Konateľ spoločnosti Alexej Makuch v centrále MicroStep u v BratislaveSlovensko má len málo pôvodných, globálne pôsobiacich strojárskych firiem. Jednou z nich je MicroStep, spol. s r. o., ktorá na budúci rok oslávi tridsať rokov pôsobenia na trhu.


Spoločnosť v posledných rokoch prešla výraznými zmenami, výrobno-obchodnými, aj personálnymi. To je dobrý dôvod na to, aby sme požiadali jej vedenie, konkrétne konateľa Alexeja Makucha o redakčný rozhovor.

Alexej Makuch MicrostepV MicroStep-e nastali pred dvoma rokmi výrazné personálne zmeny. Podarilo sa vám už naplniť ciele, ktoré ste si dali pri preberaní funkcie?
V spoločnosti som od jej založenia, prešiel som pozíciami v podstate vo všetkých oddeleniach. Roky som bol zodpovedný za predaj a marketing. Počas tohto obdobia sa mi podarilo rozšíriť náš predaj takmer do celého sveta. Do pozície konateľa som teda išiel s predstavou smerovania spoločnosti a rôznymi dlhodobými cieľmi, ktoré ťažko dosiahnuť v priebehu dvoch rokov. Osobne mi najviac záleží na transformácii ponúkaných produktov z jednoduchých komodít na komplexné riešenia. Posledné roky totiž ukazujú, že CNC rezacie zariadenia už dokáže vyrobiť prakticky hocikto. Často sú to firmy z Číny, ktoré sú podporované štátom a vďaka dobre rozvinutej dodávateľskej infraštruktúre dokážu masovo vyrábať stroje za ceny, ktoré sú pre nás nedosiahnuteľné. Preto sa v posledných rokoch zameriavame primárne na špeciálne riešenia šité na mieru zákazníka a potrieb jeho výroby a to vrátane hardvérovej integrácie strojov do produkčného toku výroby a softvérového napojenia strojov na zákazníkov informačný systém. Dodávame to, čo zákazník potrebuje, nie to, čo máme na sklade. Našou výhodou je dlhodobá skúsenosť s ponúkanými technológiami, máme pridanú hodnotu v poradenstve, promptný a odborný servis, školenia a precízne vyladenie technológie podľa zákazníkovej produkcie.

Čo v súčasnosti tvorí základ výrobného portfólia?
V posledných rokoch sa zameriavame na riešenia pre zákazníkov so špeciálnymi požiadavkami/potrebami. Okrem toho, samozrejme, aj naďalej predávame „tradičné“ stroje zo zabehnutých produktových línií ako napr. MG (plazma), MSF (vláknový laser) alebo AquaCut (vodný lúč). Treba dodať, že na všetky tieto stroje ponúkame veľké množstvo opcií a prídavných funkcií a takmer každé predané zariadenie je unikát. Dovolím si povedať, že spoločnosť MicroStep disponuje najväčšou variabilitou spomedzi všetkých predstaviteľov nášho segmentu.

Ktorá rezacia technológia je momentálne na trhu najžiadanejšia a akými vlastnosťami sa vyznačuje?
Naša spoločnosť predáva prevažne plazmové zariadenia, ale je to skôr tým, že s plazmou majú naši predajcovia najviac skúseností. Zákazníci si vyberajú rezacie technológie najmä na základe potrieb svojej výroby. Ak chcete rezať stredne hrubé plechy, zvolíte plazmu, laser je najlepší na rýchle rezanie tenkých plechov, kyslíkové rezanie je zase extrémne pomalé, no umožňuje bez problémov prerezať aj 300 mm hrubý plech. Rezanie vodným lúčom volia zákazníci, ktorí režú netradičné, nevodivé materiály, prípadne sa potrebujú vyhnúť tepelnej deformácii rezaného materiálu. Vodným lúčom prerežete širokú škálu materiálov.
Ak by som mal zhodnotiť, ktorá technológia „ide najviac hore“, asi by som povedal – vláknový laser. Je to pomerne nová záležitosť a výkony predávaných zdrojov sú z roka na rok vyššie, čo otvára vláknovému laseru dvere k novým aplikáciám, ktoré boli doteraz vhodné iba pre plazmu. I keď treba dodať, že investičné náklady na laserový stroj budú vždy vyššie než na plazmový stroj.

Sofistikovaná diaľková servisná podpora cez internet je dlhodobou súčasťou servisnej stratégie MicroStep ujpg
Sofistikovaná diaľková servisná podpora cez internet je dlhodobou súčasťou servisnej stratégie MicroStep-u.

 

Aké je v súčasnosti regionálne zastúpenie vašich odberateľov? Zostáva Európa najdôležitejším obchodným teritóriom?
Áno, Európa aj naďalej ostáva našim hlavným odbytiskom. Darí sa nám však aj mimo nej. Predávame do JAR, Indie, Spojených štátov, Austrálie, dokonca aj do Číny, čo považujeme za výnimočné, pretože väčšina spoločností z Číny iba importuje, no my exportujeme. A opäť – je to o riešeniach. Tým, že MicroStep neprodukuje generické produkty, ktorých ma Čína viac
ako dosť, ale riešenia prinášajúce vysoký stupeň automatizácie, boli sme schopní preniknúť aj na tento lukratívny trh. Ďalším veľmi silným aspektom nášho úspechu v Číne je kvalita rezania pod uhlom ako príprava na zváranie. Dovolím si povedať, že v tejto oblasti sme najlepší no svete, čo je obzvlášť evidentné, keď zoberieme do úvahy konzistentnosť kvality a presnosti výsledkov v dlhšom časovom horizonte.

