cdw schaferObjednávky nemeckého priemyslu obrábacích strojov klesli v prvom štvrťroku 2020 o štvrtinu ako v rovnakom období minulého roka. Objednávky z Nemecka klesli o 22 percent. Zo zahraničia bolo prijatých o 27 percent menej objednávok.


„Celosvetový dopyt po obrábacích strojoch prudko poklesol už minulý rok v dôsledku rôznych faktorov. Na začiatku tohto roka však ešte ďalej klesal,“ uviedol Wilfried Schäfer, výkonný riaditeľ VDW (Nemecká asociácia výrobcov obrábacích strojov). V objednávkových knihách je v súčasnosti viditeľná iba časť korónového efektu, zdôraznil. Bude trvať niekoľko mesiacov, kým sa prejaví plný účinok, vysvetlil Schäfer.

Amerika sa ešte neprejavila
Jediným regiónom, v ktorom boli objednávky v prvom štvrťroku vyššie, bola Amerika, najmä Mexiko. Dôvodom boli rozbehnuté automobilové projekty. Šesť z 15 najväčších trhov nemeckého odbytu zaznamenalo zvýšenie úrovne objednávok. Boli to USA, Mexiko, Rusko, Japonsko, Kanada a Holandsko. „Rusko bolo kedysi tretím najväčším trhom pre náš priemysel. Hospodárske sankcie však vyústili do prudkého poklesu obchodovania,“ dodáva Schäfer.

* * * * *
V sektore obrábania kovov, ktorý slúži širokej zákazníckej základni, je pokles objednávok viac ako dvojnásobný v porovnaní s odvetvím tvárnenia kovov.
* * * * *

V prvom štvrťroku poklesli aj tržby – o 18 %. „Je to presne v súlade s predpoveďou na rok 2020, ktorú sme vydali vo februári tohto roku,“ pokračoval Schäfer. „Je však zrejmé, že údaje o objednávkach neodrážajú celý rozsah poklesu, ktorý bude pravdepodobne ešte výraznejší. Využitie kapacít v priemysle sa tiež od januára do apríla výrazne znížilo, o 18 bodov na 64 percent. V súčasnosti sa očakáva, že sa situácia v druhej polovici roka zlepší. To sa však stane len za predpokladu, že dôjde k ďalšiemu zmenšovaniu opatrení týkajúcich sa zadržiavania koronavírusu a že sa výroba vráti do normálu. To rozhodne, kde bude odvetvie na konci roka,“ uzatvára.

TEXT Michal Múdrý