velka bitesPrvní brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky a přední evropská slévárna přesného lití, získala díky inovativnímu řešení pokročilou technologii přesného lití a zavedla sériovou výrobu nově vyvinutých typů kol turbodmychadel. Nová technologie je v České republice zcela inovativní a unikátní a odpovídá na výzkumné a vývojové trendy ve světě. Vzešla z úzké spolupráce výrobního podniku a Akademie věd České republiky s využitím její špičkové Výzkumné infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (IPMinfra). Celý pokrok pak vedl k podstatnému navýšení produkce, exportu a ziskovosti výroby PBS. Dotace společnost čerpala v programu Aplikace, zaměřeném na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Projekt se zaměřil na vývoj řešení, které za použití pokročilejších technologií přesného lití niklových superslitin umožnilo cíleně měnit jejich strukturu a tím i mechanické vlastnosti. Zvýšila se tedy užitná hodnota odlitku bez nutnosti měnit základní materiál. Projekt tak komplexně vyřešil interakci mezi technologickým procesem přesného lití niklových superslitin a výslednou strukturou a mechanickými vlastnostmi odlitku. „Během řešení projektu jsme vyvinuli 38 nových typů odlitků, které se na základě úspěšných výsledků vývoje podařilo uvést do sériové výroby. Jednalo se o odlitky pro zahraniční firmy z Německa, Švýcarska, Indie, Ruska a USA. Nové technologie jsme využili také pro zefektivnění a zkvalitnění stávající výroby radiálních kol turbodmychadel a lopatek turbodmychadel. Zároveň jsme získali další významné poznatky o materiálových vlastnostech jednotlivých použitých superslitin. To vše přineslo další zvýšení prestiže našeho podniku a jednodušší průnik na nové trhy“ říká profesor Karel Hrbáček, manažer výzkumného projektu PBS, a doplňuje: „Celkovým výsledkem projektu pak bylo podstatné navýšení produkce, zvýšení ziskovosti výroby, exportu a zaměstnanosti.“

TEXT/FOTO Jana Náchodská