TBHV čase stúpajúcich nákladov na energie a zvyšujúceho sa environmentálneho uvedomenia majú riešenia, ktoré šetria palivo a redukujú emisie veľkú dôležitosť. Jedným z riešení sú hybridné pohony. Čo majú všetky hybridné koncepty spoločné je, že výhody pomocných energetických zdrojov vstupujú do popredia v rôznych prevádzkových podmienkach.

 

Zásobná energia je použitá na odľahčenie, alebo nahradenie spaľovacieho motora v nepriaznivých prevádzkových štádiách. Výsledkom je redukcia spotreby paliva a emisií.

Oblasti aplikácií pre hydraulické hybridy

Hydrostatický regeneratívny brzdný systém (HRB) Rexroth je klasifikovaný ako hydraulický hybridný pohon. Základnou myšlienkou HRB je nepremrhať kinetickú energiu počas brzdenia, ale radšej ju premeniť na hydraulickú energiu a uskladniť ju. Následne počas akcelerácie je uskladnená energia uvoľnená do pohonnej jednotky na odľahčenie spaľovacieho motora. Tu prichádza k úspore paliva a redukcii emisií. Navyše je výrazne redukované opotrebenie obloženia mechanických bŕzd, výsledkom čoho je ďalšie šetrenie. Účinok akcelerácie ktorú HRB využíva zvyšuje aj komfort pojazdu tým, že eliminuje prerušenie krútiaceho momentu pojazdového motora počas radenia.

 

TEXT/FOTO: Ladislav Kováč, TBH Technik, s. r. o.