obr1mV oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom rádi představili způsob, který vyniká zejména svojí jednoduchostí, vysokou účinností a takřka bezobslužným provozem. Takové řešení nabízí zařízení Toolinspect německé firmy MCU & Co. KG, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje výrobce obráběcích strojů CZ.TECH Čelákovice, a. s.

 

Společnost CZ.TECH Čelákovice, jako tradiční výrobce obráběcích strojů, vyzkoušela v minulosti také konku­renční výrobky na ochranu nástrojů. Od roku 2009 nabízí na svých strojích přednostně právě Toolinspect. Důvodem je snadná obsluha, vyso­ká účinnost a spolehlivost ochrany bez nutnos­ti složitého seřizování, naprosto bezproblémo­vé uvádění do provozu a v neposlední řadě také cena. Zařízení lze dodat i na většinu typů star­ších strojů různých výrobců.

 

ZÁKLADNÍ POPIS

Zařízení Toolinspect slouží k hlídání obrábě­cího procesu, životnosti, opotřebení a zalome­ní nástrojů na CNC obráběcích strojích. Bě­hem obrábění jsou přímo odečítána aktuální data z pohonů (poloha, točivý moment) a po průmyslové sběrnici Profibus-DP jsou posílá­na do zařízení Toolinspect, které je umístěno v rozvaděči stroje. Při prvním cyklu probíhá tzv. učení, při kterém se uloží průběh točivého mo­mentu v závislosti na čase a poloze pracovních os stroje. Již od druhého cyklu funguje ochrana před zlomením plátku a dále dochází k zúžení tolerančních mezí a nastavení hraničních hod­not pro vyhlášení alarmu (opotřebení, zlomení nástroje, chybějící nástroj) a následnému zasta­vení stroje. To vše probíhá zcela automaticky. Nutné zásahy od obsluhy jsou sníženy na mi­nimum. Veškeré parametry jsou zadány při in­stalaci zařízení, poté již nejsou zapotřebí žádné další změny, nebo úpravy.

 

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

obr2• celý obslužný systém jen přes tři funkční tla­čítka,

• jedno zařízení pro různé stroje a řídící sys­témy (Siemens, Fanuc, Heidenhain, Bosch Rexroth, Indramat, Mitsubishi),

• k dispozici v různých světových jazycích,

• nepředstavuje žádné zatížení pro řídící sys­tém stroje,

• nabízí zálohování naměřených dat,

• v případě poruchy lze vyměnit hardware a bez nutnosti servisního zásahu od výrobce znovu obnovit funkci během pěti minut,

• nevyžaduje od obsluhy žádné zadávání kon­stant ani mezí,

• umožňuje export naměřených dat do formá­tu MS Excel přímo z operátorského panelu,

• umožňuje adaptivní regulaci,

• jedno zařízení dokáže hlídat až čtyři procesy zároveň (4 kanály),

• umožňuje technologicky optimalizovat ob­ráběcí proces – zkrácení strojového času,

• zálohuje naměřená data za posledních 96 hodin,

• výrobcem zařízení je Siemens Solution Part­ner pro řídicí systémy 840D, 840Dsl.

 

KOMUNIKACE

Výměna dat s řídícím systémem probíhá po prů­myslové sběrnici Profibus-DP. Software vizuali­zace nahraný v PCU komunikuje s hardwaro­vým modulem pomocí Ethernetu. V každém kanálu mohou být hlídány tři točivé momenty (posuvové síly) a jedna poloha.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Navštivte webové stránky www.cztech.cz, nebo www.toolinspect.de.

 

 

TEXT/FOTO LUKÁŠ KADLEČEK