Ste na zahraničných trhoch zastúpení priamo alebo prostredníctvom lokálnych predajcov?
Na zahraničných trhoch nás zastupujú zväčša lokálne spoločnosti, ktoré zabezpečujú predaj a aj servis, školenia, poradenstvo a predaj spotrebných dielcov. Ich nespornou výhodou je to, že poznajú miestny trh a najmä jazyk. Spolu s nami odborne, ale aj veľkosťou, rastú aj naše zastúpenia.

Aký je podiel slovenských a českých zákazníkov, resp. koľko strojov máte umiestnených na domácom trhu? Uprednostnia zákazníci slovenské riešenie pred zahraničným?
Na Slovensku a v Česku končí za posledných desať rokov ročne približne 5-10 percent našej produkcie. Do dnešného dňa sme tu predali niečo vyše 450 strojov. Slovenským zákazníkom najviac záleží na využiteľnosti riešenia a jeho cenovej dostupnosti, rovnako ako zákazníkom inde vo svete.

Ako zasiahli opatrenia zamedzujúce šíreniu koronavírusu, ktoré boli prijaté na jar takmer v celej Európe, výrobu, resp. inštaláciu už vyrobených strojov a servis?
V MicroStep-e sú pre nás zákaznícke návštevy rutinou, naše produkty sa nepredávajú cez katalóg, sú to často veľké zariadenia, ktoré chcú potenciálni zákazníci vidieť naživo, aby zhodnotili ich funkčnosť a najmä kvalitu dielcov, ktoré tieto zariadenia vyprodukujú. Uzavreté hranice zákaznícke návštevy celkom zastavili, samozrejme, malo to vplyv na náš predaj.
Výroba však na začiatku krízy ešte stále bežala na plný plyn z predkrízových objednávok, pretože priemerná dodacia lehota našich zariadení je rádovo 3 – 4 mesiace.
Servisná podpora pre našich zákazníkov našťastie nebola ovplyvnená. Podmienkou pre našich zahraničných predajcov je, že musia zabezpečovať servisovanie všetkých strojov vo svojom teritótiu vlastnými technikmi. V prípade, že nevedia ako postupovať, majú k dispozícii náš servis, ktorý vie vykonať vzdialenú diagnostiku a pomôcť tak v riešení problému vzdialeného aj tisícky kilometrov.

Tento rok sa vyznačuje aj výrazným ekonomickým prepadom. Zasiahla kríza odbytu aj MicroStep?
Ani nám sa aktuálna kríza nevyhla a boli sme nútení redukovať počty našich pracovníkov. Na druhej strane sa nám aj napriek nepriaznivej situácii podarilo získať niekoľko zaujímavých zákaziek. Okrem iného zákazku pre škótske lodenice Babcock a zákazku pre taliansku spoločnosť Walter Tosto SpA, ktorá sa výrobne podieľa na medzinárodnom superprojekte fúzneho reaktora tokamak ITER, ktorý má predstavovať budúcnosť v oblasti produkcie elektrickej energie.

Aké sú vaše ekonomické očakávania od druhej polovice roka?
V Číne sme pozorovali po prudkom prepade opätovný nárast a veríme, že podobná situácia nastane aj vo zvyšných častiach sveta. Naše produkty totiž predstavujú pre takmer každého zákazníka významnú investíciu, no v momentálnej neistote sú investície na poslednom mieste.

Multifunkčný rezací stroj typu MG s úkosovým rezaním plazmou kolmým rezaním kyslíkovým plameňom vŕtaním a laserovým popisovaním dielcov
Multifunkčný rezací stroj typu MG s úkosovým rezaním plazmou, kolmým rezaním kyslíkovým plameňom, vŕtaním a laserovým popisovaním dielcov

 

Na čom pracuje oddelenie výskumu a vývoja, resp. čo bolo jeho posledným výstupom?
MicroStep je známy svojím vysokým tempom inovácii. Inovácie v našej firme predstavujú význačnú časť našej činnosti. Povedal by som, že MicroStep je synonymom slova inovácie. Jednou z aktuálnych zaujímavých úloh je vývoj automatizačných riešení, napríklad modulov na automatické triedenie vyrezaných dielcov. Sme presvedčení, že automatizácia je budúcnosť. V Európe už dnes badať nedostatok pracovnej sily a demografická krivka naznačuje, že sa to bude iba zhoršovať. Náhrada ľudí na niektorých pozíciách automatizovanými riešeniami teda nebude iba výhodná, ale aj nevyhnutná.

V tomto roku boli zrušené alebo preložené takmer všetky veľtrhové podujatia. Medzi inými aj pre vás veľmi dôležitý veľtrh EuroBLECH. Chceli ste na veľtrhoch uviesť nejakú novinku?
Veľtrhy nás vždy zvyknú nakopnúť a ich masívne rušenie nás postavilo pred novú, doposiaľ neznámu situáciu. Chceli sme prezentovať najmä novinky v oblasti Industry 4.0, niektoré krajiny majú už dnes IoT štandardy, ktoré musíme dodržiavať a ich počet sa bude iba zväčšovať. Preto sme chceli ukázať čo všetko v tejto oblasti vieme (a nie je toho málo). Nateraz hľadáme nové spôsoby, ako zviditeľniť naše novinky.

TEXT Michal Múdrý FOTO archív firmy