hexagon1Divízia Manufacturing Intelligence spoločnosti Hexagon uviedla na trh nové riešenie, ktoré pomáha výrobcom s digitálnou transformáciou a zvýšením produktivity. Technológie napĺňajú víziu smart tovární a Priemyslu 4.0, vylepšujú procesy a účinnosť kontroly kvality a koordinujú schopnosti súradnicových meracích strojov (SMS).

 

EYE-D – automaticky rozpozná diel, vyrovná a zmeria
EYE-D je nástroj pre súradnicové meracie stroje, ktorý automatizuje rozmerovú kontrolu. Identifikuje diel, vykoná vyrovnanie a automaticky spustí merací program. Operátor tak nemusí vykonávať ručné vyrovnanie a voľbu meracieho programu. EYE-D je dokonalým nástrojom úspory času a eliminácie chýb vo výrobnom procese.
Je vybavený priemyselnou 4K kamerou, ktorá rozpozná vložený diel a automaticky ho vyrovná pre meranie na stroji. Grafické rozhranie je veľmi jednoduché a intuitívne, operátori ho tak môžu používať k vytvoreniu nových meracích rutín s minimálnym zaškolením. Zachytené údaje o polohe a vyrovnaní možno integrovať do ďalších analytických softvérových systémov, EYE-D tak pomáha zlepšiť mechanizmus celého procesu výroby a kontroly kvality.

Zariadenie je k dispozícií na vybraných portálových a dielenských SMS. Je možné ho pridať ako aktualizáciu do existujúcich nainštalovaných strojov, ktoré sú vybavené softvérom Inspect, PC-DMIS 2018 R2 alebo novšími verziami.

Pozrite si video, ako systém EYE-D funguje oproti tradičnému spôsobu merania.

Medzi ďalšie riešenie, ktoré podporuje fungovanie a kooperáciu systémov je TEMPO - hotové riešenie pre automatické zakladanie dielov, ich radenie a vykladanie. TEMPO zvyšuje efektivitu nových i existujúcich SMS nepretržitým meraním po celé hodiny alebo dni, bez akejkoľvek potreby zásahu človeka. Udržuje tak priechodnosť kontroly, zatiaľ čo sa operátori môžu sústrediť na iné úlohy.

hexagon2

Pomocou siete senzorov monitoruje stav súradnicového meracieho stroja systém PULSE, ktorý je novo dostupný aj v bezdrôtovom variante. Ten prináša vylepšené štatistiky a ešte kvalitnejšie informácie o podmienkach merania. PULSE upozorňuje na akékoľvek udalosti súvisiace so zmenou okolitých podmienok alebo na kolíziu sondy, ktoré môžu ovplyvniť presnosť merania. Prostredníctvom jednoduchého rozhrania poskytuje ucelený obrázok o kontrolných operáciách.

hexagon3

Inteligentnejší spôsob prepojenia so súradnicovými meracími strojmi prináša digitálny ovládač dCC. S Windows 10 tabletom umožňuje rýchly prístup k rastúcemu počtu aplikácií s metrologickým softvérom. K dispozícií je v bezdrôtovej verzii pre voľný pohyb okolo stroja i vo verzii pripojenia káblom do prostredia, kde pripojenie bez káblov nie je možné.

hexagon4

Tieto technológie zefektívňujú prácu operátorov súradnicových meracích strojov. Významnou mierou sa podieľajú na vytváraní autonómneho fungovania systémov a transformácii pracovných postupov, ktoré tak zvyšujú produktivitu a podporujú smart továrne.

TEXT/FOTO Jana Tvarohová