Metal straw to use instead of plastic one. 3d illustration isolated on white backgroundPoužívanie trvácnych a recyklovateľných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu globálnych emisií a budovaniu trvalo udržateľnej spoločnosti.


Hliník je materiál budúcnosti. Je nekonečne recyklovateľný a dá sa opakovane používať bez straty kvality alebo vlastností, vďaka čomu sa stáva trvalo udržateľným materiálom. Hydro je hlinikárska spoločnosť, ktorá pôsobí naprieč celým hodnotovým reťazcom hliníka, a tak je schopná ovplyvňovať celý výrobný proces od ťažby bauxitu, výroby oxidu hlinitého a energie až po primárny hliník, valcované a lisované produkty a recykláciu. Hydro sa zaviazalo pomáhať svojim zákazníkom na ceste k nízkouhlíkovej budúcnosti a preto neustále pracuje na vývoji hliníkových zliatin s nízkou uhlíkovou stopou. V súčasnosti ponúka dva série nízkouhlíkových materiálov - Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL.
Nové zelenšie značky Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL stanovujú nový štandard pre nízkouhlíkový a recyklovaný hliník a vytvárajú rámec pre výrobu udržateľnejších hliníkových výrobkov. Tieto dve nové značky sú certifikované materiály s detailami o uhlíkovej stope CO2.

Hydro REDUXA
Hydro REDUXA je séria nízkouhlíkového hliníka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Využívaním zdrojov vodnej energie znižujeme uhlíkovú stopu na kilogram hliníka na menej ako štvrtinu celosvetového priemeru. Výsledkom je hliník, ktorého uhlíková stopa je aktuálne jedna z najnižších na svete. Materiál Hydro REDUXA má maximálnu uhlíkovú stopu 4,0 kg CO2 na kg vyrábaného hliníka.
Sortiment 4.0 spoločnosti Hydro je overený organizáciou DNV GL podľa normy ISO 14064, pričom sú pokryté všetky uhlíkové emisie od ťažby bauxitu cez rafináciu oxidu hlinitého až po výrobu hliníka a jeho odlievanie.

Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL je sortiment výrobkov, ktoré sa vyrábajú z recyklovaného, post-spotrebiteľského šrotu. Používaním recyklátu spoločnosť Hydro radikálne znižuje spotrebu energie a súčasne stále dokáže ponúkať výrobky vysokej kvality.
Používanie najmodernejšej triediacej technológie v brandži nám umožňuje poskytovať jeden z najvyšších obsahov recyklátu na trhu. Aktuálne je v ponuke materiál Hydro CIRCAL 75R, ktorý obsahuje minimálne 75 percent post-spotrebiteľského šrotu, čo je výlučne hliník, ktorý dosiahol koniec životného cyklu ako používaný výrobok a vrátil sa späť do obehu. Čím vyšší je obsah recyklátu, tým nižšia je uhlíková stopa.

Ľahké, klimaticky šetrné riešenia z hliníka pre automobilový priemysel
Výzva v oblasti klímy čoraz viac ovplyvňuje automobilový priemysel. Už sa nestačí sústrediť len na emisie v používateľskej fáze, uhlíková stopa z výroby samotného automobilu je čoraz dôležitejšia.
Výrobcovia automobilov používajú hliníkové profily pre zabezpečenie ľahších a bezpečnejších vozidiel. Tento trend bude naďalej rásť v dôsledku klimatických obáv a efektívnosti výroby. Pre tento účel spoločnosť Hydro navrhuje a vyrába množstvo hliníkových komponentov a vyrába polotovary pre osobné a úžitkové automobily.
Medzi komponenty a systémy patria aplikácie pre karosérie, strešné nosiče, sedadlá a komponenty pre sedadlá, bezpečnostné prvky, palivové systémy, časti motorov, chladiče, konštrukčné prvky, brzdové vedenia, skrinky na batérie, trubky pre výmenníky tepla, plechy a profily na ďalšie spracovanie a iné.
Aplikácie spoločnosti Hydro určené pre automobilový priemysel sú podporované hlbokými metalurgickými znalosťami a výskumom a vývojom, vrátane vývoja vysokopevných zliatin. Nový sortiment nízkouhlíkových materiálov Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA posúva veci ešte o krok ďalej.
Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA prispievajú k znižovaniu globálnych emisií a vytvárajú výrobky pre cirkulárnu ekonomiku. Sú navrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom dosahovať ich ciele v rámci trvalej udržateľnosti a spĺňali požiadavky spotrebiteľov, ktorí sú stále viac environmentálne uvedomelí.

hydro hlinik

Kontaktujte spoločnosť Hydro a zistite viac o našich nízkouhlíkových materiáloch. Aj vám môžeme pomôcť zabezpečiť, aby sa pri navrhovaní a konštruovaní vašich výrobkov zohľadňovalo životné prostredie.

O spoločnosti Hydro
Hydro je plne integrovaná hlinikárska spoločnosť s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá spája lokálnu odbornosť, celosvetový dosah a bezkonkurenčné kapacity v oblasti výskumu a vývoja.

www.hydro.com

TEXT/FOTO Hydro