Obr. 1 ŠmýkadloJedinečné nástroje si vyžadujú jedinečné riešenia. V spolupráci s našimi zákazníkmi, využitím našich najmodernejších materiálov a technológií na aditívnu výrobu (AM), vyvíjame na mieru šité riešenia optimalizované špeciálne na tlakové liatie.

Optimalizovaný návrh
Odborné vedomosti 3D tlače spojené s rozsiahlym know-how o tlakovom liatí zaručujú, že zákazníkom dodávame najlepšie nástrojové riešenia.
Náš prístup k návrhu chladiacich kanálov založený na dátach analyzuje procesné parametre a mechanické zaťaženie s cieľom vyvinúť podrobné počítačové modely a simulácie procesov. Táto metóda optimalizácie odvodu tepla je nevyhnutná na zabezpečenie správnej rovnováhy medzi účinným chladením a mechanickými vlastnosťami formy.
Analýza poškodenia a simulácia procesov sú kľúčové schopnosti. V spojení s našim know-how v oblasti 3D tlače dokážeme nielen predvídať možné problémy, ale aj optimalizovať tlačený dielec výkonovým predstavám zákazníka.

Optimalizovaná tlač
Inovácia našich materiálov a aditívnej výroby zaručuje, že dodávame vynikajúce vlastnosti materiálov v najnáročnejších aplikáciách. Vďaka tomu môžu naši zákazníci uvádzať do prevádzky dielce s najvyššou mierou spoľahlivosti.

Optimalizovaný prášok
BÖHLER W360 AMPO je náš TOP materiál na aplikácie tlakového liatia. Táto patentovaná oceľ bola navrhnutá na prekonanie mnohých tradičných nástrojových ocelí ako sú 1.2709 (Maraging 300), 1.2343 ESR (H11) a 1.2344 ESR (H13).

Výhody BÖHLER W360 AMPO:
 Vysoká odolnosť proti popusteniu
 Vysoká odolnosť opotrebeniu pri vyšších teplotách
 Odporúčaná pracovná tvrdosť 48 – 56 HRC
 Vysoká húževnatosť

Porovnanie s typickými kovanými nástrojovými oceľami pre prácu za tepla
Porovnanie s typickými kovanými nástrojovými oceľami pre prácu za tepla

 

Riešenia šité na mieru
Optimalizovaný návrh.
Optimalizovaná tlač.
Optimalizovaný prášok.
Optimalizované pre vás.

Obr. 1: Šmýkadlo. Výhody AM riešenia: >600 % dlhšia životnosť v porovnaní s konvenčne chladeným šmýkadlom
Obr. 1 Šmýkadlo
Obr. 2: Protivtoková vložka. Výhody AM riešenia: Čas cyklu: -3 sek Životnosť: >150 %
Obr. 2 Protivtoková vložka Obr. 2 Protivtoková vložka 2
Obr. 3: Protivtoková vložka. Výhody AM riešenia: Čas cyklu: -2,5 sek Životnosť: >200 %
Obr. 3 Protivtoková vložka

 

Náš trojpilierový prístup k aditívnej výrobe preukázal významné zlepšenie výkonu u zákazníkov v celom rade aplikácií; napríklad šmýkadlá, malé vložky, vtoky a protivtokové vložky.

3D tlač od konceptu po komponent
Ponúkame celý hodnotový reťazec: od vývoja práškov priamo pre vaše aplikácie, ich výrobu, cez návrh alebo optimalizáciu dizajnu súčiastky až po tlač súčiastky a nadväzujúce operácie ako je finálne opracovanie, leštenie, tepelné spracovanie, povlakovanie a podobne. Všetko pod jednou strechou. Ponúkame komplexné riešenia na zníženie nákladov a zmiernenie rizika v dodávateľskom reťazci, s cieľom stať sa dôveryhodným a spoľahlivým obchodným partnerom. Dodávame riešenia šité na mieru od konceptu po komponent.

www.voestalpine.com/highperformancemetals/slovakia

text voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. foto voestalpine Additive Manufacturing