obr1„Jadrová energia a energetika“ je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Základný výkladový text publikácie je doplnený o históriu a súčasnosť všetkých slovenských jadrových zariadení, vrátane ilustračných fotografií.

 

Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre zatraktívnenie výkladových kapitol sú v texte zaradené krátke informačné zaujímavosti, ktoré názornou formou dokresľujú vybrané aspekty preberanej problematiky. Každú kapitolu uzatvára blok testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.

Podľa dostupných ohlasov je „Jadrová energia a energetika“ najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

 

Vznik slovenskej verzie popularizačnej multimediálnej publikácie o jadrovej energii a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

 

www.vuje.sk/sk/ekniha-jadrova-energia