Výrobné haly KraussMaffei v SučanochSkupina KraussMaffei založila výrobnú prevádzku na Slovensku zameranú na výrobu strojov na vstrekovanie plastov v roku 2003. V roku 2010 sa presťahovala do nových priestorov v Sučanoch. V postupne rozširujúcich sa halách pôsobí už desať rokov.


Prinášame vám rozhovor s Martinom Štěpánkom, konateľom spoločnosti KraussMaffei Technologies, s. r. o., v ktorom sa zameriavame predovšetkým na súčasnosť a plány ďalšieho rozvoja koncernu na Slovensku.

Martin Štěpánek KraussMaffeiV tomto roku oslavujete desať rokov výrobného závodu v Sučanoch, predtým KraussMaffei pôsobil v Martine. Naplnili sa ciele, ktoré ste od nových priestorov očakávali?
Jsem přesvědčen o tom, že se podařilo mnohem více, než s čím do toho majitel před mnoha lety investoval své finanční prostředky, ale i čas a trpělivost. KraussMaffei je na Slovensku svým profilem netypickou firmou zejména tím, že není čistě výrobním závodem, ale engineeringovou firmou, která má vlastní vývoj, strategický nákup i další kompetence. Zjednodušeně řečeno je velmi komplexním celkem, který tím navazuje na strojírenskou tradici v regionu. Rozvoj firmy byl zpočátku řízen poměrně živelně i s ohledem na politickou a ekonomickou situaci v Evropě. Založení bylo hodně motivováno v té době velmi levnou pracovní silou, protože montáž rozvaděčů je hodně náročná na montážní čas. Později se, i s ohledem na velmi pěkné výsledky, firma zaměřila na rozvoj strategie a dnes s klidným svědomím můžeme říci, že máme koncepci, která plánovaně míří řadu let dopředu.

Môžete nám spomínanú koncepciu priblížiť?
Myslím, že dnes mohu zmínit, že nás čeká rozvoj technologického centra, rozšiřování strategického nákupu firmy, který v určitých komoditách bude zodpovědný za konkrétní oblast nákupu v rámci celého korporátu. Rozvíjíme vývoj a výzkum. Čeká nás i další rozšiřování výrobního portfolia a v rámci technologického centra se zaměříme i na poskytování služeb zákazníkovi. Velkým rozvojem prošla všechna sdílená oddělení jako personalistika, finance, industriální engineering, bezpečnost práce a další. Nerad bych na někoho zapomněl. Důležité na tom všem je fakt, že máme kompetence, to je vlastně výsledkem kontinuální práce místních lidí, kteří tuto výzvu vzali jako příležitost a kontinuálně se rozvíjejí a pracují na sobě. To je hlavním motorem či důvodem k úspěchu. Nebojí se změn a postupně vytvářejí lepší a lepší kulturu ve společnosti. Takže se nezaměřujeme pouze na výsledky a kompetence, ale hlavně na lidi, na jejich rozvoj. Do této oblasti investujeme nemalé zdroje. Záměrně neříkám peníze, protože bez odhodlání lidí samotných by efekt nebyl takový, jaký se očekává. Velmi jednoduše to celé mohu shrnout tím, že nestojíme na místě a neuspokojujeme se dosaženými výsledky, ale každým rokem se rozvíjíme.

Výrobný závod v Sučanoch je teda aj kompetenčným centrom skupiny na výrobu skriňových rozvádzačov. Aké inovácie už vzišli v tejto oblasti?
Výroba rozvodných skříní prošla za poslední roky významnou změnou. Objem výroby se za posledních asi pět let téměř ztrojnásobil a logika výroby se velmi změnila. Zpočátku se vyráběly menší série a jednodušší produkty. Jak se navyšovala komplexita a množství produktů i objem výroby, bylo nutné sáhnout k modularizaci produktů a mnohem větší zprocesovanosti celé výroby, vlastně nejen výroby, ale celého cyklu včetně vývoje produktu, nákupu dílů, uzavírání kontraktů s dodavateli, ale i samotné unifikaci montáže.
V následujících letech nás čeká velká změna zejména v oblasti digitalizace získávání dat z výroby, co nám umožní se efektivně zaměřovat na oblasti neefektivity a ztrát. Čeká nás změna 3D konstrukčního systému v oblasti elektrokonstrukce. Zjednodušeně řečeno opět jsou za vším lidé, kteří již dnes mají konkrétní představu o projektech, které jsou buď již rozběhnuté, či se spustí během následujícího období.

V Žiline pri miestnej univerzite pôsobí vaše inžinierske centrum. Čo je jeho hlavnou úlohou?
Oddělení Engineeringu v Žilině je pro nás velmi důležitým místem zejména pro naši budoucnost. Klíčové nejsou jen kompetence vývoje i pro ostatní závody koncernu, ale zejména blízkost technické univerzity a možnost přístupu k talentovaným lidem. Pokud si uvědomíme fakt, že oddělení vývoje nejen v Žilině, ale i v Sučanoch se rozrostlo z cca dvaceti lidí na téměř sto, tak je třeba mít aktivní rozvojový program, abychom byli schopni s uvedeným potenciálem pracovat. Z mnoha témat zmíním jedno – v posledních letech jsme se vel¬mi aktivně v obou vývojových centrech podíleli na vývoji nové výrobní řady. Pro představu je možné to přirovnat v automobilovém průmyslu k vývoji třeba nového Superbu. Tuto řadu dnes přímo v Sučanoch i vyrábíme.

