958. Hlavní využití termokamery FLIR nacházejí při on-diagnostice zařízení, strojů a výrobních procesů, kde se měření (termodiagnostika) provádí za plného provozu a má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami, zmetkovitostí a zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Příklady využití termokamer FLIR
Příklady využití termokamer FLIR

Ruční termokamery FLIR nacházejí nejrozšířenější využití v oblasti kontroly rozvodu elektrické energie, elektrických strojů a zařízení, mechanických strojů, zatímco stacionární termokamery FLIR se používají pro 24/7 kontrolu teplot výrobních procesů, výzkumu nebo jako protipožární snímače. Závady jako přehřáté elektrické spoje, přetížené stroje nebo vyšší procesní teploty mohou vést k poruchám, což se projeví neplánovanou odstávkou a výrobním ztrátám a v nejhorším případě k požáru. Pravidelná nebo nepřetržitá kontrola termokamerou FLIR umožňuje potenciální kritická místa včas odhalit a zabránit tak nemalým ztrátám.

Termokamery FLIR
Termokamery FLIR

Nabídka ručních i stacionárních termokamer FLIR je největší a uspokojí tedy všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot. Termokamery FLIR využívají nejmodernější technologie, vynikají odolností a snadným ovládáním či unikátními funkcemi umožňující měření až do +2 000 °C. Využívají se v celé řadě odvětví, jako je elektro (kontrola rozvodů, elektro zařízení a strojů, FVE), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny) i stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkostí, atd.) a také detekci a zobrazení úniků celé řady plynů a těkavých látek.

Funkce FLIR MSX – zvýšení kontrastu
Pro rychlou prostorovou orientaci při termografickém měření a snímání prostor nabízí termokamery FLIR patentovanou funkci MSX – multispektrální zobrazení, která je založena na propojení termogramu a reálného snímku, kdy se propojují kontury z reálného obrazu do termogramu. Výsledkem je detailnější termogram s vyšším kontrastem snímaného objektu usnadňující měření a vyhodnocení.

Standardní termogram foto a výsledný termogram MSX
Standardní termogram, foto a výsledný termogram MSX

Funkce FLIR UltraMax – 4x zvýšení rozlišení

V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám vyššího rozlišení, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, nabízejí ruční a přenosné termokamery FLIR speciální funkci UltraMax.

Standardní termogram a termogram UltraMax
Standardní termogram a termogram UltraMax

Funkce FLIR UltraMax umožňuje pořídit termogramy s 4x vyšším rozlišením a vyšší přesností měřených hodnot. Funkce UltraMax je založena jen na vlastním mikro pohybu termokamery či měřeného objektu a lze ji využít bez omezení při měření (bez stativu, ale i se stativem) a nepředstavuje žádné potenciální riziko nákladných oprav jako jiné optickomechanické systémy, které jsou navíc v terénu bez stativu zcela nepoužitelné.

Ruční a přenosné termokamery FLIR pro pochůzkovou kontrolu
Pro účely rychlé a spolehlivé diagnostiky prováděné ruční termokamerou jsou určeny termokamery FLIR E54, E76, E86 a E96, které disponují výše uvedenými obrazovými funkcemi. Nabízejí vysoké rozlišení až 640 x 480 bodů, citlivost až 0,03 °C, výměnné objektivy pro široké spektrum použití s přesným automatickým laserovým ostřením, dálkoměr pro přesné měření vzdálenosti, GPS pro uložení souřadnic místa měření a v neposlední řadě velký a přehledný 4“ dotykový displej s českým menu v kompaktním a odolném provedení. Předností je maximálně jednoduché ovládání a záznam teplot až do + 1 500 °C.

Ruční termokamery FLIR Exx
Ruční termokamery FLIR Exx

Pro profesionální měření v terénu (např. energetické společnosti) jsou ideální přenosné termokamery FLIR T840 a T865 s rozlišením až 640 x 480 bodů (s UltraMax 1 280 x 960 bodů) a citlivostí až 0,03 °C, které jsou vybaveny jak přehledným 4“ dotykovým LCD, tak také vysoce kontrastním hledáčkem umožňující venkovní měření při jakýchkoli světelných podmínkách. Doplňují oblíbené termokamery FLIR řady T530 a T540. Nejvyšší řadu pak uzavírá špičková termokamera FLIR T1020 s rozlišením snímače 1 024 x 768 bodů (s UltraMax 2 048 x 1 536 bodů), která je vhodná zejména pro energetické distribuční a přenosové společnosti při měření na velkou vzdálenost. Termokamery FLIR řady T mají otočnou snímací část v úhlu až 180° usnadňující měření ze všech pozic i těžko přístupných objektů a jsou nejlepší volbou pro profesionální termodiagnostiku v elektroenergetice, průmyslu i stavebnictví.

