reduxaTrvalá udržateľnosť je hlavnou výzvou, keď hovoríme o modernej výrobe. Stále však existuje príliš veľa výrobkov, ktoré nie je možné recyklovať, pretože je príliš ťažké alebo drahé demontovať ich. Kľúčom k udržateľnosti je plánovanie životného cyklu výrobku hneď pri jeho zrode, a preto treba začať s dizajnom a výberom materiálov už na rysovacej doske.


Hliník je fascinujúci, flexibilný a veľmi všestranný materiál a jeho použitie je takmer nekonečné. Zároveň je ľahko recyklovateľný bez toho, aby stratil kvalitu alebo jedinečné vlastnosti.
Dizajnovanie s hliníkom vyjadruje úmysel vyrobiť skvelý produkt z pevného, ľahkého, odolného, ekologického a dizajnovo priaznivého materiálu. Je to kov pre udržateľnejšiu budúcnosť a jeho nekonečný príbeh začína už na rysovacej doske.

Čo treba vedieť o udržateľnom dizajne
Keď hovoríme o udržateľnom dizajne, treba mať na zreteli tri základné veci.

• Výber trvalo udržateľného materiálu
Musíme pochopiť ako zvoliť udržateľný materiál. Je dôležité zvážiť recyklovateľnosť a posúdiť uhlíkovú stopu z hľadiska životného cyklu výrobku. Je nevyhnutné zvážiť potrebné množstvo materiálu vo výrobku v porovnaní s iným materiálom, aby sa dosiahol rovnaký účinok, napríklad pevnosť. Nevyhnutnosťou je posúdenie životnosti výrobku a jeho prípadnej údržby.

• Výroba a spájanie materiálov
Je dôležité vedieť ako produkt vyrobiť a ako spájať podobné alebo rôzne materiály. Podobné materiály nie je potrebné triediť, čím sa zvyšuje miera recyklácie. Kombinácia rôznych druhov materiálov a vhodné techniky ich spájania, napríklad používanie skrutiek, matíc a kĺbových spojov, umožňujú jednoduchú a praktickú demontáž a triedenie pred recykláciou.

• Ľahká oprava a opätovné použitie
Vždy je potrebné zvážiť opravu a opätovné použitie výrobku. Je dôležité odpovedať na otázky: Dá sa váš výrobok opraviť? Kto ho môže opraviť? Je možné výrobok alebo jeho materiály znovu použiť?

Výberom recyklovateľných materiálov a navrhovaním výrobkov, pri ktorom sú dodržané princípy udržateľného dizajnu, prispievame k našej zelenšej budúcnosti.

hydro

Hliník s nízkou uhlíkovou stopou

Používanie trvácnych a recyklovateľných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu globálnych emisií, čím vznikajú výrobky pre udržateľnejšiu budúcnosť. Spoločnosť Hydro stále pracuje na vývoji zliatin s nízkou uhlíkovou stopou a v súčasnosti ponúka dve série nízkouhlíkových materiálov.
Hydro REDUXA je hliník vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, z vodnej energie, vďaka čomu znižujeme uhlíkovú stopu na kilogram hliníka na menej ako štvrtinu celosvetového priemeru. Výsledkom je hliník s maximálnou uhlíkovou stopou 4,0 kg CO2 na kilogram vyrobeného hliníka.

Sortiment 4.0 spoločnosti Hydro je overený organizáciou DNV podľa normy ISO 14064, pričom sú pokryté všetky uhlíkové emisie od ťažby bauxitu cez rafináciu oxidu hlinitého až po výrobu hliníka a jeho odlievanie.

Hydro CIRCAL je sortiment výrobkov, ktoré sa vyrábajú z recyklovaného, post-spotrebiteľského šrotu. Používaním recyklátu radikálne znižujeme spotrebu energie a súčasne stále dokážeme ponúkať výrobky vysokej kvality. V rámci série Hydro CIRCAL 75R môžeme zaručiť viac ako 75-percentný obsah recyklátu, tým sa myslí výlučne hliník, ktorý dosiahol koniec životného cyklu ako používaný výrobok a vrátil sa späť do obehu.
Nízkouhlíkové hliníkové výrobky spoločnosti Hydro pomáhajú zákazníkom dosahovať ich ciele v oblasti udržateľnosti a sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky spotrebiteľov, ktorí sú stále viac environmentálne uvedomelí.

* * * * *

vedeli ste ze
Vedeli ste, že?
• Hliník je 100 % recyklovateľný a je možné ho neustále recyklovať bez straty jeho vlastností.
• Recyklácia hliníka vyžaduje iba 5 % energie použitej na výrobu primárneho hliníka.
• Spoločnosť Hydro vyrába 2/3 svojho hliníka použitím obnoviteľných zdrojov energie.
* * * * *

www.hydro.com

text/foto Ing. Ľubica Gáfriková, Hydro Extrusion Slovakia