Novozakúpené obrábacie centrum Heckert HEC 1250
Novozakúpené obrábacie centrum Heckert HEC 1250

 

Aká je pozícia slovenského závodu v rámci koncernu?
Zaměřujeme se na rozvoj a výrobu standardních a modulárních strojů, což je pro koncern velmi důležitá oblast, které se do takové míry předtím nikdo nevěnoval. KraussMaffei byl vždy tak trochu jako Mercedes mezi automobily. Ale i Mercedes začal vyrábět vozy řady A, B, C… nejen E a S. Trh se mění a požadavky zákazníka je třeba citlivě vnímat.

Ako sa závodu dotkla situácia z uplynulých mesiacoch? Pocítili ste nejaké výrobné, logistické či iné problémy v súvislosti s koronavírusom?
Určitě. Pociťujeme pokles výroby řádově o 20 % oproti loňskému roku. Je to hodně, ale na druhou stranu nám to umožnilo některé připravované změny a projekty urychlit. Máme více prostoru se zaměřit na rozvojové aktivity, které nám umožní se se situací vypořádat. Citelný pokles v poptávce pro automobilový průmysl je také částečně kompenzován poptávkou v medical sektoru.

Čomu sa aktuálne venujete v oblasti rozvoja?
Rozvíjíme nové business modely a situace nás nutí se mnohem více zaměřit na to, co zákazník skutečně potřebuje a ne zejména na produkt (stroj se všemi vymoženostmi) jako takový. Jedná se opravdu zejména o rozvoj služeb v oblasti podpory procesu výroby. Opět zjednodušeně, zaměřujeme se na to jak pomoci zákazníkovi vyrobit kus za co nejnižších nákladů a v požadované kvalitě a včas. To je výrazná přidaná hodnota a důvod, proč se k nám zákazník vrací, ale také důvod pro příchod nových zákazníku, kteří s touto oblastí třeba dnes ještě nemají zkušenosti. Tím se trochu vracím k otázce pozice závodu v koncernu. Díky tomu, že máme „auta a školu smyku pro začínající jezdce, máme i předpoklady k tomu, aby přestoupili na supersport“.

Na minuloročnom plastikárskom veľtrhu K CEO Krauss Maffei Frank Stieler avizoval najväčší investičný plán spoločnosti v histórii. Figuruje v týchto plánoch na modernizáciu výrobných závodov aj prevádzka v Sučanoch?
Figuruje. Vše to o čem jsem se zmínil výše, by bez tohoto plánu nebylo možné. Nechte se překvapit.

V odvetví plastikárskeho priemyslu je aktuálnou témou cirkulárna ekonomika, využitie recyklovateľných materiálov a biodegradovateľných plastov. Je na tieto výzvy pripravený aj váš závod?
Naše technologie zpracování takovýchto materiálů umožňuje. Použití podobných materiálů je v současné době spíše otázkou chemického průmyslu a dostupnosti materiálů na trhu. V této oblasti vidím ještě veliké rezervy.

Taktovacia linka na výrobu vstrekovacích lisov
Taktovacia linka na výrobu vstrekovacích lisov

 

Pán Štěpánek, slovo na záver?
Hodně jsem mluvil o orientaci na změnu a o kultuře. Mluvil jsem také o lidech. Naším cílem je ještě zlepšit schopnosti našich zaměstnanců tak, aby se směr rozvoje firmy změnil a firma neučila zaměstnance, ale aby jejich úroveň byla taková, že se firma v budoucnu bude učit od zaměstnanců. Je to znovu a znovu o neúprosném faktu, že principy, které byly kvalitní včera, je nutné dále rozvíjet a neuzavírat se v bublině managementu, v bublině čehokoliv.
Přeji vám všem mnoho zdraví, vyvážené pokory a klidu na dobrá rozhodnutí.

O spoločnosti
KraussMaffei Technologies, spol. s r. o., oslavuje v septembri 2020 10. výročie postavenia výrobných priestorov v Sučanoch. Začiatok svojho pôsobenia na Slovensku datuje do roku 2003, keď spustila výrobu v prenajatých priestoroch v Martine. Tie sa však postupne stali pre výrobu a rozvojové plány spoločnosti nedostatočnými. Nasledovalo presťahovanie vybavenia, kompletnej výroby do novovybudovaných priestorov v Sučanoch. K prvej výrobnej hale z roku 2010 pribudla v roku 2012 druhá. KraussMaffei sa postupne začal venovať nielen výrobe rozvodných skríň, ako to bolo od roku 2005, ale aj obrábaniu dielcov pre koncern, montáži vstrekovacích jednotiek a neskôr aj výrobe kompletných strojov na vstrekovanie plastov.
V roku 2014 zišiel z výrobnej linky prvý hydraulický vstrekovací lis radu CX vyrobený na Slovensku. KraussMaffei naďalej pokračoval v napredovaní a v roku 2016 už vyrábal ďalší rad – elektrické vstrekovacie lisy radu PX vyvinuté v spolupráci slovenského a mníchovského enginneringu. V sučianskom závode KraussMaffei postupne vznikali oddelenia strategického nákupu, leanu a iné, ktoré dnes tvoria komplexnú firmu nadväzujúcu na strojársku históriu regiónu Turiec a plánujúcu ďalej napredovať.

TEXT Michal Múdrý FOTO archív firmy