obr1mSpoločnosť DATRON AG, okrem iného popredný dodávateľ frézovacích CNC centier, predstaví na veľtrhoch EMO v Hannoveri a Medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV v Brne svoje najnovšie produkty v oblasti trieskového CNC obrábania – stroj MLCube a M8Cube určené na vysokorýchlostné frézovanie (HSC) hliníkových zliatin, neželezných kovov a plastov.

 

 

MLCUBE

Najnovším prírastkom v rodine veľkoformátových strojov DATRON, kto­rý bude vo svetovej premiére predstavený na tohtoročnom veľtrhu EMO v nemeckom Hannoveri, je stroj MLCube. Stroj ponúka pracovnú plochu 1 500 mm x 1 000 mm (X x Y).

Ako pri všetkých strojoch tohto výrobcu, model MLCube využíva techno­lógiu vysokorýchlostného frézovania (HSC – High Speed Cutting), kto­rej výhodami sú často oveľa kratšie výrobné časy a zároveň vyššia kvalita obrobenia, čo umožňuje použitie vysokootáčkového vretena a dynamic­kého riadiaceho systému. Vďaka tomu je možné dosiahnuť vysoké rezné rýchlosti (5 až 10 krát vyššie ako pri konvenčnom obrábaní) a tým, samo­zrejme, aj výrazne kratšie výrobné časy.

 

obr2mM8CUBE

Stroj M8Cube je ďalším vývojovým stupňom úspešného modelového ra­du DATRON M8 a bol špeciálne vyvinutý na hospodárne HSC frézovanie hliníkových zliatin, ako napríklad prístrojových panelov, profilov, foriem a skriniek. Okrem toho je možné obrábať s vysokou mierou efektivity ce­lú škálu iných typov materiálov, ako sú iné neželezné kovy, kompozity, plasty a podobne.

Vďaka svojej tuhosti a konštrukcii, tlmiacej vibrácie, dosahuje stroj DATRON M8Cube vynikajúcu kvalitu povrchu materiálu. Dynamické bezkefové pohony, optimalizované riadenie, vysoká posuvová rýchlosť a použitie vysokootáčkových vretien s otáčkami až do 60 000 ot./min a s výkonom do 3 kW umožňujú dosahovať veľké rezné výkony aj pri použití malých nástrojov. Vďaka po­užitiu najkvalitnejších lineárnych vedení, guľôčkových skrutiek, presných komponentov a systému upnutia nástroja HSK-E25 (voliteľná výbava) je dosahovaná vysoká presnosť, kvalita a spoľahlivosť.

Automatický výmenník nástrojov ponúka intergrovaný snímač dĺžky nástroja a pod­ľa modelu, až 30 pozícií pre nástroje. Voliteľ­ne môže byť tento trojosový obrábací systém vybavený sklopno-otočným stolom, umožňu­júcim simultánne obrábanie v piatich osiach.

So svojím veľmi dobrým pomerom ceny a vý­konu, krátkymi ustavovacími časmi a prie­mernou spotrebou energie menšou než 2,5 kWh dosahuje stroj DATRON M8Cube vysokú návratnosť investície aj pri nízkych vý­robných sériách.

Stroj M8Cube ponúka veľkorysé pojazdy v osiach X, Y a Z – 1 020 mm x 830 mm x 245 mm, pri minimálnej ploche zástavby 1 740 mm x 1 950 mm x 1 740 mm (š x v x h).

Ergonomicky optimalizované kabíny oboch strojov zaručujú veľmi dobrý prístup k pracovnému priestoru stroja, čím výrazne zni­žujú únavu obslužného personálu a zvyšujú komfort jeho obsluhy

 

TEXT/FOTO JIŘÍ MALŮŠ