Přenosná termokamera FLIR T8xx
Přenosná termokamera FLIR T8xx

Stacionární termokamery FLIR pro 24/7 spolehlivý provoz

Pro účely měření, kdy se vyžaduje trvalé měření, jak v rámci detekce zvýšené teploty osob, ale také pro kontrolu strojů, zařízení nebo výrobních procesů, jsou ideální stacionární termokamery FLIR řady A, které umožňují 24/7 provoz, on-line obraz a záznam povrchových teplot. Výhodou termokamer FLIR řady A je jich kompaktní rozměr a univerzálnost použití.

Stacionární termokamery FLIR
Stacionární termokamery FLIR

V případě požadavku na on-line měření teplot a současně maximálně kompaktní rozměry jsou vhodné stacionární termokamery FLIR AX8, které umožňují vzdálené sledování objektů a jejich bezkontaktní měření teploty.

Kompaktní stacionární termokamera FLIR AX8
Kompaktní stacionární termokamera FLIR AX8

Po svém uvedení v roce 2019 se staly stacionární termokamery FLIR A400, A500 a FLIR A700 s rozlišením až 640 x 480 bodů nenahraditelnou součástí v automatizaci provozů mnoha podniků. K nim aktuálně přibyly kompaktnější nové typy FLIR A50 a A70 s rozlišením 464 x 348 / 640 x 480 bodů. Termokamery FLIR Axx a Axxx umožňují kompletní dálkový přístup díky běžným rozhraním a protokolům (RTSP, GigE, MODBUS TCP, Multicast, ONVIF-S a další) a jejich začlenění do stávajícího kamerového systému je velmi snadné. Termokamery disponují rovněž vestavěným web rozhraním a jejich kompletní správa s přenosem obrazu může být přes standardní web prohlížeč v PC / tabletu. Termokamery FLIR A50 / A70 a A400 / A500 / A700 mohou být vybaveny vizuální kamerou s funkcí prolnutí obrazů (MSX) a přenášet on-line jak IR, tak vizuální obraz současně. Vestavěný WiFi vysílač navíc umožňuje přenášet obraz i ovládat termokamery bezdrátově. Vysoké krytí IP66 pak dovoluje použití termokamer ve venkovních či průmyslových náročných podmínkách. V současnosti se jedná o nejvíce vybavené stacionární termokamery určené pro zajištění spolehlivého provozu výrobních i skladovacích průmyslových objektů a také jako protipožární systém.

Stacionární termokamery FLIR A400 A500 a A700 pro on line kontrolu teplot
Stacionární termokamery FLIR A400 a A50 pro on-line kontrolu teplot

Termokamery pro kontrolu zvýšené teploty osob na vstupech do objektů

Termokamery FLIR nejsou však určeny jen pro průmyslové bezkontaktní měření teplot, ale jsou využívány i pro detekci zvýšené tělesné teploty osob. Využití nacházejí právě v případech většího výskytu virových onemocnění jako je chřipka, SARS, aktuálně korovirus COVID-19 jako prostředek ke snížení rizika přenosu mezi osobami, zaměstnanci atd. Navíc oproti celé řadě aktuálně na trhu dostupných termokamer (většinou čínských), termokamery FLIR opravdu skutečně měří a negenerují nahodilé hodnoty, jak již bylo mnohokrát u většiny konkurenčních kamer dokázáno.

Využití stacionární termokamery FLIR A400
Využití stacionární termokamery FLIR A400 při vstupu do objektu

Speciální funkce detekce zvýšené teploty je doprovázena vizuálním i zvukovým alarmem. Tedy v případě záchytu osoby se zvýšenou teplotou jsou automaticky na termografickém obrazu zvýrazněny místa (obvykle červenou barvou) s překročenou teplotou pro snadnou identifikaci, zda se jedná o zvýšenou teplotu či ovlivnění např. od slunce atd. a rovněž je obsluha upozorněna zvukovým signálem.

flr1

Vysoká technická úroveň termokamer FLIR není ale jediná, která je potřebná k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to i kvalitní zaškolení a následná podpora uživatelů, kterou společnost SpektraVision, s. r. o., zajišťuje.
Společnost SpektraVision jako autorizovaný distributor a „PREMIUM Partner FLIR“ nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač. Dále nabízí celou řadu diagnostických přístrojů a metod, jako systémy pro nedestruktivní testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové i laboratorní vysokorychlostní kamery a další diagnostické přístroje.

text/foto Štěpán Svoboda, SpektraVision s. r. o.