FORM4

Medzi hlavné aktivity FORM Engineering s. r. o. patria mechanizácia a automatizácia excentrických a hydraulických lisov pri spracovaní súčiastok lisovania, delenie materiálu, vývoj a konštrukcia jednoúčelových strojov. Základným materiálom je zvitok.

 

Priečne delenie zo zvitku

Linka na priečne delenie je určená na strihanie uhlíkového oceľového plechu triedy 10 a 11 na rôzne dĺžky a pod uhlom ±30° v automatickom chode. Skladá sa z odvijáka s pohonom a odnímateľnou cievkou OPMF 15/2000, rovnačky pásového materiálu RPMF 2000/5, z elektronického valčekového podávača PPMF 2000/5, z otočného stojana s nožnicami NPMF 2050/3. Ovládací systém celého súboru je dodaný firmou OMRON. Celá linka vznikla z použitých strojov. Bola od základu rekonštruovaná – s novým elektronickým valčekovým podávačom s natáčacími nožnicami. Natáčanie nožníc je ovládané samostatne a je veľmi presné.

FORM1 FORM6

Nástrihová linka

Výroba vzduchových filtrov si vyžaduje delenie zvitkov z ťahokovu. Táto výroba požaduje množstvo a sortiment zvitkov a presnosť nástrihu v dĺžke a kolmosti rezu. Z tohto dôvodu bola navrhnutá a postavená nástrihová linka v nasledovnom zložení: dvojstranný odviják DOPF 800/2000, rovnačka pásového materiálu RPMF 800, elektronický valčekový podávač EVPF 800, nožnice na priečne delenie PNF 800, stohovacie zariadenie SZF 800, hydraulický agregát HYDAC, svetelné zábrany SICK.

Takt linky pre dĺžku

100 mm

55 ks/min

500 mm

40 ks/min

1 000 mm

32 ks/min

FORM2

 

Profilovacia linka pre ťažké profily

Spracúva profily z materiálu o hrúbky 3,5 mm a šírky 600 mm. Profilovacia linka pracuje v zostave: odviják (s nosnosťou 5 000 kg), rovnačka, dierovacie centrum s presným podávačom, profilovacia linka, deliace nožnice s dopravníkovým ukladaním.

FORM3 FORM5

 

Linka pre spracovanie panelov na výrobu stien čistých priestorov

 

Spracúva lakoplastový plech o maximálnej šírke 1 350 mm na predný a zadný plech stenového panelu. Pracuje v zostave: odviják, rovnačka, presný valčekový podávač, vystrihovacie centrum a vynášací stôl. Linka pracuje vo firme FOR Clean Piešťany. Spoločnosť sa zaoberá celým sortimentom spracovania plechu.

 

TEXT: Ing. Ján Rusnák

FOTO: FORM ENGINEERING, s.r.o.